Το όραμά μας

Να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να ζουν με καλή υγεία και ασφάλεια, μαθαίνοντάς τους να σέβονται τον συνάνθρωπο, την φύση, την τεχνολογία, τον κίνδυνο και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, απειλητικές για την ζωή τους καταστάσεις.

Να βελτιώνουμε διαρκώς τις συνθήκες ασφάλειας της καθημερινότητας των ανθρώπων, ως πολίτες και ως επαγγελματίες και να περιορίζουμε την επικινδυνότητα.

Να υποστηρίζουμε τα στελέχη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, τους λειτουργούς υγείας και ασφάλειας, τους επαγγελματίες λήψης αποφάσεων, τους κρατικούς λειτουργούς, τους εθελοντές πολιτικής προστασίας, όλους, διευκολύνοντας την αποστολή τους, με γνώσεις, μέσα, τεχνολογία, καινοτομίες, καλές πρακτικές και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό.