29.07.21

Απονομή Αιγίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στο fire.gr – fire rescue pedia από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

...
Απονομή Αιγίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στο fire.gr – fire rescue pedia από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Απονομή Αιγίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στον διαδικτυακό ιστότοπο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης FIRE.GR - FIRE RESCUE PEDIA αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, έπειτα από συζήτηση, ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση από το Συμβούλιο των Προέδρων των Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., αναγνωρίζοντας και τιμώντας την 20ετή και συνεχιζόμενη εντελώς δωρεάν, κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά του στους τομείς υγείας, ασφάλειας, τεχνικής διάσωσης, πολιτικής προστασίας και εθελοντισμού.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών αξιολόγησε το περιβάλλον, το περιεχόμενο, την πορεία, τον χαρακτήρας και τα αποτελέσματα της χρήσης του fire.gr - fire rescue pedia και απεφάσισε ότι η υπερ20ετή λειτουργία του συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι των καταστροφών, μέσω της διαρκούς και σύγχρονης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών, εθελοντών και πολιτών. Επιπλέον, όπως δήλωσε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. κύριος Ιωάννης Κατσικογιάννης στον διαχειριστή του fire.gr – fire rescue pedia, κύριο Ιωάννη Ρέτσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών δεσμεύεται να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια και δράση του fire.gr – fire rescue pedia προς όφελος της κοινωνίας και της πολιτείας.

Επί τη ευκαιρία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών δημόσια συγχαίρει όλο το τεχνικό και επιστημονικό επιτελείο των αφανών συντελεστών που υποστηρίζουν την αδιάκοπη λειτουργία και ανάπτυξη του fire.gr – fire rescue pedia.

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών