Ποιοι είμαστε

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ αποτελεί έναν ιδιωτικό αμιγώς ελληνικό οργανισμό διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος δραστηριοποιείται :

Στην διαχείριση του επείγοντος, όπως είναι οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, τα ατυχήματα, οι κρίσεις και οι καταστροφές

Στην συμβουλευτική και καθοδήγηση για την ανάπτυξη και επιχειρησιακή συνέχεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων

Στην εκτίμηση και άρση της επικινδυνότητας σε ανθρώπινες δραστηριότητες μαζικής συμμετοχής

Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση κρατικών λειτουργών, επαγγελματιών, εθελοντών και πολιτών, και στην πιστοποίησή τους

Στην παροχή πρώτων βοηθειών, υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, υπηρεσιών διαχείρισης καταυλισμών προσφύγων, υπηρεσιών διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας

Στην πρόληψη ατυχημάτων και στην πρόληψη εκδήλωσης κινδύνων

Στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάκαμψη των επιχειρήσεων έπειτα από κρίση ή καταστροφή

Στην καινοτομία και τεχνολογία για την έρευνα και διάσωση, για την μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων, για την αντιμετώπιση των καταστροφών

Στην λειτουργία τράπεζας δεδομένων φυσικών και νομικών προσώπων και στην και διασύνδεσή τους για την αποτελεσματική άμεση επέμβαση στην έκτακτη ανάγκη

Στην υποστήριξη του έργου των εντεταλμένων κρατικών υπηρεσιών και διεθνών οργανισμών

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς, στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων, της αντιμετώπισης καταστροφών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ στελεχώνεται από μια μεγάλη ομάδα εταιρικών μελών, έμμισθων στελεχών, επιστημονικών συνεργατών, υποστηρικτών, εξωτερικών συνεργατών, εξειδικευμένων επαγγελματιών, με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, με βαθιά επιστημονική γνώση, πολυετή διεθνή εμπειρία, εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία, το επείγον και το πεδίο των καταστροφών, με άποψη, θέληση και πάθος για δημιουργία και επαγγελματική προσφορά. Το εύρος των υπηρεσιών μας απλώνεται από την εκπαίδευση και την συμβουλευτική έως την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται των υπηρεσιών μας, αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα, σεβασμό, κατανόηση, διαφάνεια, επαγγελματισμό και εξατομικευμένη προσέγγιση

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους επαγγελματίες, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές, αλλά και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους και καλές πρακτικές από τον διεθνή χώρο της διαχείρισης του επείγοντος, ώστε να παρέχει λύσεις που έχουν άμεσα και ωφέλιμα αποτελέσματα στον πολίτη, στην κοινωνία, στις υποδομές, στο περιβάλλον, στο κράτος.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ είμαστε όλοι μαζί, εμείς κι εσείς, επαγγελματίες και εθελοντές, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, πολίτες και κρατικοί λειτουργοί, που εργαζόμαστε για την πρόληψη των ατυχημάτων, των κρίσεων και των καταστροφών, την προστασία της υγείας, της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και την εξασφάλιση της ευημερίας των πολιτών και της κοινωνίας. Είμαστε όλοι εμείς που εργαζόμαστε δυναμικά και ομαδικά σαν ένας, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, επιδιώκουμε τον ίδιο στόχο, χτίζουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι εμείς που ενθαρρύνουμε τα μέλη μας, τους συνεργάτες μας, τα στελέχη μας, όλους, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και τις ιδέες τους, τις οποίες ακούμε με σεβασμό και επεξεργαζόμαστε για την προοπτική υλοποίησής τους. Είμαστε όλοι εμείς όπου τα στελέχη μας διακρίνονται από ήθος, επαγγελματισμό, ομαδικότητα, ευελιξία, ταχύτητα ανταπόκρισης, εμπιστευτικότητα και αποτελεσματικότητα. Είμαστε όλοι εμείς που επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των μελών μας και των στελεχών μας, παρέχοντάς τους ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες εξέλιξης, φροντίζοντας παράλληλα να παρέχουμε ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης