Υγειονομική Κάλυψη Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, όπου τα Στελέχη του διαθέτουν την απαιτούμενη διεθνή εμπειρία 35 ετών και κατέχουν διεθνείς πιστοποιήσεις και συνεργασίες, ώστε να αναλαμβάνουν κατ’ αποκλειστικότητα τον σχεδιασμό και την οργάνωση της προστασίας και ασφάλειας δημοσίων μαζικών συναθροίσεων, άνω των 50.000 συμμετεχόντων και χωρίς περιορισμό.

Οποιασδήποτε κατηγορίας, οποιουδήποτε είδους και σε οποιονδήποτε χώρο κι αν προγραμματιστεί μια δημόσια μαζική συνάθροιση με δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη και αναλαμβάνει την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού δράσης για την οργάνωση, την ασφάλεια, την προστασία και την απόκριση σε ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης, μέσα από ένα λειτουργικό δίκτυο πόρων και τεχνολογίας.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που διαθέτει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάδειξη «Πιστοποιημένου Διαχειριστή Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων / Certified Manager for Public Mass Gathering», μέσω του οποίου εκπαιδεύει επαγγελματίες και εθελοντές των τομέων υγείας, ασφάλειας, άμυνας, πολιτικής προστασίας, δημόσιας διοίκησης και τους εξειδικεύει στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υγειονομική διαχείριση συμβάντων σε δημόσιες μαζικές συναθροίσεις.

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης