27.08.21

Το πρώτο στην Ελλάδα εγκεκριμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

-
Το πρώτο στην Ελλάδα εγκεκριμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Εγκρίθηκε στις 20 Αυγούστου 2021 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας. Η έγκριση αφορά στο αίτημα που είχε υποβάλλει η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο για αξιολόγηση, έγκριση και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών, που αναβαθμισμένο και επικαιροποιημένο θα υλοποιείται από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 στους εθελοντές της και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, μελέτησε προσεκτικά τον φάκελο που υποβλήθηκε από την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση. Εφαρμόζοντας την πάγια εσωτερική διαδικασία, μελέτησε και αξιολόγησε :

Ø τους παράγοντες χώρος, χρόνος και  βασικές προδιαγραφές της οργάνωσης του προγράμματος πρώτων βοηθειών

Ø τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και την χρηστικότητά τους

Ø τους συντελεστές του προγράμματος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών και των βοηθών εκπαιδευτών

Ø τον σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, το μοντέλο υλοποίησής του και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα

Ø την διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των υποψηφίων εκπαιδευομένων στις πρώτες βοήθειες

Ø την διατύπωση του σκοπού και των στόχων και την διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών

Ø το μοντέλο αξιολόγησης, τόσο της θεωρητικής διδασκαλίας όσο και της πρακτικής εξάσκησης

Ø το πεδίο και το περιβάλλον εφαρμογής των γνώσεων πρώτων βοηθειών από τους επιτυχόντες

 

Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας» του Δήμου Ήλιδας είναι συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών και ακολουθείται το μοντέλο μεικτής εκπαίδευσης (στην αίθουσα διδασκαλίας, εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, και αυτομελέτη).

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση, ενέκρινε και πιστοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας» του Δήμου Ήλιδας. Η πιστοποίηση παρέχεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 έως 31ης Αυγούστου 2023. Ο Δήμος Ήλιδας είναι ο πρώτος Δήμος της Ελλάδος που απευθύνθηκε στο Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. για αξιολόγηση, έγκριση και πιστοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος. Ευχόμαστε αυτή την καλή πρακτική να υιοθετήσουν πολλές άλλες εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της ομοιογένειας της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και της ομοιογένειας της εφαρμογής τους στο πεδίο, από τους εθελοντές λειτουργούς Πολίτικής Προστασίας.

 

  

Με το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ