20.01.22

Πρώτη Πανελλήνια Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

First Panhellenic Training of Instructors for Civil Protection Executives
Πρώτη Πανελλήνια Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

Γίνε Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

Become a Certified Instructor of Civil Protection Executives

 

 

 

Οι καταστροφές, οι κρίσεις και τα μεγάλα βιομηχανικά και άλλα ατυχήματα, χαρακτηρίζονται από τεράστιες ανάγκες σε πόρους και υπηρεσίες, από ταχεία άφιξη κυβερνητικών υπηρεσιών, ιδιωτικών οργανισμών και οργανώσεων αρωγής και από κλίμα γενικής αυθόρμητης προσφοράς ανθρωπιστικών υπηρεσιών και αγαθών. Η αντιμετώπιση των καταστροφών, η διαχείριση των κρίσεων και η σωτήρια επέμβαση στα ατυχήματα, απαιτούν στελέχη εξειδίκευσης και υψηλής εμπειρογνωμοσύνης, είτε επεμβαίνουν ως επαγγελματίες, είτε προσέρχονται εθελοντικά. Όλοι θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο. Πρέπει όλοι λοιπόν να γνωρίζουν πώς να προσφέρουν με ασφάλεια, με συνεργασία, με προτεραιότητα, με υπευθυνότητα. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σπουδαίο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα αποτελούν οι Εκπαιδευτές Στελεχών Πολιτικής Προστασίας, από τα χέρια των οποίων αναδεικνύονται τα εξειδικευμένα στελέχη του πεδίου. Οι Εκπαιδευτές Στελεχών Πολιτικής Προστασίας, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος της πολιτικής προστασίας σε κάθε χώρα και σε κάθε κοινωνία. Πρόκειται για έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη που έχουν την επάρκεια και την ικανότητα να αναδείξουν μέσα από δομημένα και πιστοποιημένα συστήματα εκπαίδευσης, την σύγχρονη γνώση, θεωρητική και πρακτική στους τομείς της πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών, της έρευνας και διάσωσης, της αντιμετώπισης καταστροφών, της πρόληψης ατυχημάτων, της παροχής πρώτων βοηθειών, της ασφάλειας της σκηνής του συμβάντος, της προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, της ανάπτυξης εθελοντών πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.α.

Οι Εκπαιδευτές Στελεχών Πολιτικής Προστασίας, είναι επιχειρησιακά στελέχη υψηλής εμπειρογνωμοσύνης που αναλαμβάνουν να διδάξουν, να εμπνεύσουν, να καθοδηγήσουν και να συμβουλεύσουν κάθε εκπαιδευόμενο στον τομέα εξειδίκευσής του και να τον αναδείξουν ως κορυφαίο επιχειρησιακό πάροχο υπηρεσιών του περιβάλλοντος του επείγοντος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός εμπειρογνωμοσύνης στην Ελλάδα και στην Κύπρο στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, διοργανώνει για πρώτη φορά στην χώρα μας μια σπουδαία, ανεκτίμητης αξίας εκπαιδευτική δραστηριότητα για την ανάδειξη Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας :

την Πρώτη Πανελλήνια Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας.

Γίνε Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης, στην ανάδειξη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας, πιστοποιημένο από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification. Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρείται να καθιερωθεί ενιαία εκπαίδευση στελεχών πολιτικής προστασίας, με υψηλού επιπέδου ενιαία ύλη με σωστές γνώσεις και δεξιότητες και καθιέρωση ενιαίας γλώσσας και συμπεριφοράς στο πεδίο του συμβάντος, με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επιπλέον, η Πρώτη Πανελλήνια Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας θα δημιουργήσει μια μοναδική δεξαμενή Εκπαιδευτών, όπου κάθε υπηρεσία του δημοσίου, κάθε ιδιωτική επιχείρηση και κάθε εθελοντική οργάνωση θα μπορούν να επιλέγουν ποιον Εκπαιδευτή θέλουν να χρησιμοποιήσουν για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των στελεχών τους.

Γίνε Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Στελεχών Πολιτικής Προστασίας. Διεύρυνε τους ορίζοντές σου και γίνε ένα από τα πιο περιζήτητα και δυσεύρετα στελέχη στο περιβάλλον της έκτακτης ανάγκης και του επείγοντος. Αναγνώρισε, καλλιέργησε και ανέδειξε τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή που ενυπάρχουν στην επαγγελματική προσωπικότητά σου. Ηγήσου στην ανάδειξη νέων επιχειρησιακών στελεχών πολιτικής προστασίας με τυποποιημένες διαδικασίες και αναγνωρισμένα διεθνώς συστήματα εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί επαγγελματίες και εθελοντές από την Ελλάδα και την Κύπρο, από όλες τις ειδικότητες του επείγοντος (υγείας, ασφάλειας, άμυνας, πολιτικής προστασίας, εκπαίδευσης, εθελοντισμού, περιβάλλοντος, ναυτιλίας, κλπ) με 2ετή τουλάχιστον επιβεβαιωμένη επαγγελματική εργασιακή εμπειρία στον χώρο του επείγοντος (π.χ. Πυροσβέστης, Ναυαγοσώστης, Νοσηλευτής, Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου, κ.α.) ή 3ετή τουλάχιστον επιβεβαιωμένη εθελοντική εργασιακή εμπειρία (π.χ. Πυροσβέστης, Πάροχος Πρώτων Βοηθειών, Αυτοδύτης, Διασώστης Τεχνικής Διάσωσης, κ.α.).


Δήλωσε Συμμετοχή ΤΩΡΑ

 

 


Υλοποίηση Εκπαίδευσης :
Διάρκεια εκπαίδευσης : 3μηνης διάρκειας, 125 ωρών
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, αυτομελέτη, μικροδιδασκαλίες
Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 - Λήξη, Σάββατο 25 Ιουνίου 2022
Κόστος Συμμετοχής για τα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 200,00 €
Κόστος Συμμετοχής για τα ΜΗ μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 375,00 €
Πληροφορίες : info@hellenicinstitute.gr
Δηλώσεις Συμμετοχής : edu@hellenicinstitute.gr
Λήξη Συμμετοχών : Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00
Επίπεδο Εκπαίδευσης : Εκπαίδευση Εξειδίκευσης
Φορέας Πιστοποίησης : Gatehouse Awards
Τίτλος Εκπαίδευσης : «Πρώτη Πανελλήνια Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας / First Panhellenic Training of Instructors for Civil Protection Executives»
Τίτλος Πιστοποιητικού : «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Στελεχών Πολιτικής Προστασίας / Certified Instructor of Civil Protection Executives»
Βιβλιογραφία : Σύγχρονη διαδικτυακή επιστημονική βιβλιογραφία
Ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας στην αξιολόγηση : 75%
Ελάχιστη συμμετοχή υλοποίησης εκπαίδευσης : 25 άτομα. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτούνται :
Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κατοχή ταυτοποιημένου e-mail
Βασικές γνώσεις χειρισμού διαδικτύου
Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων
Ηλικία άνω των 23 ετών
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας
Επαγγελματική εργασιακή εμπειρία άνω των 2 ετών ή
Εθελοντική εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών
Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης
Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής
Αποδοχή και τήρηση όρων συμμετοχής στην εκπαίδευση
Αναλυτικό βιογραφικό
Προσωπική συνέντευξη

Διδακτικές Ενότητες :
Το περιβάλλον της Πολιτικής Προστασίας
Ανάγκες Ομάδων Εκπαιδευομένων
Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
Το περιβάλλον της Εκπαίδευσης
Ψυχολογία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Επικοινωνία Ομάδας
Διαχείριση Συγκρούσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό και Εποπτικά Μέσα
Μοντέλα Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων
Διαφορετικότητα - Διαπολιτισμικότητα
Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Διδάσκουν :
Καταξιωμένοι, με πολυετή διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, της διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης καταστροφών.
Σπυρίδων ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (CCO , CCI)
Senior Security Advisor, Security Director PCS2, BECCA Instructor, Instructor NATOS’s Multinational Peace Support Operations Training Center, Certified Security Manager – NCFE, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.
Παρασκευάς ΒΕΡΩΝΗΣ (MSc.)
Safety & Security Consultant – Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Certified Instructor for Safety/Security, Επιθεωρητής Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ποιοτικού Ελέγχου, Μέλος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τ. Επιστημονικό Μέλος Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, τ. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., Author.
Ελισάβετ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (MSc),
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας Be Positive, Εργασιακή Ψυχολόγος, Executive Coach, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου.
Αναστάσιος ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS)
Crisis Management Certified Specialist, Certified Disaster Manager, Certified Early Warning Mentor, Certified Instructor Trainers for disaster management, crisis management, leadership and first aid, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.


Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ