07.09.21

Εκπαιδεύσεις Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης 3ου τετραμήνου 2021

-
Εκπαιδεύσεις Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης 3ου τετραμήνου 2021

 

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης από 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021

Ημερολόγιο Πρόγραμμα υλοποίησης σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης

  

 5 Σεπτεμβρίου 2021 - 31 Οκτωβρίου 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
 20 Σεπτεμβρίου 2021 - 30 Οκτωρίου 2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
 5 Οκτωβρίου 2021 - 30 Νοεμβρίου 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
 20 Οκτωβρίου 2021 - 20 Δεκεμβρίου 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
 1 Νοεμβρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

 

6 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
9 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
13 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
16 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
20 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
22 Σεπτέμβριος 2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
23 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
27 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
29 Σεπτέμβριος 2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
30 Σεπτέμβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
4 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
5 Οκτώβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
6 Οκτώβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
7 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
9 Οκτώβριος 2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
11 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
13 Οκτώβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
14 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
16 Οκτώβριος 2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
18 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
20 Οκτώβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
21 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
23 Οκτώβριος 2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
25 Οκτώβριος 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
26 Οκτώβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
27 Οκτώβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
1 Νοέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
3 Νοέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
4 Νοέμβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
5 Νοέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
8 Νοέμβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
10 Νοέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
12 Νοέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
15 Νοέμβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
17 Νοέμβριος 2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
19 Νοέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
22 Νοέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
24 Νοέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
26 Νοέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
29 Νοέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
1 Δεκέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
3 Δεκέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
6 Δεκέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
8 Δεκέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
10 Δεκέμβριος 2021 ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ
13 Δεκέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
15 Δεκέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
20 Δεκέμβριος 2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ