Τομείς Εξειδίκευσης

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών

Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Μ.Κ.Ο.

Εξυγίανση και Ανάπτυξη Μ.Κ.Ο.

Υπηρεσίες Διάσωσης

Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών

Υπηρεσίες Ασθενοφόρων

Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής

Υπηρεσίες κατ' οίκον Φροντίδας και Νοσηλείας