01.04.21

Ηγεσία Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

...
Ηγεσία Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

 

Ηγεσία Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

SearchandRescueTeamLeadership

 

Γίνε Πιστοποιημένος Επικεφαλής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

Become a Certified Search and Rescue Team Leader

 

 

Μάθε να ηγείσαι σε  επιχειρησιακές ομάδες έρευνας και διάσωσης και οδήγησε την ομάδα σου  δυναμικά στην επιτυχία και στην κορυφή της ανθρωπιστικής προσφοράς. Μάθε πώς να επιτυγχάνεις να καθοδηγείς την ομάδα σου με ενθάρρυνση, έμπνευση, παρακίνηση, ενσυναίσθηση, με πάθος και τόλμη. Γίνε ο ηγέτης που τα στελέχη σου επιθυμούν και οραματίζονται να έχουν ως επικεφαλής. Διεύρυνε τους ορίζοντές σου και γίνε ένα από τα πιο περιζήτητα και δυσεύρετα στελέχη παγκοσμίως. Αναγνώρισε, καλλιέργησε και ανέδειξε τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη που ενυπάρχουν στην  προσωπικότητά σου. Ηγήσου της επιχειρησιακής ομάδας σου, με αποφασιστικότητα  και δυναμισμό, με ενσυναίσθηση  και έμπνευση.

 

Σήμερα,  η πρόκληση για έναν ηγέτη σύμφωνα  με τον  Jim Rohn είναι, να είναι ισχυρός και αυστηρός αλλά όχι απρόσιτος και αυταρχικός. Να είναι ευγενικός και καλοσυνάτος αλλά όχι αδύναμος. Να είναι τολμηρός αλλά όχι προκλητικός. Να είναι ταπεινός αλλά όχι ντροπαλός. Να είναι υπερήφανος αλλά όχι αλαζόνας. Την προσωπικότητα αυτή μπορείς να αναδείξεις κι ΕΣΥ μέσα από ένα εκπαιδευτικό – βιωματικό ταξίδι γεμάτο νοήματα και εμπειρίες, κίνητρα και δυνατότητες, αλήθειες και καλές πρακτικές, γεμάτο ενσυναίσθηση, δράση και δημιουργία.

 

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιστοποιημένη εκπαίδευση εξειδίκευσης στην ηγεσία στις επιχειρησιακές ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένη από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification.

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και επαγγελματίες και εθελοντές της πολιτικής προστασίας, της υγείας, της ασφάλειας, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, των στρατιωτικών σωμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των υπηρεσιών υγειονομικών διακομιδών, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας, εκπαίδευσης, κ.α.

 

 

Για την συμμετοχή σου στην εκπαίδευση απαιτούνται :

 

Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών

Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Κατοχή ταυτοποιημένου e-mail

Βασικές γνώσεις χειρισμού διαδικτύου

Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων

Ηλικία άνω των 20 ετών

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας

Επαγγελματική ή εθελοντική εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών σε διοικητική θέση ευθύνης, π.χ. επιτελικός επικεφαλής ομάδας, επιχειρησιακός επικεφαλής ομάδας, διοικητής ομάδας, επικεφαλής υγειονομικών αποστολών, επικεφαλής επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, επικεφαλής κλιμακίου, συντονιστής επιχειρήσεων πεδίου, διοικητής συμβάντος, επικεφαλής κέντρου επιχειρήσεων ή τομεάρχης, διευθυντής, προϊστάμενος, τμηματάρχης, κλπ

Πιστοποιητικό BLS ή Πρώτων Βοηθειών

Εν ενεργεία μέλος δημόσιας υπηρεσίας, κρατικού φορέα, εθελοντικής οργάνωσης, ιδιωτικού οργανισμού ή εταιρείας, υγείας, πολιτικής προστασίας, ασφάλειας, άμυνας, εκπαίδευσης, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας, κλπ

Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης

Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής

Αποδοχή και τήρηση όρων εκπαίδευσης

Προσωπική συνέντευξη

 

Διάρκεια εκπαίδευσης : 85 ώρες

Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αυτομελέτη

Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Τρίτη 20 Απριλίου 2021 - Λήξη, Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Ειδικό κόστος για τα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 185,00 €

Κόστος Συμμετοχής : 450,00 €

Γίνε μέλος του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και επωφελήσου της μεγάλης έκπτωσης.

Απέκτησε Ειδικότητα : Πιστοποιημένος Επικεφαλής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (CertifiedSearchandRescueTeamLeader)

 

 

 

Σε όλα τα επιχειρησιακά στελέχη που δεν είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών παρέχεται έκπτωση για Ελλάδα και Κύπρο, ως εξής :

Α. 25% σε κάθε μέλος ομάδας πέντε ατόμων, με ταυτόχρονη εγγραφή και ταυτόχρονη πληρωμή του κόστους. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Β. 50% σε κάθε άτομο που είναι άνεργο, με την κατάθεση βεβαίωσης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Γ. 50% σε κάθε άτομο με την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου ή άτομο με ειδικές ανάγκες, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Δ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία φοιτητής, με την κατάθεση βεβαίωσης φοίτησης του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος, της Κύπρου ή του εξωτερικού. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Ε. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος στρατιωτικών υπηρεσιών ή των σωμάτων ασφαλείας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

ΣΤ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών γραφείων πολιτικής προστασίας ή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Ζ. 50% σε κάθε άτομο που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα / αποδεικτικά για την χορήγηση της έκπτωσης. Ο αιτών την έκπτωση, υποχρεούται να τα προσκομίσει.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης «Ηγεσία Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης / Search and Rescue Team Leadership», θα είσαι σε θέση :

 

1. Να αντιλαμβάνεσαι και να κατανοείς τις έννοιες και τα μοντέλα της ηγεσίας και την σπουδαιότητα του ρόλου του ηγέτη σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό

2. Να επιλέγεις αξιόλογα στελέχη ως συνεργάτες, να τα εμπνέεις και να τα παρακινείς για αποτελεσματική εργασία και συνεργασία

3. Να αναπτύσσεις διαρκώς μεθόδους και συστήματα βελτίωσης των επιχειρησιακών στελεχών σου και να τα αναδεικνύεις ως προσωπικότητες με ισχυρή αυτοπεποίθηση

4. Να διαμορφώνεις περιβάλλον εξαιρετικών επιδόσεων στον οργανισμό που υπάγεσαι και στην ομάδα που διοικείς

5. Να ενδυναμώνεις και να καθοδηγείς τα επιχειρησιακά στελέχη σου και να προλαμβάνεις ενδεχόμενες συγκρούσεις

6. Να καθορίζεις και να αναπτύσσεις ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους και υψηλά πρότυπα λειτουργίας σε περιβάλλοντα κρίσεων

7. Να αναπτύσσεις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων στο πεδίο των κρίσεων και των καταστροφών

8. Να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο

9. Να διοικείς την ομάδα σου με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, πειθώ και θετική ψυχολογία

10. Να λαμβάνεις αποφάσεις υπό πίεση και να ηγείσαι ενώπιον επικεφαλής οργανισμών, υπηρεσιών και ομάδων

 

Δήλωσε συμμετοχή στο edu@hellenicinstitute.gr ή στο info@hellenicinstitute.gr

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων  και Καταστροφών

 

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ