Νέα και Ανακοινώσεις

Προετοιμασία Επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης - Preparation for Search and Rescue Operation
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξειδικευμένη εκπαίδευση διάσωσης με ειδικότητα, πιστοποιημένη από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification. Μάθε να σχεδιάζεις, να προετοιμάζεις και να οργανώνεις κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα και γίνε ένα από τα ικανότερα και πιο εξειδικευμένα επιχειρησιακά στελέχη στον τομέα πολιτικής προστασίας, διεθνώς.
Preparation for Search and Rescue Operation
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιστοποιημένη εκπαίδευση διάσωσης με ειδικότητα. Μάθε να σχεδιάζεις, να προετοιμάζεις και να οργανώνεις κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα και γίνε ένα από τα ικανότερα και πιο εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των Μ.Κ.Ο. πολιτικής προστασίας.