20.04.21

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών επίσημος υποστηρικτής των 17 Στόχων Βιώσιμης  Ανάπτυξης του ΟΗΕ

...
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών επίσημος υποστηρικτής των 17 Στόχων Βιώσιμης  Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Με πρωτοβουλία του Επιχειρησιακού Στελέχους και Μέλους του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. κυρίου Παναγιώτη Χατζημαλλή, πραγματοποιήθηκε διμερής τηλεδιάσκεψη συνεργασίας, μεταξύ του κυρίου Δημητρίου Φατούρου Υπευθύνου Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) και του κυρίου Αναστασίου Γερασιμάτου Γενικού  Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης  Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.). Την  επιμέλεια και τον συντονισμό είχε ο κύριος Παναγιώτης Χατζημαλλής.

Η τηλεδιάσκεψη συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και είχε ως κύριο θέμα τις προκλήσεις και ευκαιρίες συνεργασίας μέσω πολυδιάστατης προσέγγισης, για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030 και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και  Καταστροφών ως φορέας εκπαίδευσης, δράσης πεδίου και εμπειρογνωμοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Δημήτριος  Φατούρος, ανέδειξε τη υπηρεσιακή προσέγγιση της επίτευξης του έργου σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην επικαιρότητα, στην πανδημία, στην κλιματική αλλαγή, στην ανισότητα των πόρων και στις καλές πρακτικές που όλοι πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν. Ο κύριος Δημήτριος Φατούρος εμβάθυνε στους 17 στόχους και στους 169 υποστόχους τονίζοντας την ανάγκη κατανόησής τους, την μετάβαση στην  εφαρμογή σύγχρονων πολικών, την ανάδειξη της ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, ώστε  να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θέλοντας να ισχυροποιήσει την αναγκαιότητα ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών ο κύριος Παναγιώτης Χατζημαλλής, ανέδειξε με πρακτικό τρόπο τις δράσεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. πουν εναρμονίζονται με συγκεκριμένους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξη του ΟΗΕ, ενώ παρουσίασε  δύο σπουδαίες ελληνικές πρωτοβουλίες παγκόσμιας απήχησης και ωφελιμότητας, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί στον ΟΗΕ προς έγκριση και υιοθέτηση. Ο κύριος Αναστάσιος Γερασιμάτος, παρουσίασε την καινοτομία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης  Κρίσεων και Καταστροφών, τις διεθνείς πιστοποιήσεις  και συνεργασίες του, τα επιχειρησιακά πεδία δράσης και τις  μεθόδους που το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. χρησιμοποιεί και προωθεί στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

 

Ο κύριος Δημήτριος Φατούρος χαιρέτησε και καλωσόρισε  τις προσπάθειες και  τις δράσεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. οι οποίες εντάσσονται στην διεθνή  συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων και πρότεινε στοχευμένες ενέργειες για ευρύτερη απήχηση και αποτελεσματικότητα.