15.12.22

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων

Γίνε Πιστοποιημένος Διευθυντής Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων

Supreme Security Strategy and Critical Crises Management

Γίνε Πιστοποιημένος Διευθυντής Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων


Become an Accredited Supreme Security and Critical Crisis Manager

 

 

Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων ασφάλειας και η πρόβλεψη στο μέτρο του εφικτού των ενδεχόμενων απειλών και κρίσεων, αποτελεί για κάθε επαγγελματία λειτουργό ανώτερης ασφάλειας κοινή πρόκληση με εκθετική αύξηση. Όταν δε, ο επαγγελματίας λειτουργός κατέχει διοικητική θέση ευθύνης, π.χ. διευθυντής ασφάλειας ή επόπτης ασφάλειας και διαθέτει ως εχέγγυα και προϋποθέσεις, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας, αίσθημα ευθύνης, επιτεύγματα αποτελεσματικότητας, πολύχρονη εμπειρία στο πεδίο και στην διοίκηση, τότε είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει ανεκτίμητα την κοινωνία ως σύνολο, τα πρόσωπα που προστατεύει, τις υποδομές, τον επαγγελματικό του χώρο. Και θα καταξιωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων λειτουργών ασφάλειας υψηλής εμπειρογνωμοσύνης. Τέτοια στελέχη επαγγελματίες, αναδεικνύονται αποκλειστικά μέσα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Γίνε Πιστοποιημένος Διευθυντής Ανώτερης Ασφάλειας και

Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων, διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, προσφέρει στους Security Managers Ελλάδος και Κύπρου, ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης, στην ανώτερη ασφάλεια και στην διαχείριση κρίσιμων κρίσεων, πιστοποιημένο από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification. Μετά την τεράστια απήχηση και επιτυχία των τάξεων 2021 και 2022, όπου αναδείχθηκαν 18 Συντονιστές Ασφάλειας στην Ελλάδα, οι οποίοι στελεχώνουν υψηλές θέσεις ευθύνης, επαναπροκηρύσσεται το πρόγραμμα, επικαιροποιημένο και αναβαθμισμένο, για την τάξη του 2023.

Διεύρυνε τους ορίζοντές σου και γίνε ένα από τα πιο περιζήτητα και δυσεύρετα στελέχη παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλειας, με τις καλύτερα αμειβόμενες υπηρεσίες ως Ανώτερος Διευθυντής Ασφάλειας. Αναγνώρισε, καλλιέργησε και ανέδειξε τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του Διευθυντή Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων που ενυπάρχουν στην επαγγελματική προσωπικότητά σου. Ηγήσου της επιχειρησιακής σου ομάδας και του τομέα ευθύνης σου, με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, με ενσυναίσθηση και έμπνευση.

 

 Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί επαγγελματίες από την Ελλάδα και την Κύπρο, ειδικότητας «Προσωπικό Δημόσιας και Ιδιωτικής Ασφάλειας» όλων των βαθμίδων, με 3ετή τουλάχιστον επιβεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία. Επίσης γίνονται δεκτοί επαγγελματίες δημόσιοι λειτουργοί των σωμάτων ασφαλείας, της δημόσιας άμυνας, της δημόσιας διοίκησης που έχουν ως κύρια ή δευτερεύοντα καθήκοντα την ασφάλεια προσώπων, υποδομών, συστημάτων και περιβάλλοντος.


Δήλωσε Συμμετοχή ΤΩΡΑ

 


Υλοποίηση Εκπαίδευσης :
Διάρκεια εκπαίδευσης : 3μηνης διάρκειας, 105 ωρών
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, επίλυση σεναρίων, εκπόνηση μελετών και σχεδίων ασφάλειας, αυτομελέτη
Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 - Λήξη, Πέμπτη 20 Απριλίου 2023
Κόστος Συμμετοχής για τα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 650,00 €
Κόστος Συμμετοχής για τα ΜΗ μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 975,00 €
Πληροφορίες : info@hellenicinstitute.gr
Δηλώσεις Συμμετοχής : edu@hellenicinstitute.gr
Λήξη Συμμετοχών : Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00
Επίπεδο Εκπαίδευσης : Εκπαίδευση Εξειδίκευσης
Φορέας Πιστοποίησης Εκπαίδευσης Εξειδίκευσης : Gatehouse Awards
Τίτλος Εκπαίδευσης Εξειδίκευσης : «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων / Supreme Security Strategy and Critical Crises Management»
Τίτλος Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης : «Πιστοποιημένος Διευθυντής Ανώτερης Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσιμων Κρίσεων / Accredited Supreme Security and Critical Crisis Manager»
Ελάχιστη συμμετοχή υλοποίησης εκπαίδευσης : 20 άτομα. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτούνται :
Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κατοχή ταυτοποιημένου e-mail
Βασικές γνώσεις χειρισμού διαδικτύου
Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων
Ηλικία άνω των 23 ετών
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας
Επαγγελματική εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών
Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης
Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής
Αποδοχή και τήρηση όρων συμμετοχής στην εκπαίδευση
Προσωπική συνέντευξη

Διδακτέα Ύλη :
➢ Ο Security Manager στο έργο επί του πεδίου. Security Managing.
➢ Αρχές Management - Ο Security Manager / Director / Συντονιστής ως επιτελής της πρώτης γραμμής ασφάλειας-προστασίας αλλά και ως εκπαιδευτής προσωπικού ΙΕΠΥΑ.
➢ Η σχέση ασθενούς-ιατρού, του υπευθύνου ασφαλείας με την προστατευόμενη οντότητα.
➢ Ηθικός Κώδικας. Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
➢ Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας επιχειρησιακές διαδικασίες για επιχειρήσεις ασφάλειας και προστασίας/ Planning – Implementation. – Αυτοψία - Ανάλυση Τρωτότητας - φυσική ασφάλεια, εκτίμηση κινδύνων - υπολογισμός βαρύτητας βλάβης (Impact Analysis ) - καταλογοποίηση, ευπάθειες, συστάσεις, επιπλέον συστάσεις.
➢ Πρόγραμμα ασφαλείας και κόστος – νομικό οπλοστάσιο – γνωρίζοντας εγκληματολογικά - επιχειρησιακά τον έτερο παίκτη στην σκακιέρα. Τρομοκρατία και γιατί τα υβριδικά κτυπήματα σε άλλη ήπειρο θεωρούνται «γειτονιά μας» .
➢ Ανάλυση απειλής.
➢ Εμπλοκή προσωπικού στην πρόληψη εγκληματικότητας - Κρίσιμοι δείκτες άμεσης ανάλυσης απειλών/ See - Say - Στρατηγική, επιτελική επιχειρησιακή σκέψη
➢ Προηγμένη σύνταξη εισηγήσεων, ενημερώσεων και αναφορών.
➢ Πρακτικές ασκήσεις. Σύντομα Action Plans σε Quick Response code και για Active Shooter, Suicide drones, suspicious object and suspicious behaviour.
➢ Πληροφορίες – πληροφοριακός πόλεμος ή ο πόλεμος της πληροφορίας - νοήμονα πληροφορία 
➢ Βασικές Αρχές Maritime Security
➢ Πόλεμος Marketing - Η εικόνα διεθνώς (Business Espionage Controls and Counter Measures Association /BECCA). Εμπορική / Οικονομική Κατασκοπία και Αντικατασκοπία, Προπαγάνδα- Αγκιτάτσια – Δολιοφθορές. Διεθνής Βιομηχανική Κατασκοπεία και Αντίμετρα.
➢ Καταστάσεις Ασφαλείας. Χρωματικός Κώδικας. Καταστάσεις- Συνθήκες και ιεράρχηση ενεργειών προστασίας (ευκρινής ασφάλεια- πράσινη- γαλάζια- κίτρινη- πορτοκαλί- κόκκινη)
➢ Αναπτύσσοντας την πανοραμική αναφορά, για χρήση σε δικαστικές αρχές, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.α.
➢ Έλεγχος αλληλογραφίας και παραλαμβανόμενων δεμάτων (η μακρόθεν επίθεση) ασφαλείας και η σκιά τους στην Ελλάδα». Η αθέατη πλευρά / συζήτηση και θέματα αποφυγής (Don’ ts)
➢ Κυβερνοαπειλές, κυβερνοασφάλεια, προφύλαξη από απάτη διαδικτύου
➢ Διαχείριση Κρίσεων, έννοιες και ορισμοί
➢ Τι είναι και τι δεν είναι Διαχείριση Κρίσεων
➢ Ο Διαχειριστής Κρίσεων, γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά
➢ Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κρίσεων
➢ Ακατάλληλοι Διαχειριστές Κρίσεων
➢ Το περιβάλλον της Διαχείρισης Κρίσεων
➢ Επίπεδα και Είδη Αποφάσεων
➢ Επίπεδα Κρίσεων και Διαχείριση Συγκρούσεων
➢ Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων
➢ Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης
➢ Σύνδρομο Burnout στα Στελέχη Ασφαλείας
➢ Safety & Security, δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, μοχλός ανάπτυξης των Επιχειρήσεων.
➢ Πυρασφάλεια Εγκαταστάσεων, Ασφαλείς Εκκενώσεις Κτιρίων, Οργάνωση και Διαχείριση Ομάδων Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρονική Αναφορά Ασφάλειας και Πυρασφάλειας.
Διδάσκουν :
Καταξιωμένοι, με πολυετή διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης καταστροφών.

Σπυρίδων ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (CCO , CCI)

Security Manager. Συγγραφέας. Εντεταλμένος Εκπαιδευτής Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) / ΓΕΕΘΑ, υπό αιγίδα ΟΗΕ, E.E, ΝΑΤΟ, OSCE (2013 - σήμερα) και ε. τ. μέλος Ακαδημαϊκού Επιτελείου του ΠΚΕΕΥΕ. Director of Homeland Security Services και εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Διδάσκων Security Management, σε Κολλέγια και προσκεκλημένος για όμοιες παρουσιάσεις σε ΑΕΙ (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ελλάδα- Εξωτερικό, 1999- 2013). Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ενιαίο Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ). Εκπαιδευτής σε θέματα Βιομηχανικής και Οικονομικής Αντικατασκοπίας (Business Espionage Controls and Countermeasures Association /BECCA Washington D. C, U.S.A. BECCA’s Instructor Reg. No. 2109). 52 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ασφαλείας (ανάπτυξη σχεδιασμού και εφαρμογές σχεδίων, μέτρων & διαδικασιών ασφαλείας επιχειρήσεων και οργανισμών, εκτέλεση και αξιολόγηση γυμνασίων & ασκήσεων ασφαλείας, σχετικές εκπαιδεύσεις, έρευνες, συγγραφές) σε κλιμακούμενες απαιτήσεις ασφαλείας. Τομείς: Δημόσιος, Ιδιωτικός, Διεθνής (19χώρες.)

Εκπαιδεύσεις – Σπουδές: Σχολή Υπενωμοταρχών Χωροφυλακής, Ανωτ. Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (Μαθήματα Στατιστικής- Οικονομικών) , Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής, Σχολή Επιτελών ΕΛ.ΑΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Μαθήματα Εγκληματολογίας και Οικονομικής- Περιφερειακής Ανάπτυξης), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο- Πάτρα, (Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση & Εκπαίδευση Ενηλίκων) Πανεπιστήμιο UNISA- Ν. Αφρικής (Security Management) Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης, (Επιμόρφωση Διοικητών Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης) Ο.Ε. Ιατρικής Συνεργασίας (Σχέσεις Ομοιοπαθητικής και Αλλοπαθητικής - Κλασικής Ιατρική- inclusive ), Patras Drone Academy (με πιστοποίηση από ΥΠΑ και EASA).

Επιτεύγματα:

  • Στη Σχολή Επιτελών της Ελληνικής Αστυνομίας και ενόψει προαγωγής σε Ανώτερο Αξιωματικό εξήλθε 1ος , μεταξύ 71 αξιωματικών και με επίδοση 20/20.
  • Τ. μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ και NATO’s Military Counter Intelligence and Security Conferences/SHAPE, συνόδων ανωτέρων αξιωματούχων TREVI/ «Terrorisme Radicalisme Eviolence Internationale» /E.E. Επιλεχθείς διδάσκων Αστυνομικές Ακαδημίες Τιράνων και Σχολής Εθνικής Ασφαλείας – Αστυνομικής Ακαδημίας Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Δημιουργία και ανάπτυξη «Police Science and Border Policeology» /438 σελίδες hard copy, στην αγγλική, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού «Police Assistance Mission of European Community to Albania» (PAMECA) που του απένειμε, πιστοποιητικό αναγνώρισης και εξειδίκευσης .
  • Συν συγγραφέας με Δρα Χαράλαμπο ΖΙΑΝΙΚΑ στρατηγό ε α, τριών βασικών εγχειριδίων, για την Αλβανική Αστυνομία Συνόρων, τους διοικητές τμημάτων της και τους εκπαιδευτές της ( με monitoring στη συνέχεια, των σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλη την Αλβανία).
  • Πέτυχε εκπαιδευτική πρωτοπορία, με εισαγωγή μαθήματος επιλογής «Security Management» ως προπτυχιακού NYC -Empire State College /State University of New York και ως προγράμματος σπουδών NYC χωρίς σύμπραξη. Εισήγε το μάθημα Security Management ως inclusive course στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξη της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ). Μετά την αξιολόγησή του, διεξάγεται έκτοτε, ως τακτικό σχολείο, στο «ΠΚΕΕΥΕ» NATO, OSCE, U.N.
  • Συνέταξε εκπαιδευτικό υλικό και όλο τον υποστηρικτικό φάκελο για την πιστοποίηση διά μέσου «ΕΣΥΔ» του επαγγέλματος «Εμπίστου Προσωπικού Συνοδευτικής Υποστήριξης Υψηλών Προσώπων». (Πρώτη φορά, στην Ελλάδα).

Διετέλεσε επικεφαλής ασφαλείας σε : Όμιλο GEP/ PCS2 (Director of Security), Universal και Pioneer 1st/ Abu Dhabi , (1997-1999 Security - Complience & Development Director – Member Board of Directors ) , New York College Αθήνα - Θεσσαλονίκη Security Manager, παράλληλα με το διδακτικό του έργο, ως επικεφαλής σχετικών σπουδών (2006-2013), Short Term Expert: TRANSTEC Βελγίου/ (2004-2009), PAMECA (2005), Intelligence Business Development Services- IBDS (2017-2021)/ (Short Term Expertise, σε χώρες Ευρώπης, Αφρικής, Μέσης Ανατολής).

Συγγραφές – Εκδόσεις : Δέκα εγχειρίδια ασφαλείας, ένα εκ των οποίων, για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας ΝΑΤΟ, τέσσερα άλλα, που χρησιμοποιούνται από αστυνομία ξένης χώρας. Επιπλέον ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο (ιστορικό για τους ιδιωτικούς σχηματισμούς παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και ασφαλείας) Έχει συντάξει μεγάλο αριθμό εκθέσεων αυτοψίας για ελέγχους τρωτότητας και GAP Analysis φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφοριών σε μεγάλες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Έχει διευθύνει την επιτελική αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας, την εφαρμογή των διαδικασιών τους στο τακτικό επίπεδο. Έχει επίσης συντάξει τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδεύοντας και ο ίδιος, σε αυτά, όντας σε ρόλους αρχιεκπαιδευτή και συμβούλου εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα εμπλέκεται στη συνεχή αξιολόγηση, την αναθεώρηση και στην επικαιροποίηση, σχεδίων, εγχειριδίων, προγραμμάτων, στην οργάνωση και διεξαγωγή γυμνασίων και ασκήσεων, στην αξιολόγησή τους και στο έλεγχο των ορίων απόδοσης των τεχνολογικών μέσων ασφάλειας και προστασίας.

Συμμετέχων σε άνω των 150 συνεδρίων, ως προσκεκλημένος ομιλητής, άνω των 165 δημοσιευμένων papers ασφαλείας, σε Ελλάδα και ΗΠΑ και πολλές διακρίσεις και επαινετικά δημοσιεύματα (άνω των 90 σε σύνολο). Του έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων παρασήμων και για τον βαθμό που έφερε. Έχει εκπαιδεύσει (επιμορφώσεις και ανανεωτικές εκπαιδεύσεις), τα μέλη των In house Security Departments, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδος και της Κύπρου.

Παρασκευάς ΒΕΡΩΝΗΣ (MSc)

Safety & Security Consultant – Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Certified Instructor for Safety/Security, Επιθεωρητής Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ποιοτικού Ελέγχου, Μέλος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τ. Επιστημονικό Μέλος Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, τ. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.

Παναγιώτης ΓΕΡΟΓΛΗΣ (Ταξίαρχος ε.α. Ε.Σ.)

Ακαδημαϊκή και Ειδική Εκπαίδευση : Master of Arts in International Security and Applied Strategy (Univ. of Plymouth), Diploma in Diplomatic & Strategic Studies (CEDS / EU ECOSOC), EU Political Adviser (ESDC / European Security and Defence / EU EAS /External Action Service), Απόφοιτος Σχολής Επιτελών / Διακλαδικής Σχολής Πολέμου / Σχολής Εθνικής Άμυνας, Απόφοιτος Στρατηγικών Πληροφοριών, HUMINT (Human Intelligence), Σχολείου Αιχμαλώτων-Απόδρασης-Διαφυγής, Επιβίωσης και Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων Ειδικών Δυνάμεων, Απόφοιτος Σχολείου Αεράμυνας και ΡΒΧΠ, Certified Inspector for CFE (Conventional Forces Europe), VD (Vienna Document, OS (Open Skies) treaties for Conventional Arms Control in Europe, Certified negotiator for bilateral and multilateral diplomacy, by USIP (United State Institute of Peace), Certified mediator for conflicts with religious background, by USIP, Certified senior officer for Planning, Preparation and Allocation of Humanitarian Aid (by US AID), Certified Manager in Crisis Management by NATO CRM / Oberammergau, Certified Planning and Operations Officer in Peacekeeping Ops, Certified Officer in PSYOPS (Psychological, Informative and Influence Ops) / (NATO MPSOTC), Certified Military Observer in Peace Keeping Missions (UN), Certified Officer in Security and Defence Transformations. (UN DPET / Department for Education and Training).

Θέσεις Διοίκησης – Επιτελούς – Εκπαιδευτού : ex Military Adviser of Greece to the UN (United Nations), ex Military Representative of Greece to the OSCE HLPG for Nagorno Karabakh crisis (OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe, HLPG High Level Planning Group), ex NATO PTEC MPSOTC Commander (Multinational Peace Support Ops Training Center), ex HNDGS MMLC Commander (Hellenic National Defence General Staff / Military Multilingual Learning Center), ex. Armoured Battalions, Special Reconnaissance Units and National Guard Commander / HAGS (Hellenic Army General Staff), ex Section Chief in International Military Treaties, Arms Control, Military Cooperation Programmes, NATO National Defence Planning, in Defence Planning and Programming Directorate of HAGS, ex G1 Director ( Human Resources Management) / Brigade level / HAGS, ex G2 Director (Information & Intelligence) / Brigade level / HAGS, ex G3 / Current Ops Director /HLPG OSCE, ex.G4/ Transportation & Logistics Support Chief / JLSG / KFOR, ex. Military Representative of HAGS in NSPA (NATO Security and Procurement Agency), ex Military Representative in UN / CGPCS (UN Contact Group for Piracy in the Coast of Somalia), ex Special Trainer in Hellenic Military Academy, ex Special Trainer in the Armored School Officers, ex Special Trainer in the Hellenic Police Academy, Deployed in Kosovo KFOR Mission (NATO Kosovo), in MINUSMA (UN Mali), in MONUSCO (UN Congo) , and Current Ops Officer in OSCE HLPG for Nagorno Karabakh Crisis. Του έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων παρασήμων και για τον βαθμό που έφερε.

Χριστίνα ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (BSc)

Security Manager PCS2- Scientific Director of Security, Security Instructor, Πιστοποιημένη Project Manager / ΕΚΠΑ, Εκπαιδεύτρια ΕΟΠΠΕΠ:53273, Εισηγήτρια Προγραμμάτων ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. αρ.μητρ.: 45204 Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.

Ουρανία ΤΣΙΧΛΑΚΗ

Υπεύθυνη Ασφαλείας Ξενοδοχειακών Μονάδων, Πιστοποιημένο Ανώτερο Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών (ΕΟΠΠΕΠ & NCFE), Πιστοποιημένη Αξιωματικός Επιχειρηματικής Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Πλοίων, Πιστοποιημένη Drones Pilot από ΥΠΑ και EASA, Εκπαιδεύτρια ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ, Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.

Ελισάβετ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (MSc),

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας Be Positive, Εργασιακή Ψυχολόγος, Executive Coach, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.

Δημήτριος ΜΠΡΙΣΚΟΥ

Τεχνικός Δικτύων και Programming, Ειδικός Γραφικού Περιβάλλοντος CGI - Graphic Designand Unreal Engine, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Νικόλαος ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ (BCs)

Public Health ESDY, Certified Security Manager STS London, Accredited Supreme Security and Critical Crisis Manager HCDMI, Corporate Sexual Exploitation Abus & Herasment Certified Investigator CHS Alliance, Privet Pilot EASA/ΥΠΑ, ex. Combat Search & Rescue Enlisted Officer 31ης ΜΕΕΔ, Σύμβουλος Ασφάλειας Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.

Νικόλαος ΚΟΝΤΟΣ

Accredited Supreme Security and Critical Crisis Manager, Multinational Peace Support Operations Training Center (MPSOTC - NATO) Certified Security Management in Situational Prevention, Certified First Responder, Security Consultant in European and South Africa companies, Armed Maritime Security Team Leader, Close Protection Operative Team Leader, Specialist Advisor for development, testing and promoting high-end military equipment, H.C.D.M.I. member, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Αναστάσιος ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS)

Crisis Management Certified Specialist, Certified Disaster Manager, Certified Early Warning Mentor / Athens Chamber of Tradesmen, former Deputy Director of the Hellenic Red Cross and Head of Training Department, Certified Instructor of Trainers for Disaster Management, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.


Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ