Εταιρική Διαφάνεια

Όπως κάθε φυσικό πρόσωπο έτσι και κάθε νομική οντότητα, βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένη ενώπιον του στελεχιακού της δυναμικού, των συνεργατών της και των προμηθευτών της, της κοινωνίας των ανθρώπων είτε αποτελούν πελατολόγιο είτε όχι, της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, της δημόσιας κριτικής και αξιολόγησης, των κοινωνικών προκλήσεων και αλλαγών, των κρίσεων και των απρόβλεπτων καταστάσεων γενικότερα.

Όπως είναι αναμενόμενη για κάθε επιχειρηματική νομική οντότητα η κερδοφορία, η ανάπτυξη, η αναγνωρισιμότητα, η επικράτηση εντός σκληρού ανταγωνισμού, έτσι αναμενόμενη πρέπει να είναι και η απώλεια εσόδων, η αμφισβήτηση της ποιότητας των προϊόντων λόγω ανταγωνισμού, η αιφνίδια απώλεια του ιδιοκτήτη, η χωρίς προειδοποίηση παραίτηση ικανών και εξειδικευμένων στελεχών, η υποκλοπή πληροφοριών και τεχνογνωσίας από την βιομηχανική κατασκοπεία, η διαφθορά της ηγεσίας, η αδιαφανής οικονομική και διοικητική διαχείριση, κ.α.

Προκειμένου όλες αυτές οι δυσάρεστες καταστάσεις να προληφθούν, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, εξ αρχής εφαρμόζει μια κουλτούρα ηθικής και αξιών και όχι εκφοβισμού και απειλών, επιβεβαιώνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι, είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί ορθολογιστικά, συμμορφούμενος σε νόμους, κανόνες και καλές πρακτικές.

Εμείς που ασκούμε την διοίκηση, θεωρώντας ότι η Εταιρική Διαφάνεια δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε εξαναγκασμός, αλλά απαίτηση και καθήκον προς τους εργαζόμενούς μας, τους συνανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας - επαγγελματίες και εθελοντές, τους ωφελούμενους, το περιβάλλον, κ.α. λειτουργούμε μέσω μιας υγιούς πολιτικής εταιρικής διαχείρισης και εταιρικής διακυβέρνησης, επιτυγχάνοντας δυναμική και αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία, επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης, μεγιστοποίηση της εταιρικής κερδοφορίας, αύξηση της εμπιστοσύνης των μελών μας και της κοινωνίας στο έργο και στην δυναμική μας, καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας και εδραίωση των ισχυρών και στέρεων εθνικών και διεθνών συνεργασιών μας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ αποδεικνύει εμπράκτως ότι οι πρακτικές που ακολουθούμε στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην ανάπτυξη, στην καθιέρωση της αριστείας, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, στους εσωτερικούς ελέγχους, στις υποδομές μας ή στο πεδίο, διέπονται από Εταιρική Διαφάνεια, μέσω έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης προς τα ιδρυτικά στελέχη, τους επενδυτές, τα μέλη μας και κάθε ενδιαφερόμενο. Αναγνωρίζουμε και υπερασπιζόμαστε την χρηστή διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και δέσμευση μεταξύ ημών και κοινωνίας των μελών μας για να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη επιτυχία στο έργο μας και μακροημέρευση στην λειτουργία του οργανισμού μας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ θεωρεί την λογοδοσία, την ακεραιότητα, την διαφάνεια, την δικαιοσύνη, την εντιμότητα, την ισότητα, την βιωσιμότητα και την ηθική, ως θεμελιώδεις αξίες της χρηστής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας αποτελούν το ζωντανό κύτταρο του συστήματος αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της επιβίωσης της κοινωνίας μας από απειλές και κινδύνους, έχοντας επιδείξει μέχρι σήμερα σημαντική προσφορά και έργο. Οι δε, ωφελούμενοι των παροχών και των υπηρεσιών μας, αποτελούν συμπαγές τμήμα της κοινωνίας που εμπιστεύεται τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ικανότητές μας και ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες μας.

Τα χρήματα που εισρέουν από τις δράσεις, τα προϊόντα και τις παροχές μας δαπανώνται με υπευθυνότητα και είναι ανιχνεύσιμη η διαδρομή τους κάθε λεπτό για κάθε λεπτό. Ο ελεγκτικός / εποπτικός μας μηχανισμός, ελέγχει και κατανέμει το σύνολο των δαπανών μας με περισσή υπευθυνότητα και φροντίδα. Επιπροσθέτως, αυτοδεσμευόμαστε έναντι των μελών μας, των συνεργατών μας, των ωφελουμένων των υπηρεσιών μας, ότι η τυχόν κερδοφορία μας θα επενεπενδύεται στις δράσεις και στην αποστολή μας.

Δεσμευόμαστε ότι, όλες οι προσλήψεις έμμισθων στελεχών, θα διενεργούνται πρωτίστως μέσα από την κοινωνία των εγγεγραμμένων μελών μας και μόνον σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης θα αναζητούνται από την ελεύθερη αγορά εργασίας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ είστε Εσείς κι Εμείς μαζί και θα γίνουμε Ισχυροί και Αποτελεσματικοί, μόνο μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, υποστήριξη, συνεργασία, διαφάνεια, εποικοδομητική κριτική.

Δεν επιθυμούμε να γίνουμε οι σωτήρες του κόσμου, γιατί ο κόσμος επιβιώνει και χωρίς εμάς, αποδεδειγμένα από χιλιετίες. Επιθυμούμε να κάνουμε στο μέτρο του δυνατού ασφαλέστερη την καθημερινότητα για εμάς, για τους αγαπημένους μας, για την κοινωνία μας, για τις μελλοντικές γενιές.