Η αποστολή μας

Να κάνουμε ασφαλέστερη την κοινωνία και την καθημερινότητα του πολίτη, μέσω στοχευμένων, εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων

Να μειώσουμε την επικινδυνότητα στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, στην ύπαιθρο, αναδεικνύοντας δράσεις διαχείρισης των επικινδυνοτήτων από τους πολίτες και εφαρμόζοντας καλές πρακτικές απ’ όλους

Να καθιερώσουμε ενιαία ορολογία, ενιαία γλώσσα επικοινωνίας και ενιαία συμπεριφορά στους λειτουργούς υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, στο πεδίο του συμβάντος, του ατυχήματος, των κρίσεων και των καταστροφών, εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα

Να καταστήσουμε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη την βοήθεια των λειτουργών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μέσω συμβουλευτικής, καθοδήγησης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Να δημιουργήσουμε βιώσιμες, υγιείς, αυτοδύναμες και δραστήριες μη κυβερνητικές οργανώσεις υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, μέσω ενεργειών εξυγίανσης, στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρησιακής λειτουργίας, αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης

Να καθιερώσουμε ενιαία και ομοιόμορφη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ώστε να επέλθει η εκπαιδευτική και κοινωνική αναβάθμιση των εθελοντών υγείας και πολιτικής προστασίας

Να θεσμοθετήσουμε ένα ενιαίο και ομοιογενές μοντέλο κινητοποίησης και άμεσης επέμβασης των εθελοντών υγείας και πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

Να διευκολύνουμε την κινητικότητα των εθελοντών υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσω της άρσης τεχνιτών εμποδίων και της καθιέρωσης ενιαίου, εθνικού και διεθνούς μητρώου μελών επιχειρησιακών στελεχών

Να καθιερώσουμε την αποδοχή και τήρηση ενιαίου κώδικα ηθικής και δεοντολογίας για όλους τους λειτουργούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στο πεδίο των συμβάντων, μέσω ενός σύγχρονου, δίκαιου και με διαφάνεια μοντέλου επιμόρφωσης, επιχειρησιακής οργάνωσης και επιτελικής διοίκησης

Να δυναμώσουμε στο έργο τους, τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες στην ετοιμότητά τους έναντι καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου και συμπαγούς δικτύου ικανών και αποτελεσματικών επιχειρησιακών στελεχών υγείας και πολιτικής προστασίας, που θα διακρίνονται για την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητά τους και θα πλαισιώνουν ισότιμα με υψηλό επαγγελματικό καθήκον και φρόνημα τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

Να αναδείξουμε την καινοτομία στους τομείς υγείας και ασφάλειας στην εργασία και χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος εργασίας για την ακόμα μεγαλύτερη προστασία αλλά και διάσωση ανθρώπων από άμεσο κίνδυνο, μέσω της αριστείας και της σύγχρονης τεχνολογίας

Να ενοποιήσουμε τους πόρους, να καταγράψουμε και αναλύσουμε τα δεδομένα, να εναρμονίσουμε τις διαδικασίες, να μετασχηματίσουμε ψηφιακά, να καταμερίσουμε τις εργασίες, να συντονίσουμε τους φορείς, να συνδυάσουμε τις καλές πρακτικές, να εμπνεύσουμε τους λειτουργούς, ΩΣΤΕ ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ