08.10.21

Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές

Become a Certified Community First Responder
Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές

Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές  

First Aid for First Responders

Γίνε Πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Κοινότητάς σου

 

ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και ΔΩΡΕΑΝ πιστοποίηση για όλα τα μέλη
του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Οι πρώτοι ανταποκριτές της κοινότητας, είναι εκπαιδευμένα επιχειρησιακά στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, όπου σε εθελοντική βάση, ανταποκρίνονται σε απειλητικές για την ζωή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, τα πρώτα κρίσιμα λεπτά έως την άφιξη του ασθενοφόρου. Αποστολή τους είναι να βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία, παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της απινίδωσης όπου είναι εφικτό, έως ότου φθάσει στον τόπο του συμβάντος και αναλάβει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Οι πρώτοι ανταποκριτές της Κοινότητας, σε όλες τις χώρες που λειτουργεί ο θεσμός αυτός, αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο κρίκο στην «Αλυσίδα της Επιβίωσης», καθώς μπορούν να παρέχουν βασικές δεξιότητες θεραπείας και διάσωσης με υψηλή αποτελεσματικότητα, σε αυτά τα κρίσιμα πρώτα λεπτά πριν από την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής : οποιοσδήποτε
Διάρκεια εκπαίδευσης : 85 ώρες
Μέθοδος εκπαίδευσης : μικτή εκπαίδευση, αυτομελέτη, ανάπτυξη δεξιοτήτων, επίλυση σεναρίων
Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 - Λήξη, Τετάρτη 30 Απριλίου 2022
Κόστος συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : ΔΩΡΕΑΝ
Κόστος συμμετοχής για τα ΜΗ εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 175,00 €
Γίνε μέλος του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και επωφελήσου της μεγάλης έκπτωσης.
Απέκτησε Εξειδίκευση : Γίνε Πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Κοινότητάς σου - Become a Certified Community First Responder
Δήλωσε συμμετοχή στο edu@hellenicinstitute.gr
Ζήτησε πληροφορίες στο info@hellenicinstitute.gr

Οι επιτυχόντες πρώτοι ανταποκριτές του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Πρώτων Ανταποκριτών της Ελλάδος (Hellenic First Responders Network) του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Τα στοιχεία των πιστοποιημένων πρώτων ανταποκριτών αποστέλλονται στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις, περιφερειακές διοικήσεις του Ε.Κ.Α.Β., του Πυροσβεστικού Σώματος και των αρμοδίων Αντιδημάρχων των οικείων Δήμων προς αξιοποίησή τους, ενώ εφοδιάζονται με ειδική ταυτότητα προς διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της παροχής των υπηρεσιών τους.

Το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές» είναι συνολικής διάρκειας 85 ωρών και περιλαμβάνει και ψυχολογικές πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος. Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Οι τηλεκπαιδεύσεις (για την θεωρητική διδασκαλία) υλοποιούνται σε συχνότητα, μία των 2,5 ωρών ανά εβδομάδα, ενώ οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις (για την ανάπτυξη δεξιοτήτων) υλοποιούνται τρεις των 8,5 ωρών εντός 3ημέρου. Η αυτομελέτη πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου και η επίλυση σεναρίων πραγματοποιείται δια ζώσης. Ως σημεία υλοποίησης των δια ζώσης εκπαιδεύσεων, σεναρίων και αξιολογήσεων, έχουν οριστεί οι πρωτεύουσες των υγειονομικών περιφερειών του Υπουργείου Υγείας και 3 επιπλέον πρωτεύουσες νομών ως ακολούθως :

Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και Υγειονομικές Περιφέρειες Ελλάδος
1η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Αθήνα)
2η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Πειραιάς, Ρόδος)
3η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Θεσσαλονίκη)
4η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Καβάλα)
5η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Λαμία)
6η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Πάτρα, Καλαμάτα, Ιωάννινα)
7η ΥΠΕ (σημείο δια ζώσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης Ηράκλειο)

Για την συμμετοχή σου στην εκπαίδευση απαιτούνται:
Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση
Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων
Ηλικία άνω των 18 ετών
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας
Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης
Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής
Αποδοχή και τήρηση των όρων συμμετοχής στην εκπαίδευση
Προσωπική συνέντευξη

Μάθε να προσφέρεις πρώτες βοήθειες με ασφάλεια

Μάθε να προσφέρεις πρώτες βοήθειες αποτελεσματικά 

Γίνε Πιστοποιημένος Πρώτος Ανταποκριτής της Κοινότητάς σου

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders» θα είσαι σε θέση να :
1. Κατανοείς την έννοια του τραύματος, τις αιτίες πρόκλησης και την σπουδαιότητα της πρόληψης
2. Αντιλαμβάνεσαι την σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών, των εθελοντών πρώτων βοηθειών, την αποστολή των επαγγελματιών της εθνικής υπηρεσίας ασθενοφόρων και τι προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τους παρόχους πρώτων βοηθειών
3. Κατανοείς τον μηχανισμό πρόκλησης τραύματος και την σχέση των νόμων της κινηματικής ενέργειας και της κινηματικής του τραύματος
4. Αναγνωρίζεις τις απειλές για κάθε εμπλεκόμενο και παρευρισκόμενο στην σκηνή του συμβάντος και εκτιμείς εύκολα και γρήγορα τους σε κρίσιμη κατάσταση τραυματίες
5. Πραγματοποιείς κλήση στην υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης και διαχειρίζεσαι τους παρευρισκόμενους και εμπλεκόμενους στο συμβάν
6. Πραγματοποιείς πρωτοβάθμια εκτίμηση τραυματία, διαχειρίζεσαι τον αεραγωγό, και σταθεροποιείς την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ελέγχεις την αναπνοή και την κυκλοφορία, την νευρολογική κατάσταση και την έκθεσή του στο περιβάλλον
7. Πραγματοποιείς δευτεροβάθμια εκτίμηση τραυματία, αναγνωρίζεις την σπουδαιότητα της έγκαιρης εφαρμογής της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
8. Κατανοείς τι είναι το σοκ, τους διάφορους τύπους και τις αρχές αντιμετώπισης του σοκ σε τραυματία
9. Αναγνωρίζεις τραυματισμούς με υποψία κάκωσης σπονδυλικής στήλης και χειρίζεσαι δεξιότητες ακινητοποίησης
10. Αναγνωρίζεις τα επίπεδα των εγκαυμάτων, κατανοείς τον κανόνα του εννέα και την προνοσοκομειακή τους φροντίδα
11. Αναγνωρίζεις τραυματισμούς από το περιβάλλον και κατανοείς τα διάφορα επίπεδα, αναγνωρίζεις επείγοντα ιατρικά περιστατικά
12. Κατανοείς και εφαρμόζεις τις αρχές της προνοσοκομειακής φροντίδας, συμμετέχεις στην διαδικασία για την άμεση και ασφαλή μεταφορά του τραυματία στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα

 

 


Σε όλα τα επιχειρησιακά στελέχη που δεν είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών παρέχεται έκπτωση για Ελλάδα και Κύπρο, ως εξής :
Α. 25% σε κάθε μέλος ομάδας πέντε ατόμων, με ταυτόχρονη εγγραφή και ταυτόχρονη πληρωμή του κόστους. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Β. 50% σε κάθε άτομο που είναι άνεργο, με την κατάθεση βεβαίωσης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Γ. 50% σε κάθε άτομο με την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου ή άτομο με ειδικές ανάγκες, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Δ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία φοιτητής, με την κατάθεση βεβαίωσης φοίτησης του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος, της Κύπρου ή του εξωτερικού. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Ε. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος στρατιωτικών υπηρεσιών ή των σωμάτων ασφαλείας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
ΣΤ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών γραφείων πολιτικής προστασίας ή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Ζ. 50% σε κάθε άτομο που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα / αποδεικτικά για την χορήγηση της έκπτωσης. Ο αιτών την έκπτωση, υποχρεούται να τα προσκομίσει.

Η ΔΩΡΕΑΝ αυτή εκπαιδευτική και ανθρωπιστική παροχή προς όλα τα επιχειρησιακά στελέχη - μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, αποτελεί πράξη ασφάλειας και προστασίας της ελληνικής κοινωνίας, υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και των εντεταλμένων λειτουργών και εντάσσεται στο πνεύμα και στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., καλύπτοντας τον στόχο 3 "καλή υγεία και ευημερία", τον στόχο 4 "ποιοτική εκπαίδευση" και τον στόχο 17 "συνεργασία για τους στόχους".

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του  

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών  Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ