17.11.21

Εσωτερική Ασφάλεια – Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης

Homeland Security - School Emergency Planning
Εσωτερική Ασφάλεια – Σχολικός   Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης

Homeland Security - School Emergency Planning

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

 

Πηγή Φωτογραφίας : https://assets.telegraphindia.com/telegraph/4ad088e1-b4c9-443c-bed2-1dfb97be21ac.jpg

πόσο ασφαλείς είναι οι μαθητές στο σχολείο;

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο η βασική εκπαίδευση κάθε σχολείου στην Αμερική. Ο Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης, είναι μια σειρά από πολύ απλές και χρηστικές πρακτικές που δεν κοστίζουν ή κοστίζουν ελάχιστα, πολύ καλή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των μαθητών, δασκάλων, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού της σχολικής μονάδας, εκπόνηση ενός λειτουργικού Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης και λήψη προληπτικών μέτρων, όπου όλα μαζί θα καταστήσουν πολύ πιο ασφαλές το περιβάλλον του σχολείου, για τους μαθητές, τους δασκάλους, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό. Απευθύνεται σε όλη την σχολική μονάδα και αφορά όλη την σχολική κοινότητα. Απευθύνεται επίσης και στο βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται στο κτήριο ή στον περιβάλλοντα χώρο του σχολικού συγκροτήματος. Μια πρωτοποριακή εκπαίδευση πάνω στα αμερικάνικα πρότυπα, δυναμική, σύγχρονη, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με αναφορές σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν στα σχολεία σε διάφορες χώρες του κόσμου και στοίχισαν την ζωή σε δεκάδες μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, άδικα.


Ο σκοπός του Σχολικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης είναι να παρέχει ένα λεπτομερές σχέδιο για το πώς κάθε συγκεκριμένη σχολική μονάδα θα προετοιμαστεί και θα ανταποκριθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η προνοητικότητα και ο έγκαιρος σχεδιασμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι σημαντικά δεδομένα για την προσαρμογή και την ανταπόκριση σε αιφνίδιες καταστάσεις που μπορούν και συμβούν μέσα στις σχολικές μονάδες ή γύρω από αυτές και να έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα. Ο σχολικός σχεδιασμός για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όχι μόνο αποτρέπει την εξέλιξη ή και επιδείνωση ενός περιστατικού και σώζει ζωές, αλλά παρέχει επίσης μεγάλη εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, στους γονείς, στους φροντιστές και στους μαθητές και ενισχύει τη φήμη και την δημόσια εικόνα του σχολείου ως ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης και εργασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστά στα σχολεία να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επικαιροποιημένο ένα Σχολικό Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, στο οποίο να συμμετέχουν μέσω ασκήσεων προσομοίωσης όλοι οι μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Ο Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης πρέπει να εμφανίζεται επίσης ως απαίτηση ελέγχου για την αξιολόγηση κινδύνων των σχολικών μονάδων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί κάθε σχολείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Ο Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης, καθορίζει, απαριθμεί και τυποποιεί τις διαδικασίες που πρέπει να υλοποιούνται, από κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας ή και όλη την σχολική κοινότητα μαζί, σε κάθε στάδιο εκδήλωσης οποιασδήποτε απειλής ή περίπτωσης έκτακτης ανάγκης. Κάθε πιθανός κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα και κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας πρέπει να κάνει τις ενέργειες εκείνες που είναι στις δυνάμεις του να κάνει. Επί παραδείγματι, σε μια εκδήλωση πυρκαγιάς σε μια αίθουσα δημοτικού σχολείου, ένας μικρός μαθητής πρέπει να μάθει να φωνάζει «φωτιά, φωτιά» με όλη του τη δύναμη και να απομακρύνεται, ενώ ένας δάσκαλος πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τον φορητό πυροσβεστήρα ή την κουβέρτα πυρόσβεσης ή όποιο άλλο μέσο ενδείκνυται για την αντιμετώπιση.

 

 

Πηγή Φωνογραφίας : https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/9790/production/_106200883_gettyimages-74220912.jpg

Η εκπαίδευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών «Εσωτερική Ασφάλεια – Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης / Homeland Security - School Emergency Planning» καλύπτει στο 100% τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής Μονάδας και στην ανάπτυξη Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών, για το σχολικό έτος 2021 – 2022. Ενδιαφέρει ιδιαιτέρα μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, φύλακες, στελέχη υπηρεσιών security, γονείς και κηδεμόνες αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

 

Δήλωσε Συμμετοχή ΤΩΡΑ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν και οι έφηβοι μαθητές από 15 ετών και άνω με την συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

Υλοποίηση Εκπαίδευσης :
Διάρκεια, 35 ώρες
Μέθοδος, εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση, επίλυση σεναρίων, εκπόνηση σχεδίων και αυτομελέτη
Χρονικό διάστημα, από Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 έως Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
Κόστος συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 45,00 €
Κόστος συμμετοχής για τα ΜΗ εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. : 75,00 €
Πληροφορίες : info@hellenicinstitute.gr
Δηλώσεις Συμμετοχής : edu@hellenicinstitute.gr
Λήξη Συμμετοχών : 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00
Φορέας Πιστοποίησης Εκπαίδευσης : Gatehouse Awards
Τίτλος Πιστοποιητικού : «Εσωτερική Ασφάλεια – Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης»
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Απέκτησε ισχυρό και αξιόπιστο Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

Για την συμμετοχή σου στην επιμόρφωση απαιτούνται :
Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Υποβολή αποδεικτικού κατάθεσης κόστους συμμετοχής
Αποδοχή και τήρηση των όρων συμμετοχής στην εκπαίδευση
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κατοχή ταυτοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ηλικία 15 ετών και άνω

Διδάσκουν καταξιωμένοι, με πολυετή διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και της ψυχολογίας.

Παρασκευάς ΒΕΡΩΝΗΣ (MSc), Safety & Security Consultant, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Certified Instructor for Safety& Security, Επιθεωρητής Ασφάλειας - Πυρασφάλειας & Ποιοτικού Ελέγχου, Μέλος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τ. Επιστημονικό Μέλος Ανωτάτου Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, τ. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος, HCDMI member, Author.

Αναστάσιος ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS), Crisis Management Certified Specialist, Certified Disaster Manager, Certified Instructor Trainers for disaster management, crisis management, leadership, first aid and bls, HCDMI Managing Director, Author.

Ελισάβετ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (MSc), Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας Be Positive, Εργασιακή Ψυχολόγος, Executive Coach, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου.

Χριστίνα ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (BSc), Security Manager PCS2, Scientific Director of Security, Security Instructor, HCDMI member, BECCA member, Author. 

Κωνσταντίνος ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ (CCSCCM), Certified Coordinator Security and Critical Crisis Manager, Security Management (CBRNE) Επιστημονικός Διευθυντής Ασφάλειας, HCDMI member, BECCA member. 

Σπυρίδων ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (SM C RA), Security Manager -  Criminologist Researcher - Author, Certified Conidentiality Officer / CCO, Business Espionage Controls and Counter Measures Association, Security Director PCS2, BECCA Instructor R.N.2109, Ενεργός Εκπαιδευτής και επί τιμή Μέλος Ακαδημαικού Επιτελείου Πολυεθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ειρήνης ΓΕΕΘΑ - ΝΑΤΟ - OSCE - OHE (H.MPSOTC Army.GR), HCDMI member, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων επί ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας, επιχειρήσεων & οργανισμών του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.Κ.Α., Author.  

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σου "Εσωτερική Ασφάλεια - Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης" θα είσαι σε θέση να :

1. Αντιλαμβάνεσαι και κατανοείς την επικινδυνότητα του σχολικού περιβάλλοντος, κτηριακού και αίθριου που σπουδάζεις ή εργάζεσαι
2. Προετοιμάζεσαι ψυχολογικά για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης
3. Εκτιμάς την υπάρχουσα κατάσταση και σχεδιάζεις τις ενέργειές σου για μέγιστη ασφάλεια στο σχολείο
4. Προβλέπεις την εξέλιξη ενδεχόμενης απειλητικής κατάστασης και προγραμματίσεις ενέργειες και δράσεις για όλους τους εμπλεκόμενους (μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, γονείς και κηδεμόνες)
5. Χρησιμοποιείς ορθολογικά και με ασφάλεια, μέσα και εξοπλισμό, τεχνολογία και περιβάλλον
6. Προετοιμάζεις για τους μαθητές και τους δασκάλους, εφόδια και φαρμακείο για ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης
7. Εκπονείς σχέδιο κάλυψης ή διαφυγής των μαθητών, των δασκάλων, των καθηγητών και του λοιπού διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σε περίπτωση εκδήλωσης απειλής
8. Συντονίζεις όλους τους συμμετέχοντες και όλους τους εμπλεκόμενους στην αντίδραση, μέσα από ασκήσεις ετοιμότητας
9. Κοινοποιείς το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης στην τοπική πυροσβεστική υπηρεσία και στην υπηρεσία που ανήκει διοικητικά η σχολική σου μονάδα
10. Νοιώθεις πολύ περισσότερο σίγουρος ότι σε περίπτωση εκδήλωσης αιφνίδιου συμβάντος οι μαθητές, οι δάσκαλοι και το προσωπικό είναι ασφαλείς περισσότερο από κάθε άλλη φορά και οι γονείς μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε σέναΜε το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ