26.05.21

Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. - Ένας χρόνος λειτουργίας

...
Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. - Ένας χρόνος λειτουργίας

Ένας χρόνος δημιουργίας, ανάπτυξης, καινοτομίας, αριστείας
Μάιος 2020 – Μάιος 2021

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός εμπειρογνωμοσύνης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στους τομείς υγείας, πολιτικής προστασίας, άμυνας και ασφάλειας, έκλεισε έναν δημιουργικό χρόνο λειτουργίας, ωφέλιμο και αποτελεσματικό για επαγγελματίες, εθελοντές, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους πολίτες, το πεδίο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών.

Σήμερα, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο λειτουργίας, υψηλής παραγωγικής έντασης, νέας δημιουργικότητας, ακόμα περισσότερης προσφοράς, διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασιών, τεχνολογικής καινοτομίας υπηρεσιών και διαδικασιών, αριστείας, περιβαλλοντικής προστασίας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην λειτουργία του, ως απόρροια της υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υιοθέτησης καλών πρακτικών στην εταιρική διακυβέρνηση, προστατεύοντας 100% το φυσικό περιβάλλον. Η λειτουργία του στηρίζεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσω διαδικτύου και όπου απαιτείται, χρησιμοποιεί 100% φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Στην νέα εποχή λειτουργίας και ανάπτυξης το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εισέρχεται με νέο λογότυπο που σηματοδοτεί αυξημένο διεθνές κύρος, αντικατοπτρίζει υψηλή εμπειρογνωμοσύνη, προωθεί την εξωστρέφεια, την δημιουργική δυναμική, διακρίνεται για την σοβαρότητα, την ποιότητα, την ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής καινοτομίας, προάγει την αριστεία.

 

 

 


Στον τομέα της εκπαίδευσης, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. (έτος πανδημίας COVID-19) υλοποιήθηκαν και ωφελήθηκαν :

 • 2050 επαγγελματίες και εθελοντές οι οποίοι επιμορφώθηκαν εντελώς δωρεάν μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων υπό την αιγίδα ή την διεύθυνση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.
 • 125 επαγγελματίες και εθελοντές εξειδικεύθηκαν μέσα από τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εξειδίκευσης στην έρευνα και στην διάσωση, στην ηγεσία, στην διαχείριση κρίσεων, στις πρώτες βοήθειες
 • 36 διεθνείς ειδικότητες αποτελούν το Διεθνές Μητρώο Μελών του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.
 • 45 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκ των οποίων τα περισσότερα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, διατίθενται για τις ανάγκες όλων των επιχειρησιακών στελεχών υγείας, πολιτικής προστασίας, άμυνας, ασφάλειας
 • 2 επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα 2ετούς φοίτησης διατίθενται για τους επαγγελματίες υγείας
 • 4 Αιγίδες χορηγήθηκαν στην εθελοντική οργάνωση «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ» για την υλοποίηση ισάριθμων σεμιναρίων θεωρητικής επιμόρφωσης επαγγελματιών και εθελοντών από Ελλάδα και Κύπρο με εισηγητές υψηλής εμπειρογνωμοσύνης και στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θαλασσίων Δραστηριοτήτων και Θαλασσίων Επιστημονικών Ερευνών «Water Actions» για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς που πρόκειται να διεξαχθούν τα έτη 2021 και 2022 με την συνεργασία ή μη εθελοντικών οργανώσεων.
 • 1 Αιγίδα Αριστείας χορηγήθηκε στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θαλασσίων Δραστηριοτήτων και Θαλασσίων Επιστημονικών Ερευνών «Water Actions» για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αυτόνομη Κατάδυση για Άτομα με Κινητικά Προβλήματα».

 

Εθνικές και Διεθνείς Αναγνωρίσεις, Πιστοποιήσεις και Συνεργασίες, αποτελούν την εξωστρέφεια, το ισχυρό διεθνές δίκτυο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., την δυναμική προοπτική του στην εκπαίδευση και στο πεδίο των επιχειρήσεων.

 • BRITISH SAFETY COUNCIL
 • GATEHOUSE AWARDS
 • SOCIAL VALUE INTERNATIONAL
 • EUROPEAN INSTITUTE FOR LOCAL DEVELOPMENT
 • ASSOCIATION OF HEALTCARE TRAINERS
 • EUROMEDITERRANEAN INSTITUTE QUALITY & SAFETY IN HEALTCARE
 • BUSINESS QUALITY CERTIFICATION

Η ιδιόκτητη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. περιλαμβάνει, την Βιβλιοθήκη Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και την Βιβλιοθήκη Επιχειρησιακών Σπουδών, με περισσότερους από 75 τίτλους βιβλίων και επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος του πεδίου δράσεως. Παράλληλα, 75 επιχειρησιακά στελέχη, μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. προωθούν την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα στο πεδίο των ατυχημάτων, των κρίσεων και των καταστροφών, μέσα από την ομοιογένεια στην εκπαίδευση, την ομοιογένεια στην δεοντολογία, την ομοιογένεια στα πρωτόκολλα ενεργειών.

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών αναπτύσσονται στους τομείς :

 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας
 • Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών
 • Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Μ.Κ.Ο.
 • Εξυγίανση και Ανάπτυξη Μ.Κ.Ο.
 • Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης
 • Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών
 • Υπηρεσίες Ασθενοφόρων
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής
 • Υπηρεσίες Φροντίδας και Νοσηλείας κατ’ οίκον
 • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 • Εθνικό Μητρώο Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας
 • Υγειονομική Κάλυψη Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων
 • Παραχώρηση Αιγίδας

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, είναι υπερήφανο για τα μέλη του, για το έργο του, για τους διεθνείς συνεργάτες του.

 


Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ