20.02.23

Μικροδιαπιστευτήρια από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Στηρίζοντας την παροχή και αναγνώριση των δεξιοτήτων
Μικροδιαπιστευτήρια από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, από την ίδρυσή του, τον Μάιο του 2020 έως σήμερα, καινοτομεί διαρκώς, προς όφελος των επαγγελματιών υγείας, πολιτικής προστασίας, ασφάλειας, άμυνας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, περιβάλλοντος και εργοδοσίας, έχοντας εντάξει βασικές ενότητες του International Management και του Innovation Management and Entrepreneurship, στην βασική επιμόρφωση όλων των Επιχειρησιακών Στελεχών του, με ελεύθερη και δωρεάν προσβασιμότητα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με μεγάλη επιτυχία, μαθησιακές δραστηριότητες – μικροδιαπιστευτηρίων – συμπληρώνοντας τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων που παρέχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα μικροδιαπιστευτήρια σε όλη την Ευρώπη, θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά των παραδοσιακών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς ενισχύουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας, διεθνώς. Τα μικροδιαπιστευτήρια μπορούν και πιστοποιούν την μάθηση σε τομείς, όπου τα τυπικά προσόντα είναι περιορισμένα ή δεν υπάρχουν ακόμη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Τα μικροδιαπιστευτήρια εκδίδονται τόσο από δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, αξιόπιστους φορείς. Ως ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ανταποκριθήκαμε άμεσα και με επάρκεια, στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακή και εξατομικευμένη μάθηση, με πολύ λιγότερους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, αλλά με υψηλή ποιότητα και ισχυρή αξιοπιστία.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες – μικροδιαπιστευτήρια – βασίζονται σε αρχές διασφάλισης της ποιότητας, βάσει συμφωνημένων προτύπων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχει εκπονήσει και προσφέρει συνολικά, 15 Προγράμματα Εξειδίκευσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, (όλα διεθνώς πιστοποιημένα), καλύπτοντας 10 διεθνείς ειδικότητες στην υγεία, στην ασφάλεια, στην πολιτική προστασία, στην επιχειρηματικότητα. Έως σήμερα, (20 Φεβρουαρίου 2023) έχει εκδώσει στους σπουδαστές και στους επιμορφούμενους, 220 Πιστοποιητικά Εξειδίκευσης, 510 Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης, 2.330 Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης και 1.355 Βεβαιώσεις Παρακολούθησης / Συμμετοχής. Μια άλλη σπουδαία καινοτομία στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, είναι η συνεργασία / συμμετοχή Εκπαιδευτών και Εισηγητών, διεθνώς καταξιωμένων, με διεθνή επαγγελματική εμπειρία, τεράστιο συγγραφικό έργο, πάθος και δημιουργικότητα για την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της εκπαίδευσης και της διεύρυνσης της βάσης των εκπαιδευομένων μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ επιμορφώσεις, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους επιχειρησιακούς λειτουργούς του επείγοντος.
Σήμερα, ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση της πρώτης σειράς πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα Επιχειρησιακά Στελέχη – μέλη μας. Οι επιμορφώσεις, με τίτλο : «Η Τέχνη της Δημόσιας Ομιλίας – πώς να ξεπεράσετε φόβο, αμηχανία και αστοχίες» που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2023 και «Η Τέχνη της Πειθούς – πείθοντας αβίαστα το πλήθος», που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023, προσφέρθηκαν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, τις παρακολούθησαν συνολικά 55 Επιχειρησιακά Στελέχη μας, όπου σήμερα έλαβαν τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης.

Οι συνεχείς και νέες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των εργοδοτών και οι ανάγκες των εργαζομένων για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, καλύπτονται με επάρκεια από τις μαθησιακές δραστηριότητες των μικροδιαπιστευτηρίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Νοιώθοντας την ευθύνη που έχουμε επωμισθεί ως Επικεφαλής Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, έχουμε εκπονήσει και διαθέτουμε πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα, όπως : ανθρώπινη επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία, πάθος, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων, αυτοοργάνωση (self-management), ομαδικότητα – συνεργατικότητα, ευελιξία – προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, πρωτοβουλία στην επιχειρηματικότητα, κ.α., εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της εποχής, ώστε να υπάρχει αμοιβαία ωφελιμότητα, εργαζομένων και εργοδοτών.

Για τον λόγο αυτό, προκηρύσσουμε την δεύτερη σειρά των πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, με τίτλο : «Λήψη Αποφάσεων – ο μηχανισμός, η αβεβαιότητα, η υλοποίηση» και «Η Επιτυχία της Αποτυχίας – η θέληση μετασχηματίζει την θέληση». Θα πραγματοποιηθούν στις 20 Μαρτίου 2023 και στις 25 Απριλίου 2023, αντίστοιχα. Θα προσφερθούν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στα εγγεγραμμένα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Συνολικά, οι ΔΩΡΕΑΝ επιμορφώσεις για το πρώτο 6μηνο του 2023 έχουν ως εξής :
1η ΔΩΡΕΑΝ Επιμόρφωση, 25012023 : «Η Τέχνη της Δημόσιας Ομιλίας – πώς να ξεπεράσετε φόβο, αμηχανία και αστοχίες»
2η ΔΩΡΕΑΝ Επιμόρφωση, 15022023 : «Η Τέχνη της Πειθούς – πείθοντας αβίαστα το πλήθος»
3η ΔΩΡΕΑΝ Επιμόρφωση, 20032023 : «Λήψη Αποφάσεων – ο μηχανισμός, η αβεβαιότητα, η υλοποίηση»
4η ΔΩΡΕΑΝ Επιμόρφωση, 25042023 : «Η Επιτυχία της Αποτυχίας – η θέληση μετασχηματίζει την θέληση»