29.07.21

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, αποτελεί πλέον Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Συνεργάτη του Ανεξάρτητου Διεθνούς Οργανισμού Committee for Tactical Emergency Casualty Care.

...
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, αποτελεί πλέον Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Συνεργάτη του Ανεξάρτητου Διεθνούς Οργανισμού Committee for Tactical Emergency Casualty Care.

Πριν από λίγες ημέρες και έπειτα από σχετικές επαφές και επικοινωνία, υπογράφτηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. κύριο Αναστάσιο Γερασιμάτο, η συμφωνία συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής για την Τακτική Περίθαλψη Επειγόντων Περιστατικών / Committee for Tactical Emergency Casualty Care, όσον αφορά στην εναρμόνιση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων που απευθύνονται πρωτίστως σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, πρώτης ανταπόκρισης, όπως είναι οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, των παρόχων Ιδιωτικής Φύλαξης, των Συνοριοφυλάκων, κλπ και δευτερευόντως σε ενδιαφερόμενους πολίτες – ιδιώτες.


Η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., κυρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΒΑ, δήλωσε σε συνέντευξή της στα ελληνικά Μ.Μ.Ε. ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, διαθέτει συνεχώς τα κεφάλαιά του και τους πόρους του προς όφελος των μελών του, μέσω της δημιουργίας ισχυρού διεθνούς δικτύου αριστείας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλοι μαζί, χτίζουμε μια πιο ανθεκτική κοινωνία έναντι των καταστροφών. Συνεργαζόμαστε με προσωπικότητες και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας που έχουν αποδείξει ότι η παρουσία τους προάγει την ασφάλεια και την προστασία πολιτών, κοινωνιών, θεσμών και οργανισμών. Καταλήγοντας η κυρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΒΑ επισήμανε την ευθύνη που συνεπάγεται για το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. η επιπλέον αυτή διεθνής αναγνώριση από την Committee for Tactical Emergency Casualty Care αλλά και το κύρος που προσδίδεται στα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών