Ποιοι είμαστε

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, αποτελεί τον μεγαλύτερο Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισμό ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πρόκειται για αμιγώς ελληνικό οργανισμό, διεθνούς εμβέλειας και δράσης, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς :

 

Homeland Security and Business Defence Strategy

Crisis Management and Emergency Management

Disaster Management and Civil Protection

Business Leadership and Management of Public Mass Gatherings

Health and Safety and Workplace Psychology

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς, στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων, της αντιμετώπισης καταστροφών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ στελεχώνεται από μια μεγάλη ομάδα εταιρικών μελών, έμμισθων στελεχών, επιστημονικών συνεργατών, υποστηρικτών, εξωτερικών συνεργατών, εξειδικευμένων επαγγελματιών, με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, με βαθιά επιστημονική γνώση, πολυετή διεθνή εμπειρία, εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία, το επείγον και το πεδίο των καταστροφών, με άποψη, θέληση και πάθος για δημιουργία και επαγγελματική προσφορά. Το εύρος των υπηρεσιών μας απλώνεται από την εκπαίδευση και την συμβουλευτική έως την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται των υπηρεσιών μας, αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα, σεβασμό, κατανόηση, διαφάνεια, επαγγελματισμό και εξατομικευμένη προσέγγιση

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους επαγγελματίες, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές, αλλά και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους και καλές πρακτικές από τον διεθνή χώρο της διαχείρισης του επείγοντος, ώστε να παρέχει λύσεις που έχουν άμεσα και ωφέλιμα αποτελέσματα στον πολίτη, στην κοινωνία, στις υποδομές, στο περιβάλλον, στο κράτος.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ είμαστε όλοι μαζί, εμείς κι εσείς, επαγγελματίες και εθελοντές, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, πολίτες και κρατικοί λειτουργοί, που εργαζόμαστε για την πρόληψη των ατυχημάτων, των κρίσεων και των καταστροφών, την προστασία της υγείας, της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και την εξασφάλιση της ευημερίας των πολιτών και της κοινωνίας. Είμαστε όλοι εμείς που εργαζόμαστε δυναμικά και ομαδικά σαν ένας, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, επιδιώκουμε τον ίδιο στόχο, χτίζουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι εμείς που ενθαρρύνουμε τα μέλη μας, τους συνεργάτες μας, τα στελέχη μας, όλους, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και τις ιδέες τους, τις οποίες ακούμε με σεβασμό και επεξεργαζόμαστε για την προοπτική υλοποίησής τους. Είμαστε όλοι εμείς όπου τα στελέχη μας διακρίνονται από ήθος, επαγγελματισμό, ομαδικότητα, ευελιξία, ταχύτητα ανταπόκρισης, εμπιστευτικότητα και αποτελεσματικότητα. Είμαστε όλοι εμείς που επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των μελών μας και των στελεχών μας, παρέχοντάς τους ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες εξέλιξης, φροντίζοντας παράλληλα να παρέχουμε ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

 

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ