07.04.23

1η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης στη ΡΟΔΟ

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Διεθνών Προδιαγραφών και Προτύπων με την Στρατηγική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών
1η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης στη ΡΟΔΟ

Με επιτυχία μεγαλύτερη της αναμενόμενης, ολοκληρώθηκε η σπουδαιότερη εκπαιδευτική διοργάνωση έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα για το έτος 2023 και συγκεκριμένα στην Ρόδο, το διάστημα από 30 Μαρτίου τ.ε. έως 2 Απριλίου τ.ε. Αποτέλεσε όραμα και πρωτοβουλία του Προέδρου των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, κυρίου Παναγιώτη Σπανού, Emergency Medical Technician – I, ο οποίος αφουγκράστηκε την ανάγκη καθιέρωσης ενός εκπαιδευτικού θεσμού στην έρευνα και διάσωση, προκειμένου να αναδείξει εκπαιδευμένα εθελοντικά στελέχη και πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 


Η προετοιμασία ξεκίνησε από τη αρχή του έτους, όπου η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου, ήρθε σε απευθείας επικοινωνία και συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, τον μοναδικό ιδιωτικό Οργανισμό Εμπειρογνωμοσύνης στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Οι κ.κ. Παναγιώτης Σπανός Emergency Medical Technician – I και Αναστάσιος Γερασιμάτος Crisis Management Certified Specialist, σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια και εκπόνησαν το σχέδιο υλοποίησης. Και εδώ κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας της εκπαιδευτικής διοργάνωσης. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις περισσότερες σχεδόν, αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στην χώρα μας, όπου, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα «μπουκώνουν» από πολύ θεματολογία, δηλαδή (λίγο απ’ όλα) για λόγους προβολής, αποφασίστηκε για να επιτύχει ο θεσμός, να δημιουργηθεί εξ αρχής μια αρθρωτή εκπαιδευτική βιωματική διαδικασία, επιπέδου Στελεχών λήψης αποφάσεων, με ότι πιο σύγχρονο διδάσκεται σήμερα στην Αμερική, αναλύοντας την ελληνική πραγματικότητα και προσαρμόζοντας τις καλές πρακτικές στο σήμερα, στην χώρα μας.

 

Η Στρατηγική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, με την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου, απέφεραν σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Πενήντα πέντε (55) Εθελοντές από το Σουφλί έως τα Χανιά και πέντε (5) Εθελοντικές Οργανώσεις, εμπιστεύτηκαν τους ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ και το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. για την εκπαίδευσή τους. Τριάντα (30) ώρες αδιάκοπης εκπαίδευσης, με ένταση γνώσης, με πολλές πρακτικές δεξιότητες, με επιδείξεις, με σύγχρονη και χρήσιμη θεματολογία, με καθολική ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων, με ταυτόχρονη – διακριτική ατομική αξιολόγηση, με διακριτική υποβοήθηση σε προσωπικό επίπεδο στην εκτέλεση των δεξιοτήτων, έδωσαν την δυνατότητα, όλοι να αποκτήσουν ιδιαίτερες γνώσεις στο περιβάλλον της έρευνας και διάσωσης, για την θεματολογία που διδάχθηκε.

Από το πρώτο λεπτό του καλωσορίσματος στην εκπαίδευση έως το τελευταίο λεπτό της αξιολόγησης, εφαρμόστηκε το μοντέλο της βιωματικής μάθησης και της ομαδικής συνεργατικότητας. Αν και η πανελλήνια εκπαίδευση είχε σχεδιαστεί να διαρκέσει 25 ώρες και είχε εκπονηθεί και ανακοινωθεί το πρόγραμμα, εν τούτοις έκλεισε στις 30 ώρες, με παρέμβαση διακοπής του Προέδρου των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, κυρίου Παναγιώτη Σπανού, Emergency Medical Technician – I, ο οποίος υποσχέθηκε δημόσια τον προγραμματισμό της 2ης Πανελλήνιας Εκπαίδευσης Έρευνας και Διάσωσης, στη ΡΟΔΟ, πολύ σύντομα. Η εκπαίδευση, μέσα από την συμμετοχικότητα εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων απ’ όλη την επικράτεια της χώρας, ανέδειξε τις υπάρχουσες αδυναμίες σε επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν, ώστε να υπάρχει ωφελιμότητα και αποτελεσματικότητα.

 


Εξ αρχής, από τα πρώτα λεπτά της εκπαίδευσης, κατέστη σαφές από τον κύριο Αναστάσιο Γερασιμάτο και έγινε αντιληπτό, ότι, δεν πρόκειται για μια επίδειξη γνώσεων ή ανταγωνισμού γνώσεων, μεταξύ εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, αλλά για μια κοινή προσπάθεια πρόσληψης και αφομοίωσης το δυνατόν περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων, με σεβασμό σε κάθε έναν εκπαιδευόμενο, με αξιοκρατία και διαφάνεια στην αξιολογική διαδικασία, με ισότητα στις ευκαιρίες λόγου και έργου και στην μεταχείριση, με ευγένεια στην συμπεριφορά. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή των Εκπαιδευτών / Εισηγητών έγινε με πολύ αυστηρά κριτήρια από τους κ.κ. Παναγιώτη Σπανό και Αναστάσιο Γερασιμάτο, ώστε να διασφαλιστεί ότι, ουδείς θα διατάρασσε το κλίμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είχε σχεδιαστεί και διαμορφωθεί. Πριν ξεκινήσει η 1η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης, είχαν προηγηθεί 5 Τηλεδιασκέψεις Συνεργασίας με την συμμετοχή όλων των Εκπαιδευτών / Εισηγητών απ’ όλη την Ελλάδα, όπου δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες συμπεριφοράς και λειτουργίας, αναλύθηκαν οι στόχοι και η μεθοδολογία κάθε θεματικής ενότητας, αναπτύχθηκε το μοντέλο της αντιμετώπισης παραπόνων ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από τους Εκπαιδευτές ή τους Εκπαιδευόμενους, οριοθετήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα των θεματικών ενοτήτων, ανατέθηκαν οι ρόλοι στις κοινές παρουσιάσεις / επιδείξεις, τονίστηκαν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις κάθε ενός και αναλύθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευόμενου. Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη του. Όλα μελετήθηκαν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Το Επιτελείο των Εκπαιδευτών της 1ης Πανελλήνιας Εκπαίδευσης Έρευνας και Διάσωσης, αποτελείτο από τους κ.κ. Παναγιώτη Σπανό Emergency Medical Technician – I, Αναστάσιο Γερασιμάτο Crisis Management Certified Specialist, Ιωάννη Κατσικογιάννη, Emergency Medical Technician – I, Μερκούριο Κυπραίο Emergency Medical Technician – I, Αναστάσιο Δοντά Certified Instructor of Civil Protection Executives, Νικόλαο Αλέξιο Μυλώση Certified Mountain Rescue Instructor, Παναγιώτη Ματθαίου Outdoor Adventure Guide, Ελευθέριο Σπάρταλη BSc Aerospace Engineering, οι οποίοι συμμετείχαν όλοι εθελοντικά, όλοι με πάθος, όλοι με διάθεση μεταλαμπάδευσης της γνώσης.

Ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, κύριος Παναγιώτης Σπανός και κυρία Νεκταρία Αγγελή, με την σύσσωμη υποστήριξη των μελών – εθελοντικών στελεχών τους, κινητοποίησαν τους τοπικούς φορείς και αρχές, ώστε να επιτευχθεί, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, η πραγματοποίηση και επιτυχία της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας. Ως συμπαραστάτες – αρωγοί στην πρωτοβουλία αυτή, συστρατεύθηκαν, φορείς της Περιφέρειας, του Δήμου, επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπου χρηματοδότησαν μέρος της διοργάνωσης και των διευκολύνσεων.

Στην εκστρατεία για την έμπρακτη υλική, οικονομική, θεσμική υποστήριξη πρωτοστάτησαν, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσια Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και τους χώρους της εκπαιδευτικής διοργάνωσης και συζήτησε επί μακρού και εις βάθος με τον κύριο Αναστάσιο Γερασιμάτο για την διεύρυνση του θεσμού, με ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη και συμμετοχικότητα, η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου, ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης, Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ / ΔΕΡΜΑΕ, ο κύριος Νεκτάριος Φλοσκάκης, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και τους χώρους της εκπαιδευτικής διοργάνωσης και συζήτησε με τον κύριο Αναστάσιο Γερασιμάτο για ζητήματα ανάπτυξης και ενίσχυσης του Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας στο νησί και επίσης συνομίλησε με τους εκπαιδευόμενους και απεύθυνε χαιρετισμό στην τάξη, ο Πύραρχος Νικήτας Βενιός, Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, ο κύριος Εμμανουήλ Λόγγος, Πρόεδρος του Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης, Πρόεδρος της κοινότητας Απολακκιάς, ο κύριος Βασίλειος Πέρρος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απολακκιάς, οι κ.κ. Γεώργιος Μητρούσκας και Στέφανος Καρυδάκης, ιδιοκτήτες της επιχείρησης RHODESCAPE και το προσωπικό τους, οι Αδερφοί Τσαγκαράκη, ιδιοκτήτες της επιχείρησης Escape Rent a Car, το Γραφείο Κίνησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι κάτοικοι της κοινότητας Απολακκιάς, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, η Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη ΣΥΦΑΡΟ Ο.Ε., η Φαρμακαποθήκη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε, η επιχείρηση FILEMA RODION, η επιχείρηση ATLANTICA TUI MAGIC LIFE PLIMMIRI HOTE και βεβαίως οι κάτοικοι του Σπανοχωρίου.

 

Η 1η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης, πραγματοποιήθηκε στην τοποθεσία Φράγμα Απολακκιάς Ρόδου. Στην περιοχή κατασκήνωσαν οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, όπου η επιχείρηση RHODESCAPE παρείχε κάθε δυνατότητα και διευκόλυνση υπηρεσιών διαμονής, διατροφής και ψυχαγωγίας. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών, αναπτύχθηκαν 5 κύριες θεματικές ενότητες : αστική διάσωση, ορεινή διάσωση, αναρρίχηση – καταρρίχηση, πρώτες βοήθειες σε απομακρυσμένο περιβάλλον, ψυχολογία των καταστροφών. Στόχος ήταν η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων στο πεδίο των συμβάντων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την σωτηρία ανθρώπων που βρίσκονται σε άμεση για την ζωή τους απειλή. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν στο ακέραιο, δεδομένου ότι, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, ως Στρατηγικός Συνεργάτης των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε διεθνούς εμβέλειας εκπαιδευτικά γεγονότα, διεθνείς πιστοποιήσεις, διεθνείς συνεργασίες και εμπειρία των στελεχών του άνω των 40 ετών. Επιπλέον, οι ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ, έχουν πιστοποιηθεί ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα που δίνει την δυνατότητα στους ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ να ηγούνται σε εκπαιδεύσεις και επιχειρήσεις πεδίου.  


Οι ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ενημερώνουν και προσκαλούν απ’ όλη την χώρα, κάθε ενδιαφερόμενο εθελοντή ή επαγγελματία που θέλει να αναβαθμίσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του, να δηλώσει έγκαιρα συμμετοχή στην 2η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2023. Εγγυόμαστε, μια μοναδική και αξέχαστη βιωματική εμπειρία, με οφέλη πολλαπλάσια από τα προφανή. Αναλυτική Ανακοίνωση θα εκδοθεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου 2023. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να επικοινωνεί μέσω e-mail στο diasostesrodou.edu@gmail.com και στο edu@hellenicinstitute.gr .


Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών