Νέα και Ανακοινώσεις

ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ σε λειτουργία μέσω νευρολογικών αντιδράσεων.
Οι ενέργειες που εκτελούνται είναι ανθρώπινες ή μηχανικές;
Οι πρώτοι 10 Συντονιστές Ασφάλειας στην Ελλάδα
Επιχειρησιακά Στελέχη Λήπτες Αποφάσεων σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου
Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές
Become a Certified Community First Responder