07.09.21

Στρατηγικός Σχεδιασμός Οργάνωσης, Ασφάλειας και Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων

Strategic Planning in Emergency Management for Public Mass Gatherings
Στρατηγικός Σχεδιασμός Οργάνωσης, Ασφάλειας και Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων

Πηγή Φωτογραφίας : https://www.nydailynews.com/resizer/KsbTWSo5f9p0wuNxBDBY38OPFqc=/1200x0/top/arc-anglerfish-arc2-prod-tronc.s3.amazonaws.com/public/LH3WFCNYHCMEXC6EO326AN6PGY.jpg

 

Γίνε Πιστοποιημένος Διευθυντής  

 Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων  

Become a Certified Public Mass Gatherings Manager

 

Τρομοκρατικά χτυπήματα, ατυχήματα από απροσεξία, συνωστισμός, έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας. Ατυχήματα από χρήση ουσιών, μέθη, αιφνίδια προβλήματα υγείας, δολιοφθορές, εκδήλωση ή εναλλαγή ακραίων καιρικών φαινομένων, μη συμμόρφωση συμμετεχόντων, προχειρότητα των διοργανωτών, κακής ποιότητας υπηρεσίες, φθαρμένος εξοπλισμός και τεχνικά μέσα και πολλοί άλλοι λόγοι, αποτελούν τις κύριες αιτίες θανατηφόρων και καταστροφικών συμβάντων σε φεστιβάλ, συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, απεργίες, πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, καρναβάλια, πολιτικές συγκεντρώσεις, και λοιπές εκδηλώσεις δημοσίων μαζικών συναθροίσεων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της οργάνωσης, της ασφάλειας και της αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση και εμπειρία πεδίου, ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι αποτελεσματικά και οι ενέργειες που απαιτούνται για τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών να είναι εύκολο να εφαρμοστούν.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιστοποιημένη εκπαίδευση εξειδίκευσης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Οργάνωσης, Ασφάλειας και Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων, πιστοποιημένη από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification.

Γίνονται δεκτοί :

1. απόφοιτοι των πιστοποιημένων προγραμμάτων εξειδίκευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

2. επαγγελματίες και εθελοντές της πολιτικής προστασίας, της υγείας, της ασφάλειας, της ψυχολογίας, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, των στρατιωτικών σωμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειών, στελέχη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των υπηρεσιών υγειονομικών διακομιδών, των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας (security management), ναυτιλίας, αεροναυτιλίας, εκπαίδευσης, κ.α. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρει :

Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πολιτική Προστασία, Δήμους, Περιφέρειες, Εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών, φεστιβάλ, αθλητικών γεγονότων, Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Ναυαγοσωστικές Σχολές, Εταιρείες Ιδιωτικής Ασφάλειας, κ.α.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 95 ώρες

Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, επίλυση σεναρίων, εκπόνηση σχεδίων και αυτομελέτη

Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 - Λήξη, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Κόστος συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 185,00 €

Κόστος συμμετοχής για τα ΜΗ εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 450,00 €

Γίνε μέλος του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και επωφελήσου της μεγάλης έκπτωσης.

Απέκτησε Εξειδίκευση : Πιστοποιημένος Διευθυντής Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων (Become Certified Public Mass Gatherings Manager)

Δήλωσε συμμετοχή στο edu@hellenicinstitute.gr

Ζήτησε πληροφορίες στο info@hellenicinstitute.gr

 

Για την συμμετοχή σου στην εκπαίδευση απαιτούνται :

 •   Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
 •   Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση
 •   Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων
 •   Ηλικία άνω των 20 ετών
 •   Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας
 •   Επαγγελματική εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών ή εθελοντική εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών σε διοικητική θέση ευθύνης
 •   Πιστοποιητικό BLS ή Πρώτων Βοηθειών
 •   Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης
 •   Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής
 •   Αποδοχή και τήρηση των όρων συμμετοχής στην εκπαίδευση
 •   Προσωπική συνέντευξη

 

 

Πηγή Φωτογραφίας : https://grapevineonline.in/wp-content/uploads/2021/01/get-laid-at-a-festival.jpg

 

Μάθε να σχεδιάζεις τα μέτρα ασφάλειας και υγειονομικής κάλυψης δημοσίων μαζικών συναθροίσεων. Μάθε να διαχειρίζεσαι τα επείγοντα περιστατικά και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μάθε να ηγείσαι και να διαχειρίζεσαι καταστάσεις μη συμμόρφωσης των συμμετεχόντων και να προλαμβάνεις βλάβες και απώλειες. Οι δημόσιες μαζικές συναθροίσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας κάθε κοινωνίας. Η αύξηση των ατυχημάτων και των θανατηφόρων περιστατικών, οφείλεται σχεδόν πάντοτε στον ελλιπή σχεδιασμό μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης και στην προχειρότητα της διοργάνωσης, των κατασκευών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Γίνε Ειδικός των Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων

 

Μαζική Συνάθροιση, είναι κάθε αυθόρμητη ή προγραμματισμένη εκδήλωση των ανθρώπων, συνεπεία, κοινωνικής, θρησκευτικής, αθλητικής, πολιτιστικής, εργατικής, εκπαιδευτικής, ψυχαγωγικής, κ.α. δραστηριότητας αλλά και εκτάκτου ανάγκης, (ως αποτέλεσμα κρίσεων, συγκρούσεων, καταστροφών, ατυχημάτων), που πραγματοποιείται σε δημόσιο χώρο ή εγκατάσταση ή δημοσίας χρήσεως ιδιωτικό χώρο ή εγκατάσταση, που ορίζεται ποσοτικά, χρονικά και χωρικά και απαιτεί δικό της σχέδιο στρατηγικής δράσης για την οργάνωση, την ασφάλεια, την προστασία και την απόκριση σε ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης (© H.C.D.M.I.-  Anastasios G. Gerasimatos, 2020).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός Οργάνωσης, Ασφάλειας και Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων / Strategic Planning in Emergency Management for Public Mass Gatherings»  θα είσαι σε θέση να :

1. Αξιολογείς τον βαθμό επικινδυνότητας και τις περιπτώσεις εκδήλωσης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε κάθε δημόσια μαζική συνάθροιση

2. Κατηγοριοποιείς κάθε δημόσια μαζική συνάθροιση και προβλέπεις την συμμετοχικότητα σε ομάδες πληθυσμού και την συμπεριφορά του

3. Αξιολογείς το περιβάλλον εκδήλωσης και σχεδιάζεις μεθόδους και χώρους διαφυγής του πληθυσμού σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

4. Καθορίζεις τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας σε συνεργασία με τους διοργανωτές, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς

5. Συντονίζεις τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες πυρασφάλειας και τις υπηρεσίες τήρησης της τάξης

6. Αναπτύσσεις στρατηγικές αποτροπής και αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών ή ενεργειών δολιοφθοράς

7. Ηγείσαι και συντονίζεις όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (διοργανωτές, φορείς, υπηρεσίες, ομάδες, προμηθευτές, τεχνικούς, κ.α.) με θετική ψυχολογία, υπευθυνότητα και  αποφασιστικότητα.

 

Σε όλα τα επιχειρησιακά στελέχη που δεν είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών παρέχεται έκπτωση για Ελλάδα και Κύπρο, ως εξής :

Α. 25% σε κάθε μέλος ομάδας πέντε ατόμων, με ταυτόχρονη εγγραφή και ταυτόχρονη πληρωμή του κόστους. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Β. 50% σε κάθε άτομο που είναι άνεργο, με την κατάθεση βεβαίωσης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Γ. 50% σε κάθε άτομο με την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου ή άτομο με ειδικές ανάγκες, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Δ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία φοιτητής, με την κατάθεση βεβαίωσης φοίτησης του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος, της Κύπρου ή του εξωτερικού. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Ε. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος στρατιωτικών υπηρεσιών ή των σωμάτων ασφαλείας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

ΣΤ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών γραφείων πολιτικής προστασίας ή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Ζ. 50% σε κάθε άτομο που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα / αποδεικτικά για την χορήγηση της έκπτωσης. Ο αιτών την έκπτωση, υποχρεούται να τα προσκομίσει.

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ