04.05.23

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Health and Safety in the workplace
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Health and Safety in the workplace

Μάθε να προλαμβάνεις και να αποφεύγεις τους τραυματισμούς στον χώρο εργασίας


Be Safe at Work

 


Οι έννοιες «υγεία και ασφάλεια στην εργασία» και «συνθήκες εργασίας», αφορούν και αναφέρονται στο σύνολο των στοιχείων και των καταστάσεων εκείνων που αποτελούν τον εργασιακό βίο κάθε εργαζόμενου, τόσο, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και την εν συνόλω καλυτέρευση της ποιότητας του εργασιακού βίου. Η δημιουργία υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και των τραυματισμών και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών γενικότερα, σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτου είδους, αποτελούν θεμελιώδες και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου και κύρια υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους πρόνοιας, ώστε να θωρακίζεται η εργασιακή και κοινωνική ευημερία. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, η γνώση υπάρχει, τα συστήματα υπάρχουν, αλλά απαιτείται κοινή βούληση και κοινή προσπάθεια για την εξασφάλιση της φυσικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Απαιτείται δηλαδή, η έμπρακτη συνεργασία εργαζομένων, εργοδοσίας και πολιτείας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συνολική αντιμετώπιση των προβληματικών συνθηκών εργασίας.

Οι εργασιακές συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία. Μοντέλα επιτυχημένα της βιομηχανικής εποχής έχουν παραμεριστεί, από την ανάδειξη και καθιέρωση νέων μορφών απασχόλησης. Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι βγήκαν έξω από τα κτήρια των επιχειρήσεων και μεταφέρθηκαν στα σπίτια των εργαζομένων, εκεί όπου συνεχίζουν να απασχολούνται υπό την μορφή της εξ αποστάσεως εργασίας. Η πληθώρα νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών και κυρώσεων, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, εάν δεν υπάρχει ενιαία και καθολική ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων, σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας, τα μέσα ατομικής προστασίας και την διάθεσή τους για υιοθέτηση καλών πρακτικών, με υπευθυνότητα.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, ως ο μεγαλύτερος Ιδιωτικός Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε εργοδότη, το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο : «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία / Health and Safety in the workplace», δομημένο, έτσι ώστε, να παράσχει τις βασικές γνώσεις που εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Αναλύονται : το νομοθετικό πλαίσιο, ο μηχανισμός πρόκλησης τραυματικών και θανατηφόρων συμβάντων, τα οφέλη της πρόληψης, η νομική, ηθική και κοινωνική υποχρέωση εργαζομένων και εργοδοτών, οι ευθύνες κάθε εμπλεκόμενου μέρους, οι διεθνείς καλές πρακτικές. Γίνονται δεκτοί εργοδότες, εργολάβοι, ανώτερες διοικήσεις επιχειρήσεων και εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτου είδους. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, κάθε συμμετέχων θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές γνώσεις των βασικών κανόνων ασφαλείας στον εργασιακό του χώρο, των μέτρων πρόληψης και αποφυγής τραυματισμών.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 15 ώρες
Γλώσσα : Ελληνική
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, ώρα 19:30, Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, ώρα 19:30, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, ώρα 19:30, Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, ώρα 19:30.
Κόστος συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 55,00 €
Κόστος συμμετοχής για τα ΜΗ εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 95,00 €
Αποδεικτικό Εκπαίδευσης : Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία / Health and Safety in the workplace»

Δήλωσε συμμετοχή στο edu@hellenicinstitute.gr

Ζήτησε πληροφορίες στο info@hellenicinstitute.gr

Διδάσκουν :
Παρασκευάς ΒΕΡΩΝΗΣ (MSc)
Safety & Security Consultant – Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Certified Instructor for Safety/Security, Επιθεωρητής Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ποιοτικού Ελέγχου, Μέλος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τ. Επιστημονικό Μέλος Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, τ. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.
Σπυρίδων ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (CCO , CCI)
Security Manager. Συγγραφέας. Εντεταλμένος Εκπαιδευτής Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) / ΓΕΕΘΑ, υπό αιγίδα ΟΗΕ, E.E, ΝΑΤΟ, OSCE (2013 - σήμερα) και ε. τ. μέλος Ακαδημαϊκού Επιτελείου του ΠΚΕΕΥΕ. Director of Homeland Security Services και εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Διδάσκων Security Management, σε Κολλέγια και προσκεκλημένος για όμοιες παρουσιάσεις σε ΑΕΙ (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ελλάδα- Εξωτερικό, 1999- 2013). Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ενιαίο Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ). Εκπαιδευτής σε θέματα Βιομηχανικής και Οικονομικής Αντικατασκοπίας (Business Espionage Controls and Countermeasures Association /BECCA Washington D. C, U.S.A. BECCA’s Instructor Reg. No. 2109). 52 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ασφαλείας σε 19 χώρες (ανάπτυξη σχεδιασμού και εφαρμογές σχεδίων, μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας επιχειρήσεων και οργανισμών, εκτέλεση και αξιολόγηση γυμνασίων και ασκήσεων ασφαλείας, σχετικές εκπαιδεύσεις, έρευνες, συγγραφές) σε κλιμακούμενες απαιτήσεις ασφαλείας.
Αναστάσιος ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS)
Crisis Management Certified Specialist, Certified Disaster Manager, Certified Early Warning Mentor / Athens Chamber of Tradesmen, former Deputy Director of the Hellenic Red Cross and Head of Training Department, Certified Instructor of Trainers for Disaster Management, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.

 

Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών