16.02.22

Εκπαίδευση 75 Community First Responders

-
Εκπαίδευση 75 Community First Responders

Εκπαίδευση 75 Community First Responders

 

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, η εκπαίδευση 75 πολιτών, εθελοντών και επαγγελματιών στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Πρώτες Βοήθειες για Πρώτους Ανταποκριτές / First Aid for First Responders”, διάρκειας 85 ωρών. Καθηγητές ιατροί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτές δημοσίων ΙΕΚ της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών από διεθνείς οργανισμούς, έχουν μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις τους σε μια μοναδική για την χώρα μας εκπαίδευση, η οποία θα αναδείξει τους πρώτους στην Ελλάδα Community First Responders. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με 25 ώρες ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων, ενώ η αξιολογική διαδικασία προβλέπει μεταξύ άλλων και επίλυση πολλών σεναρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται αυτή η εκπαίδευση στην Ελλάδα, η οποία θα ωφελήσει πολλαπλώς τις τοπικές κοινωνίες και θα ενισχύσει το σύστημα στην προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας.