Ιστορικό ίδρυσης

2018, Ιανουάριος έως Δεκέμβριος

Ως αφετηρία της ιδρύσεως του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, θεωρείται η εξ ιδίας πρωτοβουλίας καινοτόμα προσπάθεια, μιας ομάδας επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων υγείας και πολιτικής προστασίας, άμυνας και ασφάλειας, εκπαίδευσης και εθελοντισμού, απ’ όλη την Ελλάδα, όπου, τον Ιανουάριο του 2018, συνήλθαν σε ολομέλεια και ανέλαβαν την διατύπωση της επιστημονικής επιχειρηματολογίας για την ανάγκη ίδρυσης, ενός αμιγώς ελληνικού ιδιωτικού οργανισμού που θα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τα πεδία της προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, της διαχείρισης κρίσεων, της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης καταστροφών, μέσα από προγράμματα σπουδών, συνέργειες, δράσεις και επιχειρήσεις πεδίου, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Μάρτιος 2018:Ορίστηκε επικεφαλής της ομάδας ο κύριος Αναστάσιος Γερασιμάτος από την Πάτρα, επαγγελματίας εμπειρογνώμονας στην διαχείριση κρίσεων και στην αντιμετώπιση καταστροφών, στον οποίο ανατέθηκε ο συντονισμός της ομάδας και του έργου και η συγκρότηση, η επεξεργασία και η υλοποίηση του σχεδίου ίδρυσης του ιδιωτικού οργανισμού. Στις αλλεπάλληλες τακτικές συνεδριάσεις που πραγματοποιούνταν επί ένα χρόνο, αθόρυβα, χαράχθηκαν ο κύριος προσανατολισμός, επιλύθηκαν βασικά οργανωτικά, διοικητικά, οικονομικά και χωροταξικά ζητήματα και τέθηκαν τα θεμέλια για την υψηλών προδιαγραφών δράση του υπό ίδρυση ιδιωτικού οργανισμού.

2019, Ιανουάριος έως Δεκέμβριος

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και μελέτη, κατατέθηκαν προς ανάπτυξη τα δεκαπέντε (15) πρώτα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που θα παρέχονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κρίνοντας αναγκαία την ύπαρξη και διάθεσή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός τους, η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και η διάρθρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ιούνιος 2019:Η συχνότητα και το μέγεθος των κρίσεων και των καταστροφικών συμβάντων των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και η προχειρότητα των χειρισμών αντιμετώπισης επί 10ετίες, οδήγησε την ομάδα στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με περισσότερη θεματολογία, φθάνοντας σταδιακά τα είκοσι πέντε (25) συνολικά στο τέλος του 2019. Παράλληλα η ομάδα αύξησε τις σχεδιαζόμενες δράσεις και υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών. Οριοθέτησε τους στόχους και τους σκοπούς του προς ίδρυση ιδιωτικού οργανισμού και σχεδίασε το ιδρυτικό καταστατικό του. Εντός του έτους, πραγματοποιήθηκαν 10 συναντήσεις της ομάδας σε ισάριθμες πόλεις, ήτοι, Αθήνα, Πάτρα, Χανιά, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αμαλιάδα, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ηράκλειο, εδραιώνοντας συνεργασίες με φορείς για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και υπηρεσιών προς τις τοπικές κοινωνίες.

2020, Ιανουάριος έως Δεκέμβριος

Η δημιουργική, δυναμική και αποτελεσματική προσπάθεια της ομάδας επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, διαμόρφωσε το τελικό σχήμα της νομικής επιχειρηματικής οντότητας που επρόκειτο να δημιουργηθεί εντός ολίγου, υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, επ’ ωφελεία πρωτίστως της ελληνικής και της κυπριακής κοινωνίας και δευτερευόντως της διεθνούς κοινότητας. Μέσα από πολλές και ποικίλες αντιξοότητες, ανατροπές, αιφνιδιασμούς και αδυναμίες, η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο της.

Μάιος 2020:Ιδρύθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Προτάθηκαν τα ιδρυτικά μέλη Αναστάσιος Γερασιμάτος από την Πάτρα και Ιωάννης Κατσικογιάννης από τα Χανιά και ανέλαβαν την διαχείριση και την λειτουργία του οργανισμού και την ανάπτυξη του τμήματος εκπαίδευσης.

Ιούνιος 2020: Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εντάχθηκε ως διεθνές μέλος στον οργανισμό BRITISH SAFETY COUNCIL, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιούλιος 2020:Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το πρώτο δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο, με τίτλο «Εισαγωγή στην Διαχείριση Κρίσεων», διάρκειας 10 ωρών, με την συμμετοχή 10 εκπαιδευομένων.

Ιούλιος 2020:Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, πιστοποιήθηκε από τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification με ISO 9001:2015, με το υπ’ αριθμόν μητρώου πιστοποιητικό : 100CN20042GR1224, το οποίο αποτελεί το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο πιστοποιητικό ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας, για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς Προνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας, Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Σεπτέμβριος 2020:Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εντάχθηκε ως διεθνές μέλος στον οργανισμό ASSOCIATION of HEALTHCARE TRAINERS, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οκτώβριος 2020:Πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, η πρώτη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τίτλο «Έξι Προϋποθέσεις για μια Επιτυχημένη Διάσωση», διάρκειας 7,5 ωρών, με την συμμετοχή 20 εκπαιδευομένων.

Οκτώβριος 2020:Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εντάχθηκε ως διεθνές μέλος στον οργανισμό SOCIAL VALUE INTERNATIONAL, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νοέμβριος 2020:Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εντάχθηκε ως υποστηρικτικό μέλος στον οργανισμό ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, με έδρα στην Ελλάδα.