Hellenic First Responders Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός εμπειρογνωμοσύνης στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εξ ιδίας πρωτοβουλίας και στο πλαίσιο της υλοποίησης στην χώρα μας του επιχειρησιακού προγράμματος Community First Responders, εκπόνησε τον Απρίλιο του 2022 και έθεσε σε άμεση εφαρμογή για πρώτη φορά σε όλη την χώρα, τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των παρόχων πρώτων βοηθειών, (εθελοντών και επαγγελματιών), καλύπτοντας ένα κενό πολλών δεκαετιών, που αφορά δεκάδες χιλιάδες πιστοποιημένους παρόχους πρώτων βοηθειών, σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας δεν είναι στείρο έγγραφο, αλλά υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις, ώστε να καθίσταται πάντοτε επίκαιρος και λειτουργικός.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ανάδειξη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και δράση, εκπαιδευμένων και διεθνώς πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών, έρχεται να καλύψει επίσης ένα κενό στην παροχή αναβαθμισμένων πρώτων βοηθειών και να δώσει μια νέα διάσταση, περισσότερο ολιστική, στον τομέα της προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας και της ασφάλειας της κοινωνίας, υποστηρίζοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Οι πιστοποιημένοι Πρώτοι Ανταποκριτές, είναι οι κατ’ εξοχής ειδικοί λειτουργοί που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, μεταξύ άλλων, σε εκδηλώσεις δημοσίων μαζικών συναθροίσεων (συναυλίες, ποδοσφαιρικούς αγώνες, κατασκηνώσεις, φεστιβάλ, πολιτικές συγκεντρώσεις, αγωνίσματα δεξιοτήτων, ταχύτητας, θεατρικές παραστάσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις, κ.α.), με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, υποστηρίζει εντελώς δωρεάν, με διαρκείς επιμορφώσεις, κάθε πιστοποιημένο Πρώτο Ανταποκριτή, μέλος του, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του εμβέλεια και δράση.

 

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης


‘‘ Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές ’’


A.1.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, σχεδίασε τον Ιούνιο του 2021 και υλοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders», διάρκειας 85 ωρών. Για τις ανάγκες της υλοποίησης της εκπαίδευσης, εξέδωσε τα εγχειρίδια : «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές, Διδακτικές Ενότητες και Πρακτικές Δεξιότητες – Τεύχος Α’» με στοιχεία εγγράφου : 2021/A/02/15/5575250, 1η Αυγούστου 2021 και «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές, Διδακτικές Ενότητες και Πρακτικές Δεξιότητες - Τεύχος Β’» με στοιχεία εγγράφου : 2021/A/02/15/7544200, 1η Αυγούστου 2021. Για τις ανάγκες της επιχειρησιακής δράσης, εξέδωσε το εγχειρίδιο : «Hellenic First Responders – Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας, Πρώτη Έκδοση» με στοιχεία εγγράφου : 2022.04.028/20042022, 20η Απριλίου 2022.

Ο θεσμός των Πρώτων Ανταποκριτών της Κοινότητας διεθνώς


‘‘ Community First Responders ’’


B.1.

Οι Πρώτοι Ανταποκριτές της Κοινότητας (Community First Responders), σε όλες τις χώρες που λειτουργεί ο θεσμός, αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο κρίκο στην «Αλυσίδα της Επιβίωσης», καθώς μπορούν να παρέχουν βασικές δεξιότητες φροντίδας, πρώτων βοηθειών και διάσωσης με υψηλή αποτελεσματικότητα, στα κρίσιμα πρώτα λεπτά εκδήλωσης ασθένειας ή τραυματισμού, πριν από την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή πριν την άφιξη του ασθενοφόρου. Ιδιαίτερα χρήσιμοι εμφανίζονται σε ημιαστικές και ημιορεινές περιοχές, σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά, όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος για την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Πιστοποιημένοι Πρώτοι Ανταποκριτές στην Ελλάδα


‘‘ Certified First Responders in Greece ’’


Γ.1.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, τον Απρίλιο του 2022, έπειτα από μια πολύμηνη, κοπιαστική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ανέδειξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους εβδομήντα (70) πιστοποιημένους Πρώτους Ανταποκριτές, αποφοίτους του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders».

Γ.2.

Κύριος σκοπός και στόχος της υλοποίησης αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος στην χώρα μας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, είναι η ανάδειξη και διασπορά στην ελληνική επικράτεια, εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα κάθε τοπικής κοινωνίας έναντι των τραυματικών συμβάντων, των καταστροφών και των κρίσεων και συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Γ.3.

Αποστολή των πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών είναι να βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία, παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της απινίδωσης όπου είναι εφικτό, έως ότου φθάσει στον τόπο του συμβάντος και αναλάβει το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Γ.4.

Οι πιστοποιημένοι Πρώτοι Ανταποκριτές στην Ελλάδα, είναι εκπαιδευμένα επιχειρησιακά στελέχη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, όπου σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος ειδοποίησης, ανταποκρίνονται σε απειλητικές για την ζωή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, τα πρώτα κρίσιμα λεπτά έως την άφιξη του ασθενοφόρου. Με την ταχεία επέμβασή τους και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους ωφελούν πολλαπλώς τον χρήζοντα βοηθείας, την τοπική κοινωνία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και την εθνική οικονομία.

Γ.5.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, οργανώνει την ένταξή τους στο Εθνικό Δίκτυο Πρώτων Ανταποκριτών της Ελλάδος (Hellenic First Responders Network) και σχεδιάζει την συγκρότηση επαγγελματικής δύναμης ταχείας επέμβασης, πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Γ.6.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των γνώσεων και της υποστήριξης των υπηρεσιών τους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, έχει καθιερώσει και υλοποιεί σε μηνιαία βάση, για όλους τους Πρώτους Ανταποκριτές της Ελλάδος, μέλη του, επιμόρφωση σε νέες δεξιότητες, νέο εξοπλισμό, νέες γνώσεις, διατηρώντας τους διαχρονικά εκπαιδευμένους και αποτελεσματικούς στο πεδίο. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν και διαρκεί για όσο διαρκεί η πιστοποίηση εξειδίκευσης του Πρώτου Ανταποκριτή της Ελλάδος.

Επίσημη Ονομασία


‘‘ Hellenic First Responder ’’


Δ.1.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, διευρύνοντας την πληθυσμιακή ομάδα των εκπαιδευομένων, εντάσσοντας και επαγγελματίες λειτουργούς των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διασώστες, ιδιωτικούς φύλακες, λειτουργούς πολιτικής προστασίας, κ.α.), καθιέρωσε, τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders» να τους ονομάζει «Έλληνες Πρώτοι Ανταποκριτές» ή διεθνώς «Hellenic First Responders», δεδομένου ότι θα ενταχθούν σε εθνικό αλλά και διεθνή δίκτυο συμμαχίας πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών.

Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα


‘‘ Availability of Hellenic First Responders ’’


Ε.1.

Τα στοιχεία των πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη τους, μπορούν να διατίθενται στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις και υπηρεσίες τροχαίας, διοικήσεις του Ε.Κ.Α.Β., του Πυροσβεστικού Σώματος, της αρμόδιας οικείας Αντιδημαρχίας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας και της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας. Επιπλέον, θα βρίσκονται στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Επιχειρησιακή Οργάνωση


‘‘ Team Leader & Teams Coordinator ’’


ΣΤ.1.

Οι Certified Hellenic First Responders επιχειρούν σε ζευγάρι, δηλαδή, των δύο (2) επιχειρησιακών στελεχών. Οργανώνονται σε ομάδες των οκτώ (8) επιχειρησιακών στελεχών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με έναν Επικεφαλής ως Ομαδάρχη, ο οποίος φέρει τον τίτλο : Certified Hellenic First Responder - Team Leader. Ανά τρεις (3) ομάδες, συγκροτείται διμοιρία είκοσι τεσσάρων (24) επιχειρησιακών στελεχών, με τρεις Ομαδάρχες και έναν Επικεφαλής ως Συντονιστή, ο οποίος φέρει τον τίτλο : Certified Hellenic First Responder - Teams Coordinator. Ο Συντονιστής, αποτελεί το εικοστό πέμπτο (25ο) επιχειρησιακό στέλεχος.

ΣΤ.2.

Κάθε Συντονιστής Πρώτων Ανταποκριτών, έχει επιπλέον εκπαιδευτεί επιτυχώς στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Ηγεσία Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης / Search and Rescue Team Leadership», διάρκειας 85 ωρών και έχει αναδειχθεί ως «Πιστοποιημένος Επικεφαλής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης / Certified Search and Rescue Team Leader». Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Ταυτοποίηση Πρώτου Ανταποκριτή


‘‘ First Responder Authentication ’’


Ζ.1.

Κάθε μέλος, επιχειρησιακό στέλεχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, με την έγκριση της εγγραφής του, λαμβάνει έναν μοναδικό 10ψήφιο αριθμό ταυτοποίησης φυσικού προσώπου. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό Μέλους και σε κάθε πιστοποιητικό εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, που λαμβάνει κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Ο αριθμός αυτός, εμφανίζεται στην ειδική κάρτα ταυτοποίησης επιχειρησιακού λειτουργού υπό την ιδιότητα του Certified Hellenic First Responder.

Ζ.2.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος, εφοδιάζεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών με την ειδική κάρτα ταυτοποίησης επιχειρησιακού λειτουργού, στην οποία εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία : λογότυπο Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., λογότυπο Hellenic First Responder, όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, 10ψήφιος αριθμός ταυτοποίησης, ημερομηνία λήξεως ιδιότητας πιστοποιημένου Πρώτου Ανταποκριτή. Η χρήση της ειδικής κάρτας ταυτοποίησης επιχειρησιακού λειτουργού είναι αυστηρώς προσωπική και ισοδυναμεί με ένστολη παρουσία.

Ζ.3.

Η επίδειξη της ειδικής κάρτας ταυτοποίησης της ιδιότητας του Certified Hellenic First Responder, δεν επιβάλλει την παρουσία του κατόχου, αλλά αναγνωρίζει την παρουσία του, ως εξουσιοδοτημένου ειδικού λειτουργού διάσωσης – προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, να παράσχει βοήθεια στο συμβάν.

Ατομική Ευθύνη


‘‘ Personal Responsibility ’’


Η.1.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να :

 • Επικαιροποιεί διαρκώς τις γνώσεις του
 • Προπονεί και βελτιώνει τις δεξιότητές του
 • Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους πιστοποιημένους Πρώτους Ανταποκριτές, επαγγελματίες λειτουργούς των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, πολίτες, ασθενείς, τραυματίες, τρίτους
 • Αποδέχεται και τηρεί τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα, ακεραιότητα, άκρα εμπιστευτικότητα και υψηλό επαγγελματικό φρόνημα
 • Πειθαρχεί στις εντολές και οδηγίες που δίδονται από την Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.
 • Διατηρεί ασφαλείς, τον εαυτό του, τους συναδέλφους, τους χρήζοντα βοηθείας και κάθε εμπλεκόμενο τρίτο, σε κάθε περιστατικό που επεμβαίνει ή επιχείρηση που λαμβάνει μέρος
 • Λαμβάνει αποφάσεις με διανοητική διαύγεια και ψυχραιμία, ακόμα και σε περιβάλλοντα και καταστάσεις υπό πίεση
 • Τηρεί πιστά τα πρωτόκολλα ενεργειών στην διαχείριση περιστατικών και χρησιμοποιεί ορθολογικά, υλικά και μέσα
 • Διακρίνεται για την ευγένειά του στην συμπεριφορά, τον αυτοέλεγχο και την αποφυγή καταστάσεων συγκρούσεων, την αποτελεσματικότητα στο καθήκον

Εν Ώρα Καθήκοντος


‘‘ on Duty "


Θ.1.

Οι Certified Hellenic First Responders από την φύση της αποστολής τους, δύναται να εμπλακούν σε περιστατικό είτε μη προγραμματισμένα, είτε σε προγραμματισμένη υπηρεσία παροχής υγειονομικών ή / και διασωστικών υπηρεσιών. Δηλαδή, είναι δυνατόν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, να είναι είτε ένστολοι, είτε με πολιτική περιβολή, είτε με την ένδυση της εργασίας τους. Αυτό, διότι, συνήθως κάθε τραυματικό συμβάν ή ασθένεια, εκδηλώνονται απροειδοποίητα. Σε κάθε περίπτωση, οι πιστοποιημένοι Πρώτοι Ανταποκριτές της Ελλάδος υποχρεούνται να έχουν πάντοτε μαζί τους, οπουδήποτε, την ειδική κάρτα ταυτοποίησης.

Θ.2.

Οι Certified Hellenic First Responders αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεν υποκαθιστούν το έργο των εντεταλμένων λειτουργών των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του κράτους, αλλά εργάζονται επικουρικά, με τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας και επαγγελματισμού. Παρεμβαίνουν όταν κρίνεται αναγκαίο και διαχειρίζονται κάθε συμβάν, έως την στιγμή της άφιξης του ασθενοφόρου, παραδίδοντας στους συναδέλφους εντεταλμένους κρατικούς λειτουργούς.

Θ.3.

Οι Certified Hellenic First Responders αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεν κάνουν καμία διάκριση κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, ούτε μεροληπτούν υπέρ μιας ιδέας, αντίληψης, ομάδας ανθρώπων, συμφέροντος, πλην της διάκρισης του βαθμού επείγοντος της παροχής υπηρεσιών ή της διάκρισης του βαθμού ανάγκης των πασχόντων.

Θ.4.

Οι Certified Hellenic First Responders αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, παραμένουν ουδέτεροι και δεν εμπλέκονται σε αντιπαραθέσεις που αφορούν πεποιθήσεις πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής καταγωγής, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, κ.α., ούτε εκφράζουν δημόσια πεποιθήσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που δύναται να βλάψουν τους πάσχοντες.

Θ.5.

Οι Certified Hellenic First Responders αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα και δεν εκτελούν εργασίες για τα οποία δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες ή την εξουσιοδότηση, προκειμένου να μην βλάψουν πάσχοντες, συνανθρώπους μας και υπηρεσίες.

Θ.6.

Οι Certified Hellenic First Responders αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεν ασκούν δημόσια κριτική για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που συνέβησαν κατά την διαχείριση συμβάντος, είτε από συνάδελφο, είτε από εντεταλμένο κρατικό λειτουργό, είτε από τρίτο. Εάν κρίνουν ότι πρέπει να αναφέρουν ή καταγγείλουν οτιδήποτε, λειτουργούν σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία υψηλής εμπιστευτικότητας που διαθέτει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Ταυτόχρονα και όσο το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση, δεν κινδυνολογούν, δεν κακολογούν, δεν απαξιώνουν, δεν διαδίδουν φήμες ή άλλες απόψεις προσωπικές. Η Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. έχει την ευθύνη διερεύνησης και διαλεύκανσης της οποιασδήποτε αναφοράς ή καταγγελίας.

Θ.7.

Οι Certified Hellenic First Responders αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεν προβαίνουν σε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν δίδουν στοιχεία ταυτότητας ή στοιχεία της κατάστασης του πάσχοντα, εάν δεν έχουν ενημερώσει και λάβει έγκριση από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Σε περίπτωση που στον τόπο του συμβάντος παρευρίσκεται εντεταλμένος κρατικός λειτουργός ως Incident Commander, ζητούν την έγκρισή του.

5 Θεμελιώδεις Αρχές Άσκησης Καθήκοντος


‘‘ 5 Fundamental Principles ’’


Ι.1.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος, υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να τηρεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τις 5 Θεμελιώδεις Αρχές Άσκησης Καθήκοντος.

 • Αρχή της Ευεργεσίας: Προστασία της υγείας και διάσωση της ζωής των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, είτε όχι. Αποτροπή των καταστάσεων που θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία ή / και στην ζωή των ανθρώπων, εάν δεν απομακρυνθούν. Ο Πρώτος Ανταποκριτής ενεργεί πάντα προς το συμφέρον του πάσχοντα ή του κινδυνεύοντος, μεγιστοποιώντας την ωφέλεια προς αυτόν και ελαχιστοποιώντας την βλάβη.
 • Αρχή της Αμεροληψίας: Καμία διάκριση οποιασδήποτε μορφής δεν υφίσταται από τον Πρώτο Ανταποκριτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας ή / και διάσωσης, ούτε μεροληπτεί υπέρ μιας ιδέας, αντίληψης, ομάδας ανθρώπων, συμφέροντος, πλην της διάκρισης του βαθμού ανάγκης των πασχόντων ή των κινδυνευόντων.
 • Αρχή της Ενημερωμένης Συναίνεσης: Οποιαδήποτε ενέργεια παροχής βοήθειας προς τον πάσχοντα ή κινδυνεύοντα, (ασθενή ή τραυματία), προϋποθέτει την έγκυρη συναίνεσή του, εφόσον του έχει γνωστοποιηθεί η πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η μέθοδος της παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας ή / και διάσωσης, η πορεία της εξέλιξης της κατάστασης και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά την διαδικασία, ώστε να μπορεί ο πάσχοντας ή ο κινδυνεύοντας, εν πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων, να ασκήσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και να αποφασίσει σχετικά. Μόνη περίπτωση, στην οποία δεν απαιτείται η ενημερωμένη συναίνεση του πάσχοντα ή του κινδυνεύοντος και ο Πρώτος Ανταποκριτής μπορεί να αυτενεργήσει, είναι αυτή των κρίσιμων επειγόντων περιστατικών, όπου, δίχως την άμεση παρέμβαση του Πρώτου Ανταποκριτή, θα χάσει άμεσα την ζωή του ο πάσχοντας ή ο κινδυνεύοντας.
 • Αρχή της Δικαιοσύνης: Κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο, έχει ίσες δυνατότητες πρόσβασης στην προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και στην διάσωση, αντιμετωπίζεται με ίσους χειρισμούς έναντι οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας κατάστασης και ανεξάρτητα χρώματος δέρματος, κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας και πεποιθήσεων, τυγχάνει ίσης μεταχείρισης και σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους από τους Πρώτους Ανταποκριτές και του παρέχονται ίσοι πόροι για την ανακούφιση ή διάσωσή του.
 • Αρχή της Εμπιστευτικότητας: Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και ο υψηλής εμπιστευτικότητας χαρακτήρας των δεδομένων, των πληροφοριών και του περιεχομένου εγγράφων, φακέλων και ευρημάτων που αφορούν στον πάσχοντα ή κινδυνεύοντα και υπεισέρχονται υπ’ όψιν του Πρώτου Ανταποκριτή, αποτελούν αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του πάσχοντα ή του κινδυνεύοντος και δεσμεύουν κάθε Πρώτο Ανταποκριτή στην μη αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η τήρηση της Αρχής της Εμπιστευτικότητας, αυτόματα λειτουργεί και ως προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του πάσχοντα ή του κινδυνεύοντος. Η τήρηση υψηλής εμπιστευτικότητας από τον Πρώτο Ανταποκριτή επεκτείνεται και σε κάθε τι που πληροφορήθηκε, συνήγαγε, υπέθεσε ή αντιλήφθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρίας αυτού.

Ευπρεπής Επιχειρησιακή Παρουσία και καλή Συμπεριφορά


‘‘ Decency and good Behavior ’’


ΙΑ.1.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να συμπεριφέρεται προς τον πάσχοντα, τους συγγενείς, τους παρευρισκόμενους τρίτους, τους επαγγελματίες λειτουργούς των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, με ευγένεια, καλοσύνη, σεβασμό και διάθεση ανθρωπιστικής προσφοράς.

ΙΑ.2.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να επιχειρεί και να ενεργεί με αμεροληψία, ουδετερότητα, μέγιστη ψυχραιμία και σιγουριά για τις αποφάσεις που λαμβάνει και τις ενέργειες που υλοποιεί.

ΙΑ.3.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να παρουσιάζεται για την ανάληψη υπηρεσίας με ιδιαίτερη επιμέλεια της προσωπικής του υγιεινής, σεμνή εμφάνιση που να εκπέμπει σεβασμό στον χρήζοντα βοηθείας και στους συγγενείς του, ευγένεια και καλοσύνη στην συνεργασία του με επαγγελματίες λειτουργούς των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, με εντιμότητα, σαφήνεια στον λόγο, διάθεση ειλικρινούς ανθρωπιστικής προσφοράς και συνεργασίας.

ΙΑ.4.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να διατηρεί την επιχειρησιακή του στολή καθαρή, τα άρβυλά του καθαρά, να φορά πάντοτε δύο ζευγάρια γάντια, το πρώτο ζευγάρι λευκό (επαφή με το δέρμα) και το δεύτερο ζευγάρι μπλε (πάνω από το λευκό).

ΙΑ.5.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να σέβεται κάθε συνάδελφό του και να λειτουργεί με πνεύμα ομαδικότητας, κοινής ασφάλειας, συντονισμού ενεργειών και ίσης μεταχείρισης.

ΙΑ.6.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να αναγνωρίζει ότι οι πάσχοντες, οι συγγενείς τους και οι πολίτες, όταν βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τυγχάνει να συμπεριφέρονται προς τους αρωγούς με φωνές, ασέβεια, αγανάκτηση, διάθεση διαπληκτισμού και επιθετικότητα. Ο ίδιος, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να παρασυρθεί στην ένταση που δημιουργείται, ούτε αποσπά την προσοχή του από τον πάσχοντα, αλλά με ψυχραιμία αντιμετωπίζει την κατάσταση και την διαχειρίζεται έως ότου φθάσει στον τόπο του συμβάντος το πρώτο πλήρωμα υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης ή ο επικεφαλής του εάν βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία.

ΙΑ.7.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να παραμένει ακέραιος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, να μην κάνει διακρίσεις στην παροχή υπηρεσιών διάσωσης ή προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, να μην υποκύπτει σε πιέσεις τρίτων ή δημοσίων προσώπων ή ανωτέρων, που έρχονται σε αντίθεση με τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

ΙΑ.8.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να μην υπακούει σε εντολή ή οδηγία ή υπόδειξη, ούτε να υποκύπτει σε εξαναγκασμό, συγγενών, παρευρισκομένων, τρίτων από απόσταση (λόγου χάρη : τηλεφωνικά), εάν κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η διαχείριση του συμβάντος ή η κατάσταση του πάσχοντα ή είναι αντίθετα όσα του θέτουν, με τις διεθνείς οδηγίες, τα διεθνή και εθνικά πρωτόκολλα ενεργειών, την χρηστή διαχείριση του συμβάντος.

ΙΑ.9.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη όταν επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, κ.α., να συμπεριφέρεται ως συνάδελφος λειτουργός του επείγοντος, να παρέχει στοιχεία ταυτοποίησης και ιδιότητας, να αναφέρει με σαφήνεια κάθε απαιτητό στοιχείο και κάθε χρήσιμη πληροφορία προς τον επαγγελματία λειτουργό του τηλεφωνικού κέντρου. Συνεργάζεται αρμονικά, υπομονετικά, με ειλικρίνεια.

Πρώτη Προσέγγιση


‘‘ Approaching the Incident ’’


ΙΒ.1.

Κάθε Certified Hellenic First Responder έχει την ευθύνη να χαιρετίζει ευγενικά τον ασθενή ή τον τραυματία για τον οποίον έχει προστρέξει σε βοήθεια, να δηλώνει το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του, να δηλώνει ότι μπορεί να βοηθήσει και να ζητάει την έγκρισή του να παρέμβει. Εάν ο ασθενής ή ο τραυματίας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί, δηλώνει τα ανωτέρω στον πλησιέστερο προς τον πάσχοντα συγγενή ή στο πλησιέστερο προς τον πάσχοντα άτομο (φίλο, συνάδελφο, συνεργάτη, γείτονα, παρευρισκόμενο) και ζητάει την έγκρισή του να παρέμβει. Εάν στο συμβάν δεν υπάρχει παρευρισκόμενος και ο πάσχων δεν ανταποκρίνεται, ο Certified Hellenic First Responder, δηλώνει όλα τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπ' όψιν του ότι ο πάσχων ακούει αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει και προχωράει στο πρωτόκολλο ενεργειών.

ΙΒ.2.

Η προσέγγιση στον ασθενή ή στον τραυματία, δεν γίνεται επιθετικά, ούτε αγχωτικά, όσο σοβαρή και αν είναι η κατάσταση, αλλά με την απαιτούμενη ψυχραιμία και τον προσήκοντα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην εν εξελίξει επικινδυνότητα. Σε καταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας που απαιτούν άμεση απομάκρυνση θυμάτων, παρευρισκομένων και αρωγών, οι ενέργειες γίνονται ταχύτατα, σταθερά, το δυνατόν αθόρυβα, δίχως να απαξιώνονται τα πρωτόκολλα ενεργειών διάσωσης και προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

ΙΒ.3.

Εάν στο συμβάν έχουν επιληφθεί ήδη επαγγελματίες λειτουργοί του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο Certified Hellenic First Responder απευθύνεται στον επικεφαλής, δηλώνει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, ότι μπορεί να βοηθήσει και ζητάει την έγκρισή του να παρέμβει επικουρικά, εάν χρειάζονται υποστήριξη.

ΙΒ.4.

Εάν στο συμβάν οι επαγγελματίες λειτουργοί δεν είναι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, κ.α., ο Certified Hellenic First Responder απευθύνεται στον επικεφαλής, δηλώνει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, ότι μπορεί να βοηθήσει και ζητάει την έγκρισή του να παρέμβει και να αναλάβει την διαχείριση του πάσχοντα, έως την άφιξη του ασθενοφόρου. Εάν στους ανωτέρω επαγγελματίες λειτουργούς υπάρχει πιστοποιημένος λειτουργός στην προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και έχει αναλάβει την διαχείριση του περιστατικού, ζητάει την έγκρισή του να παρέμβει επικουρικά, εάν χρειάζεται υποστήριξη.

ΙΒ.5.

Εάν στο συμβάν έχουν επιληφθεί πολίτες που δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, (συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, συνεργάτες, γείτονες, παρευρισκόμενοι), ο Certified Hellenic First Responder δηλώνει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, ότι μπορεί να βοηθήσει και τους απομακρύνει ευγενικά από τον πάσχοντα, καθησυχάζοντάς τους ότι θα φροντίσει τον πάσχοντα, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε ασφαλή χέρια. Κρατάει κοντά του αυτόπτες μάρτυρες για να πληροφορηθεί τι έχει συμβεί και τι βοήθεια έχει παρασχεθεί έως εκείνη την στιγμή. Ζητάει βοήθεια στους χειρισμούς ή στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων ενεργειών ή στην ασφάλεια σκηνής, είτε από τους αυτόπτες μάρτυρες είτε από τους παρευρισκόμενους, υποδεικνύοντάς τους αργά, καθαρά και με σαφήνεια τι ενέργειες πρέπει να κάνουν (λόγου χάρη : κάλεσε το 166 και πες τους ότι, ...). Όσο του επιτρέπει η διαχείριση του συμβάντος, τους επιβλέπει και πάντοτε ρωτάει για την επιβεβαίωση της υλοποίησης της ενέργειας (λόγου χάρη : ειδοποίησες το 166; τι σου απάντησαν;).

ΙΒ.6.

Εάν στο συμβάν έχουν επιληφθεί λειτουργοί υγείας ή λειτουργοί ασφάλειας, που δεν βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία αλλά γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, (ιατρός, νοσηλευτής, διασώστης, ναυαγοσώστης, πιστοποιημένος πάροχος πρώτων βοηθειών, δασοπυροσβέστης, κ.α.), ο Certified Hellenic First Responder δηλώνει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, ότι μπορεί να βοηθήσει και ζητάει την έγκρισή τους να παρέμβει επικουρικά, εάν χρειάζονται υποστήριξη.

Εγκεκριμένη Εντολή


‘‘ Command Approved ’’


ΙΓ.1.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί, ότι, εγκεκριμένη εντολή σε τραυματικό ή καταστροφικό ή κρίσιμο συμβάν, δεν σημαίνει εντολή από Δήμαρχο ή εντολή από Βουλευτή ή εντολή από Περιφερειάρχη ή εντολή από οποιονδήποτε πολιτικό, ανώτερο αξιωματούχο ή δημόσιο πρόσωπο.

ΙΓ.2.

«Εγκεκριμένη Εντολή» σημαίνει αποκλειστικά και μόνον, την εντολή που δίδεται ιεραρχικά από τον Διοικητή Συμβάντος «Incident Commander», ή από τον επαγγελματία εντεταλμένο λειτουργό του τηλεφωνικού κέντρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ή του Πυροσβεστικού Σώματος, ή της Ελληνικής Αστυνομίας, ή της Πολιτικής Προστασίας ή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Με αυτή την σειρά και δίχως παρεκκλίσεις, πρέπει να αναζητείται η εγκεκριμένη εντολή, εκτός και μεταξύ των μερών έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή συντρέχουν λόγοι αδυναμίας επικοινωνίας.

ΙΓ.3.

Εντολοδότης ή Εντολές στο πεδίο του συμβάντος, για τον Πρώτο Ανταποκριτή της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, είναι πάντοτε ο επαγγελματίας εντεταλμένος λειτουργός. Σε περίπτωση πολλών εντεταλμένων κρατικών λειτουργών και αντίστοιχα πολλών αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, Εντολοδότης είναι ο εκτελών χρέη Incident Commander.

ΙΓ.4.

Εντολοδόχος ή Αποδέκτης στο πεδίο του συμβάντος, για τον Πρώτο Ανταποκριτή της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, είναι πάντοτε ο ίδιος, εφόσον έχει αναλάβει την διαχείριση του πάσχοντα.

ΙΓ.5.

Εάν η εντολή από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας έχει ληφθεί μέσω ιδιώτη λειτουργού υγείας ή ιδιώτη λειτουργού ασφάλειας, που βρίσκεται παρόν αλλά σε μη διατεταγμένη υπηρεσία και έχει εμπλακεί με το συμβάν, προγενέστερα ή παράλληλα με την εμπλοκή του Πρώτου Ανταποκριτή, γίνεται αποδεκτή από τον Πρώτο Ανταποκριτή της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, μόνον εφόσον ο ιδιώτης λειτουργός υγείας ή ασφάλειας, έχει δηλώσει στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα).

ΙΓ.6.

Εάν η εντολή από οποιαδήποτε κρατική αρχή όπως ανωτέρω περιγράφεται έχει ληφθεί από πολίτη – εθελοντή που βρίσκεται παρόν αλλά δεν ανήκει στους επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας και έχει εμπλακεί με το συμβάν, προγενέστερα ή παράλληλα με την εμπλοκή του Πρώτου Ανταποκριτή, γίνεται αποδεκτή από τον Πρώτο Ανταποκριτή της Ελλάδος / Hellenic First Responder, μόνον εφόσον γίνει επαλήθευση της δοθείσας εντολής.

Διαχείριση Συμβάντος


‘‘ Incident Management ’’


ΙΔ.1.

Η Διαχείριση Συμβάντος είναι μια αντιδραστική διαδικασία, κατά την οποία εκτελούνται με λογική, σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην ταχεία αποκατάσταση της βλάβης που έχει προκληθεί. Παρέχεται από ειδικούς λειτουργούς, επαγγελματίες και εθελοντές, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ΙΔ.2.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος, υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να τηρεί, ότι, επεμβαίνει και ενεργεί, με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρωτόκολλα και οδηγίες.

ΙΔ.3.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος, υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να τηρεί, ότι, η εμπλοκή του στην διαχείριση συμβάντος, είτε αφορά κατάσταση ασθένειας, είτε κατάσταση τραυματισμού, είτε κατάσταση κρίσεως, είτε κατάσταση καταστροφής, απαιτεί εμπιστευτικότητα, διακριτικότητα και σεβασμό στον μέγιστο βαθμό, στους χειρισμούς, στην ασφάλεια του συμβάντος και των εμπλεκομένων, στην αυτοδιάθεση του πάσχοντα, στην ιερότητα των προσώπων και της ζωής, στις πληροφορίες και στα δεδομένα που περιέρχονται εις γνώση του και αφορούν νομικές οντότητες (εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.α.).

ΙΔ.4.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος, υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να σέβεται την επιθυμία άρνησης παροχής βοήθειας από οποιονδήποτε ενήλικο βρίσκεται σε κίνδυνο και έχει επάρκεια κοινής λογικής και αντίληψης της πραγματικότητας. Ο Πρώτος Ανταποκριτής υποχρεούται να διαφωτίσει πλήρως τον ενήλικο κινδυνεύοντα, γνωστοποιώντας του με απλά λόγια και σαφήνεια, τι του συμβαίνει, πως ο ίδιος μπορεί να τον βοηθήσει και ότι, η απόφαση παροχής βοήθειας, είναι αποκλειστικά δικής του ευθύνης, δηλαδή του κινδυνεύοντος, ο οποίος δικαιούται να διαθέσει τον εαυτό του όπως ο ίδιος επιθυμεί. Εάν ο Πρώτος Ανταποκριτής ενεργήσει αντίθετα στην επιθυμία του κινδυνεύοντος, παραβιάζει τον σεβασμό της προσωπικότητας του ανθρώπου, παραβιάζει το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός του, παραβιάζει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ο Πρώτος Ανταποκριτής ακολουθεί την διαδικασία συναίνεσης του κινδυνεύοντος στην μη παροχή βοήθειας, λαμβάνοντας την υπογραφή του στο σχετικό έντυπο που το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διαθέτει στους Πρώτους Ανταποκριτές.

Ολοκλήρωση Συμβάντος


‘‘ Ending the Incident ’’


ΙΕ.1.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, από την στιγμή της εμπλοκής του στην αντιμετώπιση τραυματία ή ασθενή, δεν εγκαταλείπει για οποιονδήποτε λόγο, έως την άφιξη των επαγγελματιών λειτουργών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, όπου και παραδίδει, αναφέροντας το πλήρες ιστορικό που έχει υπόψιν του (αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων, ενέργειες που ο ίδιος έχει εκτελέσει, κ.α.), παραδίδοντας τυχόν ευρήματα (φαρμακευτικά σκευάσματα, αντικείμενο τραυματισμού, κ.α.), υποδεικνύοντας άλλους κινδύνους (υποψιάζουσα διαρροή αερίου, επικείμενη έκρηξη, κ.α.). Μόλις παραλάβει το περιστατικό το πλήρωμα του ασθενοφόρου, μόνον τότε έχει ολοκληρωθεί η αποστολή του.

ΙΕ.2.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί, ότι, δεν μεταφέρει με το ιδιωτικής χρήσεως όχημά του, οποιονδήποτε ασθενή ή τραυματία. Απαγορεύεται αυστηρώς για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση συμβάντος σε απομακρυσμένη περιοχή ή περιοχή στην οποία δεν υπάρχει υπηρεσία ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, διεκπεραιώνει την διακομιδή κατόπιν εγκεκριμένης εντολής (έστω και τηλεφωνικής), είτε από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, είτε της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε της πλησιέστερης νοσοκομειακής μονάδας, είτε του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

ΙΕ.3.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος / Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί, ότι, δεν επεμβαίνει ο ίδιος σε άλλο ιδιωτικής χρήσεως όχημα, για την μεταφορά οποιουδήποτε ασθενή ή τραυματία, ακόμα και εάν οι συγγενείς ή τρίτοι έχουν λάβει την σχετική απόφαση να μεταφέρουν τον πάσχοντα με το ιδιωτικής χρήσεως όχημά τους, τους οποίους και προσπαθεί να αποτρέψει. Απαγορεύεται αυστηρώς για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση συμβάντος σε απομακρυσμένη περιοχή ή περιοχή στην οποία δεν υπάρχει υπηρεσία ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, διεκπεραιώνει την διακομιδή κατόπιν εγκεκριμένης εντολής (έστω και τηλεφωνικής), είτε από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, είτε της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε της πλησιέστερης νοσοκομειακής μονάδας, είτε του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

ΙΕ.4.

Κάθε Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί, ότι, δεν παραδίδει ασθενή ή τραυματία, σε οποιοδήποτε ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας ή εθελοντικής οργάνωσης, εάν αυτό δεν φέρει την έγκριση κυκλοφορίας από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή δεν είναι ασφαλισμένο ή η γενικότερη κατάστασή του δείχνει αναξιόπιστη λειτουργία. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, ενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και λαμβάνει οδηγίες.

ΙΕ.5.

Κάθε Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί, ότι, δεν συνοδεύει τον ασθενή ή τον τραυματία στην οικεία του ή σε οποιαδήποτε νοσοκομειακή μονάδα, ούτε υποκύπτει στις πιέσεις συγγενών ή τρίτων. Αν πράξει αυτό, γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

ΙΕ.6.

Κάθε Certified Hellenic First Responder, υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί, ότι, εάν το πλήρωμα του ασθενοφόρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ζητήσει την υποστήριξή του, συνοδεύοντας τον ασθενή ή τον τραυματία στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα, μπορεί να το πράξει με αποκλειστικά δική του ευθύνη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, έχοντας εξασφαλίσει την επιστροφή του στο σημείο, δίχως την δέσμευση του ασθενοφόρου ή της υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εκτός και έχει διευθετηθεί μεταξύ τους, διαφορετικά.

Ο νόμος του καλού Σαμαρείτη


‘‘ Good Samaritan law ’’


ΙΣΤ.1.

Οι νόμοι του καλού Σαμαρείτη, αποτελούν μια νομική προστασία της ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης εμπλοκής των πολιτών – αρωγών που δεν είναι επαγγελματίες υγείας, στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών πρώτων βοηθειών, κυρίως, δίχως τον φόβο της μήνυσης, σε περίπτωση που ο βοηθούμενος υποστεί τραυματισμό ή θάνατο κατά τον χειρισμό του πολίτη - αρωγού. Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι, ο βοηθούμενος που υπέστη μεγαλύτερη βλάβη ή οι συγγενείς του, δεν μπορούν να καταφύγουν σε μηνύσεις και να υπάρξει καταδίκη του πολίτη – αρωγού που αυτοβούλως ενεπλάκη στο περιστατικό. Οι νόμοι του καλού Σαμαρείτη δεν είναι φάρμακον δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, αλλά προστασία της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Εάν οι ενέργειες του πολίτη – αρωγού ήσαν αδικαιολόγητα απερίσκεπτες και επικίνδυνες και έχει προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη ή απώλεια ζωής, ιδιαιτέρως εάν ο πολίτης – αρωγός έχει δηλώσει ότι γνωρίζει από πρώτες βοήθειες, τότε η προστασία του τίθεται υπό συζήτηση. Οι νόμοι του καλού Σαμαρείτη, δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου και όπου υπάρχουν, έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους.

ΙΣΤ.2.

Κάθε πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να τηρεί, ότι, για να προστατεύεται από τους νόμους του καλού Σαμαρείτη, πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι επτά (7) προϋποθέσεις, ήτοι :

 • Παρεμβαίνει, μόνον εφόσον γνωρίζει
 • Δηλώνει την ταυτότητά του και την ιδιότητά του
 • Λαμβάνει την έγκριση του πάσχοντα για την παροχή βοήθειας
 • Παρέχει βοήθεια τηρώντας τα διεθνής και εθνικά πρωτόκολλα και οδηγίες
 • Παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο της επείγουσας κατάστασης και πριν την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης
 • Ο τραυματισμός ή η ασθένεια του πάσχοντα, δεν προκλήθηκαν υπαιτιότητας του Πρώτου Ανταποκριτή
 • Η επείγουσα βοήθεια που παρασχέθηκε, δεν περιλαμβάνει βαριά αμέλεια, απερισκεψία ή έκθεση σε κίνδυνο

Αντιποίηση Αρχής / Αντιποίηση Στολής


‘‘ Abuse of Authority ’’


ΙΖ.1.

Κάθε Certified Hellenic First Responder υποχρεούται να γνωρίζει και να απέχει από εκ προθέσεως πράξεις και ενέργειες αντιποίησης Αρχής που θέτουν σε κίνδυνο, πάσχοντες, υπηρεσίες, λειτουργούς, συστήματα και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

ΙΖ.2.

Αντιποίηση Αρχής, σημαίνει, άσκηση εξουσίας ή αρμοδιότητας, την οποία δεν έχει ο First Responder και προφανώς γνωρίζει ότι δεν την έχει (εξού και η πρόθεση), αλλά ανήκει σε άλλον, ο οποίος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι και ο μόνος αρμόδιος να την ασκήσει.

ΙΖ.3.

Αντιποίηση Στολής, σημαίνει την δημόσια και χωρίς δικαίωμα, εμφάνιση του First Responder, φέροντας στολή ή διακριτικό ή παράσημο ή τίτλο, δημοσίου ή δημοτικού ή κοινοτικού ή θρησκευτικού λειτουργού.

ΙΖ.4.

Κάθε Certified Hellenic First Responder υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να τηρεί, ότι, κατά την εμπλοκή του σε συμβάν, δεν εμφανίζεται, δεν συμπεριφέρεται και δεν ενεργεί ως κρατικός λειτουργός ή απεσταλμένος δημόσιας Αρχής ή άλλης, ανάγοντας με την γενικότερη στάση, συμπεριφορά και λόγο, στα καθήκοντα των δημοσίων εντεταλμένων λειτουργών της χώρας. Μια τέτοια ενέργεια, αντιποίησης Αρχής ή / και αντιποίησης στολής, δύναται να προκαλέσει σύγχυση στους εμπλεκόμενους (πάσχοντες, παρευρισκόμενους, συγγενείς, εντεταλμένους λειτουργούς, κ.α.) και να οδηγήσει την διαχείριση του συμβάντος σε κατάσταση κρίσεως.

ΙΖ.5.

Κάθε Certified Hellenic First Responder υποχρεούται να γνωρίζει, να αποδέχεται και να απέχει από μη εξουσιοδοτημένη ακρόαση επικοινωνιών μέσω ραδιοδικτύου των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πολιτική Προστασία, κ.α.).

Αποποίηση Ευθυνών


‘‘ Disclaimer of Responsibility ’’


ΙΗ.1.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι, αποποιείται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται, απέναντι σε κάθε φυσικό πρόσωπο και σε κάθε νομική οντότητα, οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις, πράξουν οι πιστοποιημένοι Πρώτοι Ανταποκριτές της Ελλάδος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και κατά υπέρβαση και κατά παράβαση εντολών, εκπαιδεύσεων, διεθνών πρωτοκόλλων, οδηγιών, κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας. Την ευθύνη του συνόλου των πράξεων, φέρει αποκλειστικά ο Πρώτος Ανταποκριτής που ενεργεί. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων εκπαιδεύει, επιμορφώνει, εξειδικεύει, συμβουλεύει, καθοδηγεί και εποπτεύει στο μέτρο του δυνατού την καλή λειτουργία του θεσμού που έφερε στην Ελλάδα, των Community First Responders, αλλά αδυνατεί να είναι παρόν κάθε στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας επιχειρούν / ενεργούν οι Certified Hellenic First Responders.

ΙΗ.2.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή την ιδιότητα μέλους, οποιουδήποτε επιχειρησιακού λειτουργού ως Certified Hellenic First Responder και να δημοσιοποιήσει την ακύρωση αυτή για την προστασία της κοινωνίας, σε περίπτωση που διαπιστώσει εξακριβωμένα, μη νόμιμη, μη εξουσιοδοτημένη, μη αρμόζουσα, μη ασφαλή συμπεριφορά και δράση του Πρώτου Ανταποκριτή.

Είμαστε Οργανισμός

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ