Νέα και Ανακοινώσεις

‘‘ αμύνεσθαι περί ζωής ’’
για τα Στελέχη Υγείας (Διασώστες, Νοσηλευτές, Ιατρούς) Ελλάδος και Κύπρου
ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ σε λειτουργία μέσω νευρολογικών αντιδράσεων.
Οι ενέργειες που εκτελούνται είναι ανθρώπινες ή μηχανικές;
Οι πρώτοι 10 Συντονιστές Ασφάλειας στην Ελλάδα
Επιχειρησιακά Στελέχη Λήπτες Αποφάσεων σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου