09.08.22

Ειδική Κάρτα Ταυτοποίησης Certified Hellenic First Responder

Ταυτοποιημένος Πάροχος στο πεδίο του συμβάντος για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην Ελλάδα
Ειδική Κάρτα Ταυτοποίησης Certified Hellenic First Responder

Hellenic First Responder

 

Απεστάλησαν στους κατόχους τους σε όλη την Ελλάδα, στις 5 Αυγούστου 2022, οι Ειδικές Κάρτες Ταυτοποίησης των Hellenic First Responders. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, προς διευκόλυνση της προσβασιμότητας και του έργου στο πεδίο, των Πιστοποιημένων Πρώτων Ανταποκριτών της Ελλάδος.

 

 πηγή φωτογραφίας : www.hellenicinstitute.gr

 

Όπως είναι πλέον γνωστό, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, σχεδίασε τον Ιούνιο του 2021 και υλοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders», συνολικής διάρκειας 85 ωρών. Για τις ανάγκες της υλοποίησης της εκπαίδευσης, εξέδωσε τα εγχειρίδια : «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές, Διδακτικές Ενότητες και Πρακτικές Δεξιότητες – Τεύχος Α’» με στοιχεία εγγράφου : 2021/A/02/15/5575250, 1η Αυγούστου 2021 και «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές, Διδακτικές Ενότητες και Πρακτικές Δεξιότητες - Τεύχος Β’» με στοιχεία εγγράφου : 2021/A/02/15/7544200, 1η Αυγούστου 2021. Για τις ανάγκες της επιχειρησιακής δράσης, εξέδωσε το εγχειρίδιο : «Hellenic First Responders – Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας, Πρώτη Έκδοση» με στοιχεία εγγράφου : 2022.04.028/20042022, 20η Απριλίου 2022.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα First Aid for First Responders και η ανάδειξη των Certified Hellenic First Responders υλοποιήθηκαν επάνω στην μελέτη και στην εφαρμογή του διεθνούς προγράμματος των Πρώτων Ανταποκριτών της Κοινότητας (Community First Responders), όπου, σε όλες τις χώρες που λειτουργεί ο θεσμός, αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο κρίκο στην «Αλυσίδα της Επιβίωσης». Οι Πρώτοι Ανταποκριτές της Κοινότητας, στην Ελλάδα οι Hellenic First Responders, μπορούν να παρέχουν βασικές δεξιότητες φροντίδας, πρώτων βοηθειών και διάσωσης με υψηλή αποτελεσματικότητα, στα κρίσιμα πρώτα λεπτά εκδήλωσης ασθένειας ή τραυματισμού, πριν από την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή πριν την άφιξη του ασθενοφόρου. Ιδιαίτερα χρήσιμοι εμφανίζονται σε ημιαστικές και ημιορεινές περιοχές, σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά, όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος για την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

 

 

 

Η Ειδική Κάρτα Ταυτοποίησης των Πρώτων Ανταποκριτών της Κοινότητας (Certified Hellenic First Responders) αντικαθιστά την επιχειρησιακή στολή ή συμπληρώνει αυτήν και ταυτοποιεί τον πάροχο που ενεργεί την βοήθεια. Η Ειδική Κάρτα Ταυτοποίησης στην πρώτη (έμπροσθεν) όψη, εμφανίζει το λογότυπου των Certified Hellenic First Responders του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών και στην δεύτερη (όπισθεν) όψη εμφανίζει τα στοιχεία του κατόχου, ήτοι, όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, 10ψήφιος αριθμός ταυτοποίησης, ημερομηνία λήξεως ιδιότητας πιστοποιημένου Πρώτου Ανταποκριτή της Κοινότητας.


Η χρήση της Ειδικής Κάρτας Ταυτοποίησης είναι αυστηρώς προσωπική
και ισοδυναμεί με ένστολη παρουσία.


Η επίδειξή της στους υπευθύνους ή αρμοδίους, δεν επιβάλλει την παρουσία του κατόχου ή εμπλοκή του με το συμβάν, αλλά αναγνωρίζει την παρουσία του, ως εξουσιοδοτημένου ειδικού λειτουργού διάσωσης – προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, να παράσχει βοήθεια στο συμβάν. Ο Certified Hellenic First Responder είναι υποχρεωμένος, οποτεδήποτε του ζητηθεί η επίδειξη της Ειδικής Κάρτας Ταυτοποίησης, από αρμόδιο κρατικό λειτουργό ή από τον πάσχοντα τον οποίο περιθάλπει ή από τους συγγενείς ή συνοδούς αυτού, να την επιδείξει αναντίρρητα και με προθυμία να δώσει τα στοιχεία που αποκλειστικά και μόνον αναφέρονται επάνω στην κάρτα. Κανένα άλλο προσωπικό του στοιχείο δεν υποχρεούται να διαθέσει. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση επικοινωνίας με τα τηλεφωνικά κέντρα των : Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Είμαστε Οργανισμός


ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ