Γιατί να γίνω μέλος;

1

Αποδεικνύετε ότι ανήκετε στην μεγαλύτερη εξειδικευμένη κοινότητα επαγγελματιών κι εθελοντών που διαχειρίζονται καταστάσεις επείγοντος, κρίσεων και καταστροφών, με διεθνή πληροφόρηση, επάρκεια γνώσεων, ταχύτητα επέμβασης, αποτελεσματικότητα δράσης, υψηλό επαγγελματικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, ομοιογένεια στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση, στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην γλώσσα επικοινωνίας.

2

Επιδεικνύετε την αφοσίωσή σας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, για την επίτευξη των σκοπών, της αποστολής και της δράσης του, που αφορούν στην προστασία και ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της διαρκούς επιμόρφωσης και έπειτα της άμεσης επέμβασης, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης από συμβάντα που επιφέρουν τραυματισμούς ή απώλειες ζωής και περιουσίας.

3

Μένετε διαρκώς ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας, της πολιτικής προστασίας, της διαχείρισης κρίσεων, της αντιμετώπισης καταστροφών, της αυτοπροστασίας και επιβίωσης του πολίτη.

4

Αποκτάτε προνομιακή πρόσβαση στην εξειδικευμένη εκπαίδευση που παρέχεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, θωρακίζοντας την προστασία των πολιτών και της κοινωνίας. Μέσω της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της εκπαίδευσης, αναβαθμίζεται ο ρόλος των εκπαιδευμένων επαγγελματιών, εθελοντών και πολιτών στην διαχείριση επειγουσών καταστάσεων, αναβαθμίζεται η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και εθελοντών στο πεδίο δράσης και καθίσταται ασφαλέστερη η καθημερινότητα των πολιτών.

5

Γίνεστε πιστοποιημένο μέλος επιχειρησιακών προσόντων στους τομείς υγείας, πολιτικής προστασίας, διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών.

6

Αποκτάτε πρώτη προτεραιότητα συμμετοχής σε κάθε διοργάνωση ή επιχείρηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και όπου απαιτείται κόστος, έχετε έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον της εκπτωτικής πολιτικής που ανακοινώνεται κάθε φορά.

7

Αποκτάτε την κάρτα μέλους η οποία πιστοποιεί την ιδιότητά σας ως μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Συν τω χρόνω θα ανακοινώνονται προνόμια και δυνατότητες αυξημένης χρήσης σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

8

Εγγράφεστε στο διεθνές μητρώο μελών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, όπου σας παρέχεται πρόσβαση μέσω προσωπικών κωδικών στην Ατομική Καρτέλα Μέλους, για να παρακολουθείτε το ιστορικό σας (εκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις, δράσεις, επιχειρήσεις, κλπ) με την δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης κάθε στιγμή.

9

Λαμβάνετε εντελώς δωρεάν το διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, στο οποίο καταγράφονται και δημοσιοποιούνται δράσεις, αποστολές, επιτεύγματα, άρθρα και ειδήσεις.

10

Εντάσσεστε στην πιο ομοιογενή κοινότητα πολιτικής προστασίας μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ή / και διευκολύνεται η κινητικότητα επαγγελματιών και εθελοντών σε πλείστες όσες οργανώσεις, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κρατικές δομές, έχοντας ως επιπλέον εφόδιο την πιστοποίηση των επιχειρησιακών σας προσόντων.

11

Σας παρέχεται η δυνατότητα ως εξειδικευμένα επιχειρησιακά στελέχη, να συμμετέχετε τιμητικά στα ανώτερα συμβουλευτικά όργανα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, όταν αυτά προκηρύσσονται δημόσια και αφορούν στους τομείς εκπαίδευσης, ανάπτυξης, καινοτομίας, διαγωνισμών, κ.α. με ανάθεση έργου και καθορισμό χρόνου υλοποίησης.

12

Αποκτάτε πρώτη προτεραιότητα στην κάλυψη θέσεων εργασίας ειδικών συνεργατών έμμισθης σχέσης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, όταν αυτές δημιουργούνται από την ανάγκη ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου και αφορούν στους τομείς εκπαίδευσης, εξεύρεσης πόρων, οργάνωσης, διοικητικής λειτουργίας, διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, κ.α.