29.04.21

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ – Ένας Μεγάλος Δάσκαλος του Security Management, διεθνούς ακτινοβολίας, διδάσκει «ΗΓΕΣΙΑ» στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

-
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ – Ένας Μεγάλος Δάσκαλος του Security Management, διεθνούς ακτινοβολίας, διδάσκει «ΗΓΕΣΙΑ» στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, Δάσκαλος, Διευθυντής Ασφάλειας, Συγγραφέας, Άνθρωπος. Ένας μεγάλος του τομέα και του πεδίου του Security Management, Εκπαιδευτής του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΓΕΕΘΑ, ΝΑΤΟ, OSCE, OHE), ένας καθηλωτικός εκπαιδευτής, διδάσκει στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Η συνεργασία σε εθελοντική βάση στον τομέα της εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ξεκίνησε το 2020, στηρίζεται στην αμοιβαία, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική προσφορά και στα πλαίσια της υγιούς και αποτελεσματικής ανάπτυξης και ανάδειξης νέων επιχειρησιακών ηγετικών στελεχών πολιτικής προστασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, υλοποιεί πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης, στο επίπεδο της ηγεσίας, της διοίκησης, της διαχείρισης, στους τομείς υγείας, πολιτικής προστασίας, άμυνας, ασφάλειας, εθελοντισμού.

Με τίτλο «Ο Επικεφαλής της Επιχειρησιακής Ομάδας» ο κύριος Σπυρίδων Κυριακάκης, ολοκλήρωσε μια πλήρη εκπαίδευση στους 26 εκπαιδευόμενους του προγράμματος «ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ». Ανέλυσε τους ορισμούς και τις έννοιες του πεδίου, την αναδιάταξη των τομέων της οικονομίας, την εθνική νομοθεσία, τα επιχειρησιακά σχέδια, τις αρχές management και managing στους τομείς της επιχειρησιακής ασφάλειας, τις σταθερές αρχές για τον Επικεφαλής SAR, την αναδιάταξη της ασφάλειας από την γραμμική στην δυναμική πορεία, την σημαντικότητα του Επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας SAR. Ανέλυσε τους κανόνες ηγεσίας της επιχειρησιακής ομάδας SAR, τα στάδια διαχείρισης απώλειας και πένθους, τα action plans των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, τις 4 βασικές λειτουργίες του management ασφαλείας. Ανέπτυξε τον οδηγό του Ralph Stayer για την βελτίωση της απόδοσης προσωπικού, τους αλληλεπικαλυπτόμενους ρόλους του Επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας έρευνας και διάσωσης, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Επικεφαλής και ολοκλήρωσε την εκπαίδευση με μια ευρεία διαδραστική συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους.

Ο κύριος Σπυρίδων Κυριακάκης, συνεργάζεται στενά με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών και για την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης με εξειδίκευση στο Security Management όπου προσεχώς θα δημοσιοποιηθούν.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, δηλώνει δημόσια ότι υπερηφανεύεται για τα επιχειρησιακά του μέλη, τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές, τους εισηγητές του και δεσμεύεται για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, καινοτομία, αριστεία.

 

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης