Ηθικές και Υλικές Αμοιβές

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, έπειτα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να απονείμει με απόφασή του, στα μέλη του, ονομαστικές ηθικές και υλικές αμοιβές.

Οι ηθικές και υλικές αμοιβές απονέμονται για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος ή εξαιρετική επίδοση στην εκτέλεση της υπηρεσίας, ή επίδειξη πνεύματος αλτρουισμού και αυτοθυσίας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ή επωφελή συμβολή στο έργο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ή επιτυχής εκτέλεσης καθήκοντος στην προστασία και ασφάλεια της κοινωνίας κάτω από αντίξοες συνθήκες ή σωτήρια δράση που εξ ιδίας πρωτοβουλίας ανέλαβε και τα αποτελέσματά της κατά γενική δημόσια ομολογία ωφέλησαν τους συνανθρώπους μας.

Σκοπός της απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών στα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. είναι η ανάδειξη της εξαίρετης ή ιδιαίτερα διακεκριμένης ή έξοχης πράξης, ώστε να αποτελέσει κίνητρο και παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα μέλη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ προς όφελος της κοινωνίας μας.

Οι ηθικές και υλικές αμοιβές είναι :

Έπαινος Συνεισφοράς και Επιτευγμάτων

Έπαινος Διάκρισης και Αριστείας

Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς

Υποτροφία Αριστείας

Χρηματικό Έπαθλο

Προκειμένου να μην αλλοιώνεται η πραγματική έννοια της ηθικής και υλικής αμοιβής, να μην απαξιώνεται ο σκοπός της με αδικαιολόγητες τιμητικές αναγνωρίσεις / επιβραβεύσεις και να επιτυγχάνεται ισότιμη και ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε κάθε ομοειδή περίπτωση, κάθε πρόταση απονομής τιμητικής ηθικής και υλικής αμοιβής της διοίκησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, θα τίθεται στα μέλη του προς επιλογή και ανάδειξη μέσω εκλογής εκ των προταθέντων, πριν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Υπέβαλε την αίτησή σου για μέλος