Γιατί να μας Επιλέξεις για την Εκπαίδευσή σου

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, έχει καθιερωθεί ως το επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό κέντρο που παρέχει υψηλού επιπέδου επαγγελματική και επιχειρησιακή κατάρτιση, με προσήλωση στην ποιότητα, στην καινοτομία, στην αριστεία. Δέκα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθιστούν την εκπαίδευσή σου και την εξειδίκευσή σου, επαγγελματικό εφόδιο ζωής.

1ον

Συνεργατική Νοοτροπία και Πρωτοποριακές Νέες Ιδέες

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία, επιστημονική συμβουλευτική και εξειδικευμένη καθοδήγηση και βοηθάμε τους οργανισμούς, τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους ανθρώπους στην χάραξη στρατηγικής ή ειδικού σχεδιασμού ώστε να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο, για το αιφνίδιο, για το αδιανόητο. Αναζητούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες, ιδέες, στρατηγικές, τεχνολογία, που φέρνουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, οι υπηρεσίες, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις, διαχειρίζονται καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Μελετούμε διεξοδικά και αξιοποιούμε κάθε προσιτή, καινοτόμα πρόταση των μελών μας και των συνεργατών μας, με αμοιβαίο όφελος και αναπτύσσουμε μνημόνια συναντίληψης και συνεργασίας με κυβερνήσεις, ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμούς, ενισχύοντας το δίκτυο της προστασίας και ασφάλειας των κοινωνιών.

2ον

Ισχυρή Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στην προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, στην διαχείριση κρίσεων και στην αντιμετώπιση καταστροφών, παρέχονται μέσω ισχυρής πιστοποίησης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, σύμφωνα με τον Διαπιστευμένο Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Business Quality Certification (BQC) που εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 100CN20042GR1224 πιστοποιητικό.

3ον

Σύγχρονα και Δυναμικά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Παρέχουμε άρτια και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης, με εξειδικεύσεις διεθνούς επιπέδου, που συνδυάζουν την μάθηση με την πρακτική άσκηση, τις γνώσεις με την εμπειρία πεδίου, ενώ οι τίτλοι Πιστοποίησης Εκπαίδευσης είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

4ον

Έμπειρο Διδακτικό Προσωπικό και Σύγχρονη Βιβλιογραφία

Σε όλες μας τις εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις, διδάσκουν επαγγελματίες εκπαιδευτές και εισηγητές, που συνδυάζουν το άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την υψηλή διδακτική και διεθνή επαγγελματική εμπειρία πεδίου, ενώ διακρίνονται για την αριστεία τους στην διδασκαλία. Επιπλέον, παρέχουμε στους εκπαιδευόμενούς μας, σύγχρονη βιβλιογραφία, έντυπη και διαδικτυακή, εξειδικευμένη για κάθε γνωστικό αντικείμενο που συμπληρώνεται από περιπτωσιολογικές μελέτες και ανάπτυξη ατομικών ή συνεργατικών εργασιών.

5ον

Διαλέξεις Επισκεπτών Καθηγητών και Εισηγητών

Τακτικά, στα πλαίσια της δια βίου επιμόρφωσης των μελών μας, υψηλόβαθμα και καταξιωμένα στελέχη, εθνικών και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, μεταφέρουν στα μέλη μας και στους εκπαιδευόμενούς μας, γνώσεις των τελευταίων εξελίξεων και καλών πρακτικών από το διεθνές επιχειρηματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον της ανάπτυξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, των διεθνών σχέσεων, των διαπραγματεύσεων, της επίλυσης συγκρούσεων, της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της αντιμετώπισης αιφνίδιων συμβάντων, της ψυχολογίας, της διαχείρισης κρίσεων στην πολιτική και στην επιχειρηματικότητα και της αντιμετώπισης καταστροφών.

6ον

Διεθνείς Συνεργασίες Υπεροχής

Στα πλαίσια της διατήρησης του υψηλού επιπέδου των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, συνεργαζόμαστε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, με πολυετή και πολυσχιδή παρουσία και έργο, στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα, στην ηγεσία, στην στρατηγική σκέψη και στον στρατηγικό σχεδιασμό, στις διεθνείς σχέσεις, στην ανθεκτικότητα και στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίζουμε είναι προς όφελος των εκπαιδευομένων και των μελών μας και των ωφελουμένων των υπηρεσιών μας.

7ον

Ανεξάρτητες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

Πρωτοπορώντας στην επιχειρηματικότητα, σε τομείς πρωτεύουσας σημασίας, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της διαφάνειας, της καινοτομίας και της αριστείας, έχουμε συστήσει Ανεξάρτητες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, στελεχωμένες από εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες μας, μέλη του Διεθνούς Μητρώο Μελών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ζητήματα που αφορούν σε τομείς της λειτουργίας, της οργάνωσης, της ανάπτυξης, της επιχειρηματικής συνέχειας. Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει ειδικό σκοπό, αποστολή και αιτιολογία, αποτελείται από φυσικά πρόσωπα ή / και νομικές οντότητες, που κατέχουν επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα αντίστοιχα με το αντικείμενο ενασχόλησης, πεδία. Η θέση του μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι άμισθη. Στηρίζεται στην καλή πίστη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ενθάρρυνση της ένταξης, στην αναγνώριση κάθε προσπάθειας και αποτελέσματος, στην επιβράβευση, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, στην διαφάνεια, στην έντιμη και ειλικρινή συνεργασία.

8ον

Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Πρωταρχική και μόνιμη επιδίωξή μας είναι η διαρκής παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης στους εκπαιδευόμενούς μας, που στόχο έχουν την εφαρμογή ενός καθολικού, οικονομικά βιώσιμου, δίκαιου στην αποτελεσματικότητα και κοινωνικά ωφέλιμου συστήματος για την πρωτοβάθμια διαχείριση του επείγοντος, το οποίο αντικατοπτρίζεται μέσα από το υψηλό επίπεδο κύρους, εμπειρίας και αξιοπιστίας που κατέχει το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. στον τομέα του. Παράλληλα, διασφαλίζουμε την ανθρωποκεντρικότητα των υπηρεσιών και των δράσεών μας, προάγοντας την δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια των πολιτών μέσω της ανάδειξης εκπαιδευμένων στελεχών, μέσω της πρόληψης, της αντιμετώπισης του επείγοντος, της αναβαθμισμένης χρήσης τεχνολογίας αιχμής της πληροφορίας και της τεχνητής νοημοσύνης, για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμβάντων που χρήσουν άμεση κινητοποίηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

9ον

Ισχυρό Διεθνές Δίκτυο Στελεχών

Διαθέτουμε ισχυρό διεθνές δίκτυο στελεχών, μελών, συμβούλων, ερευνητών, επιστημονικών συνεργατών, προμηθευτών, εθελοντών, που μας εξασφαλίζουν λειτουργία αδιάλειπτη με υψηλή αξιοπιστία, διασύνδεση διεθνών, δημοσίων και ιδιωτικών τομέων λειτουργίας σε δίκτυα αμοιβαίας προσφοράς και αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

10ον

Ηγεσία Διεθνούς Κύρους και Χρηστή Διαχείριση

Ως Ηγεσία, διαθέτουμε πολυετή και πολυεπίπεδη παρουσία σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Έχουμε στο ενεργητικό μας διεθνές παραγωγικό επαγγελματικό και κοινωνικό έργο άνω των 35 ετών με αριστεία κοινωνικής προσφοράς και κυβερνητικές αποφάσεις ανάθεσης έργου σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε υιοθετήσει μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης χρηστής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, με διαφάνεια, ειλικρίνεια, αμοιβαία ωφελιμότητα, πνεύμα οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Διακρινόμαστε για την εντιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα στις συνεργασίες μας, για την αξιοκρατία, το πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον και στον κίνδυνο. Έχουμε καθιερώσει επαγγελματικά και επιχειρησιακά πρότυπα σε τομείς που άπτονται του πεδίου των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Ως Ηγεσία, εργαζόμαστε χωρίς συμβιβασμούς, με πάθος για την καινοτομία, με ενθουσιασμό και είμαστε προσιτοί σε πολυπολιτισμικά κοινά και περιβάλλοντα. Επιδεικνύουμε δυναμικό χαρακτήρα, πρακτικότητα και επινοητικότητα και είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας και το όνομά μας.