31.05.21

Ανώτερη Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσιμων Κρίσεων

Superior Security and Critical Crises Management
Ανώτερη Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσιμων Κρίσεων

Γίνε Πιστοποιημένος Συντονιστής Ασφάλειας και Διαχειριστής Κρίσιμων Κρίσεων


Become a Certified Coordinator Security and Critical Crisis Manager


Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων ασφάλειας και η πρόβλεψη στο μέτρο του εφικτού των ενδεχόμενων κρίσεων, αποτελεί για κάθε επαγγελματία λειτουργό ανώτερης ασφάλειας κοινή πρόκληση με εκθετική αύξηση. Όταν δε, ο επαγγελματίας λειτουργός κατέχει διοικητική θέση ευθύνης, π.χ. διευθυντής ασφάλειας ή επόπτης ασφάλειας και διαθέτει ως εχέγγυα και προϋποθέσεις, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας, αίσθημα ευθύνης, επιτεύγματα αποτελεσματικότητας, πολύχρονη εμπειρία στο πεδίο και στην διοίκηση, τότε είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει ανεκτίμητα την κοινωνία ως σύνολο, τα πρόσωπα που προστατεύει, τις υποδομές, τον επαγγελματικό του χώρο. Και θα καταξιωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων λειτουργών ασφάλειας υψηλής εμπειρογνωμοσύνης.

 

Για πρώτη φορά, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, προσφέρει στους Security Managers Ελλάδος και Κύπρου, ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης, στην ανώτερη ασφάλεια και διαχείριση κρίσιμων κρίσεων, πιστοποιημένο από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification.
Γίνε Πιστοποιημένος Συντονιστής Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχειριστής Κρίσιμων Κρίσεων. Διεύρυνε τους ορίζοντές σου και γίνε ένα από τα πιο περιζήτητα και δυσεύρετα στελέχη παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλειας. Αναγνώρισε, καλλιέργησε και ανέδειξε τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του Συντονιστή Ασφάλειας και Διαχειριστή Κρίσιμων Κρίσεων που ενυπάρχουν στην επαγγελματική προσωπικότητά σου. Ηγήσου της επιχειρησιακής σου ομάδας, με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, με ενσυναίσθηση και έμπνευση.
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί επαγγελματίες από την Ελλάδα και την Κύπρο, ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» όλων των βαθμίδων, με 2ετή τουλάχιστον επιβεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία. Επίσης γίνονται δεκτοί επαγγελματίες δημόσιοι λειτουργοί των σωμάτων ασφαλείας, της άμυνας, της δημόσιας διοίκησης που έχουν ως κύρια ή δευτερεύοντα καθήκοντα την ασφάλεια προσώπων, υποδομών, περιβάλλοντος.

Υλοποίηση Εκπαίδευσης :
Διάρκεια εκπαίδευσης : 50 ώρες
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αυτομελέτη
Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 - Λήξη, Τρίτη 10 Αυγούστου 2021
Κόστος Συμμετοχής : 550,00 €

Απέκτησε Διεθνή Εξειδίκευση :
Πιστοποιημένος Συντονιστής Ασφάλειας και Διαχειριστής Κρίσιμων Κρίσεων (Certified Coordinator Security and Critical Crisis Manager).
Πληροφορίες : info@hellenicinstitute.gr
Δηλώσεις Συμμετοχής : edu@hellenicinstitute.gr

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτούνται :
Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κατοχή ταυτοποιημένου e-mail
Βασικές γνώσεις χειρισμού διαδικτύου
Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων
Ηλικία άνω των 22 ετών
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας
Επαγγελματική εργασιακή εμπειρία άνω των 2 ετών
Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης
Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής
Αποδοχή και τήρηση όρων εκπαίδευσης
Προσωπική συνέντευξη

 

 

Διδακτέα Ύλη :
➢ Ο Security Manager στο έργο επί του πεδίου. Security Managing.
➢ Αρχές Management - Ο Security Manager/ Director/ Συντονιστής ως επιτελής της πρώτης γραμμής ασφάλειας-προστασίας αλλά και ως εκπαιδευτής προσωπικού ΙΕΠΥΑ.
➢ Η σχέση ασθενούς-ιατρού, του υπευθύνου ασφαλείας με την προστατευόμενη οντότητα.
➢ Ηθικός Κώδικας. Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
➢ Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας επιχειρησιακές διαδικασίες για επιχειρήσεις ασφάλειας και προστασίας/ Planning – Implementation. – Αυτοψία - Ανάλυση Τρωτότητας - φυσική ασφάλεια, εκτίμηση κινδύνων - υπολογισμός βαρύτητας βλάβης (Impact Analysis ) - καταλογοποίηση, ευπάθειες, συστάσεις, επιπλέον συστάσεις.
➢ Πρόγραμμα ασφαλείας και κόστος – νομικό οπλοστάσιο – γνωρίζοντας εγκληματολογικά - επιχειρησιακά τον έτερο παίκτη στην σκακιέρα. Τρομοκρατία και γιατί τα υβριδικά κτυπήματα σε άλλη ήπειρο θεωρούνται «γειτονιά μας» .
➢ Ανάλυση απειλής.
➢ Εμπλοκή προσωπικού στην πρόληψη εγκληματικότητας - Κρίσιμοι δείκτες άμεσης ανάλυσης απειλών/ See - Say - Στρατηγική, επιτελική επιχειρησιακή σκέψη
➢ Προηγμένη σύνταξη εισηγήσεων, ενημερώσεων και αναφορών.
➢ Πρακτικές ασκήσεις. Σύντομα Action Plans σε Quick Response code και για Active Shooter, Suicide drones, suspicious object and suspicious behaviour.
➢ Πληροφορίες – Πληροφοριακός Πόλεμος ή ο πόλεμος της πληροφορίας
➢ Νοήμονα πληροφορία
➢ Πόλεμος Marketing - Η εικόνα διεθνώς (Business Espionage Controls and Counter Measures Association /BECCA. Εμπορική/Βιομηχανική/Οικονομική Κατασκοπία και Αντικατασκοπία, Προπαγάνδα- Αγκιτάτσια – Δολιοφθορές
➢ Καταστάσεις Ασφαλείας. Χρωματικός Κώδικας. 6 Καταστάσεις- Συνθήκες και ιεράρχηση ενεργειών προστασίας (ευκρινής ασφάλεια- πράσινη- γαλάζια- κίτρινη- πορτοκαλί- κόκκινη)
➢ Αναπτύσσοντας την πανοραμική αναφορά, για χρήση σε δικαστικές αρχές, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.α.
➢ Έλεγχος αλληλογραφίας και παραλαμβανόμενων δεμάτων (η μακρόθεν επίθεση) ασφαλείας και η σκιά τους στην Ελλάδα». Η αθέατη πλευρά / συζήτηση και θέματα αποφυγής (Don’ ts)
➢ Διαχείριση Κρίσεων, έννοιες και ορισμοί
➢ Τι είναι και τι δεν είναι Διαχείριση Κρίσεων
➢ Ο Διαχειριστής Κρίσεων, γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά
➢ Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κρίσεων
➢ Ακατάλληλοι Διαχειριστές Κρίσεων
➢ Το περιβάλλον της Διαχείρισης Κρίσεων
➢ Επίπεδα και Είδη Αποφάσεων
➢ Επίπεδα Κρίσεων
➢ Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων
➢ Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης
➢ Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες
➢ Safety & Security, δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, μοχλός ανάπτυξης των Επιχειρήσεων.
➢ Πυρασφάλεια Εγκαταστάσεων, Ασφαλείς Εκκενώσεις Κτιρίων, Οργάνωση Διαχείριση Ομάδων Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων.


Διδάσκουν :
Καταξιωμένοι, με πολυετή διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης καταστροφών.
Σπυρίδων ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Security Director PCS2, BECCA Instructor, Instructor NATOS’s Multinational Peace Support Operations Training Center, Certified Security Manager – NCFE, Author.
Ιωάννης ΚΑΝΑΛΗΣ
Diploma in Security & Police Sciences, Business Espionage Controls & Countermeasures Association, Authorized BECCA Instructor, Certified Protection Officer Instructor, Tutor NATOS’s Multinational Peace Support Operations Training Center, Greece 2016-2018, Author.
Παρασκευάς ΒΕΡΩΝΗΣ
Safety & Security Consultant(MSc.) – Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Certified Instructor for Safety/Security, Επιθεωρητής  Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ποιοτικού Ελέγχου, Μέλος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τ. Επιστημονικό Μέλος Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, τ. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Τεχνικών  Ασφάλειας Ελλάδας, Author.
Χριστίνα ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (BSc)
Security Manager PCS2- Scientific Director of Security, Security Instructor, Author.
Αναστάσιος ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ
Certified Crisis Manager, Certified Disaster Manager and Certified Instructor Trainers for disaster management, leadership and first aid, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.

Προϋποθέσεις Υλοποίησης Εκπαίδευσης
Ελάχιστη Συμμετοχή : 20 άτομα

 

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ