Ένδυση, Διακριτικά

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ενεργεί ώστε να καθιερώσει ειδική ένδυση, διακριτικά αλλά και εξοπλισμό στα στελέχη και στα μέλη του.

Τα μέλη μας, ενημερώνονται διαρκώς για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες, ενώ τους παρέχεται εύκολη και εκπτωτική πρόσβαση και προτεραιότητα στην απόκτηση των ειδών ένδυσης, εξοπλισμού, διακριτικών, κ.α.

Υπέβαλε την αίτησή σου για μέλος