Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

oroi-anadimosieusis

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού ιστοτόπου www.hellenicinstitute.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, μελετών, εκθέσεων, εκπαιδευτικού υλικού, στατιστικών, βιβλίων, ταινιών, κινούμενων οπτικών εικόνων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η αναδημοσίευση περιεχομένου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, εν μέρει ή εν όλω, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσον, είναι αποδεκτή μόνον κατόπιν έγγραφης αδείας και μόνον εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις αναδημοσίευσης περιεχομένου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η νομική υπηρεσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) θα προχωρά σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

  • Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου - περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου τίτλου, συντάκτη, πηγών, κ.α.
  • Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κειμένου – περιεχομένου που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.
  • Απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κειμένου – περιεχομένου που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., είτε με το πρόσχημα της εκπαίδευσης, είτε με το πρόσχημα της μη εμπορικής χρήσης.
  • Υποχρεωτικά αναγράφεται η πηγή πρώτης δημοσίευσης με σαφήνεια, σε πολύ ορατό σημείο, δίχως παραπλανητικές πληροφορίες.
  • Κάθε κείμενο – περιεχόμενο που υπογράφεται από συντάκτη, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και το όνομα του συντάκτη, την ημερομηνία δημοσίευσης ή το έτος και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία ταυτοποίησης.
  • Υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνεται ενεργός και ορατός σύνδεσμος που οδηγεί στο πρωτότυπο κείμενο – περιεχόμενο.
  • Ο σύνδεσμος πρέπει να περιλαμβάνει και την φράση «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών» ή να αναγράφεται ως : «πηγή 1ης δημοσίευσης : Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών» και να οδηγεί ακριβώς στο κείμενο – περιεχόμενο που αντιστοιχεί.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.