Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

5.1.

Πολιτική Απορρήτου

Η ασφάλεια των στοιχείων που μας παρέχουν οι χρήστες, οι επισκέπτες, οι πλοηγούμενοι αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να διαχειριζόμαστε τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια, σεβασμό και υψηλό επαγγελματικό φρόνημα. Με αφορμή τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, θα θέλαμε να λάβετε υπόψιν σας τα παρακάτω:

5.2.

Συλλογή δεδομένων

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με ιδιαίτερη προσοχή, από την ημέρα της εγγραφής σας στον ιστότοπό μας ή / και την δήλωση συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας ή / και την εγγραφή σας στο newsletter μας ή / και την συμμετοχή σας σε άλλη δράση / παροχή υπηρεσίας μας / αγοράς προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε τροποποίησή τους από μέρους σας.

5.3.

Επεξεργασία δεδομένων

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μόνο για τις απαραίτητες εργασίες μας, όπως η εγγραφή σας στο μητρώο μελών, η κατοχύρωση της συμμετοχής σας, η αποστολή των πιστοποιητικών εκπαίδευσης, η αποστολή οικονομικών παραστατικών, η αποστολή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας, η ενημέρωσή σας για εκπαιδεύσεις, δράσεις, επιχειρήσεις, η εκπόνηση στατιστικών στοιχείων με σκοπό την καλύτερη και πιο στοχευμένη παροχή υπηρεσιών, κλπ, με βάση τις ανάγκες σας.

5.4.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα κάθε χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενου, διατηρούνται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) για όσο χρόνο παραμένει ενεργός ο λογαριασμός του ή μέχρι να προβεί ο ίδιος σε κάποια απενεργοποίησή του ή μέχρι ο ίδιος να ειδοποιήσει εγγράφως για την οριστική διαγραφή τους.

5.5.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) αποτελεί τον Υπεύθυνος Φορέα της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με σκοπό τα στοιχεία να είναι πάντα ασφαλή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και από τυχόν τρίτους συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) προκειμένου να σας παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης.

5.6.

Δικαιώματα χρηστών / επισκεπτών / πλοηγούμενων

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να τροποποιείτε τα δεδομένα σας, να αιτηθείτε αντίγραφο αυτών που διατηρούνται στα αρχεία μας, να ζητήσετε να μην λαμβάνετε πλέον επικοινωνία από εμάς ή να διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας.

5.7.

Μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά ουδέποτε θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εκτός του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) των συνεργαζόμενων εταιρειών αυτού ή άλλων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης στους χρήστες, στους επισκέπτες, στους πλοηγούμενους. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή όσο απαιτείται από το νόμο. Αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την Οδηγία 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που ψηφίστηκαν ακολούθως με την Οδηγία.

5.8.

Συγκατάθεση χρήσης πληροφοριών

Με την υποβολή των στοιχείων σας, χρηστών / επισκεπτών / πλοηγούμενων, συγκατατίθεστε με τη χρήση εκείνων των πληροφοριών όπως καθορίζεται σε αυτήν την πολιτική. Εάν αλλάξουμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ανακοινώσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, και θα τοποθετήσουμε τις ειδοποιήσεις σε άλλες σελίδες του ιστοτόπου έτσι, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι η συνέχεια της χρήσης του ιστοτόπου www.hellenicinstitute.gr δηλώνει ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.