Εκπαίδευση και Πιστοποίηση

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, μέθοδο εκπαίδευσης, αξιολόγησης και χρόνο υλοποίησης. Σκοπός μας είναι η παροχή ειδικών και επικαιροποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αξιών, στους εκπαιδευόμενούς μας, επαγγελματίες, εθελοντές, πολίτες.

Η αμοιβαία υπευθυνότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, ο υψηλός επαγγελματισμός, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα, διέπουν αμφότερους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, ώστε τα μαθησιακά οφέλη να είναι απτά. Η πρόληψη και η διαχείριση του κινδύνου στην καθημερινότητά μας και η εργασία σε περιβάλλοντα ατυχημάτων, κρίσεων και καταστροφών, δεν δικαιολογούν προχειρότητα, ημιμάθεια, γνώσεις χωρίς αντίκρισμα. Αυτό θα στοιχίσει σε ανθρώπινες ζωές.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στην ποιοτική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσουμε και στην ποιοτική επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί τους Εκπαιδευτές και Επιμορφωτές μας. Για τον λόγο αυτό τα προγράμματά μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και διατίθενται σταδιακά σε προσβασιμότητα ώστε να περάσουν απ’ όλα τα στάδια της προβλεπόμενης αξιολόγησης που έχουμε θέσει στο Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Οι Εκπαιδευτές και οι Επιμορφωτές μας διακρίνονται επιπλέον, για την εξειδίκευσή τους, τον υψηλό επαγγελματισμό τους, την μεταδοτικότητα, την οξεία αντίληψη, την αίσθηση του χιούμορ, την εμπιστευτικότητα, την υπομονή και τον σεβασμό σε κάθε έναν εκπαιδευόμενό μας. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. δέχεται διαρκώς αιτήματα συνεργασίας με υπάρχοντες Εκπαιδευτές και Επιμορφωτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, προκειμένου να διευρύνει το έργο του.

Η εκπαιδευτική μας διαδικασία είναι σύγχρονη, πολύπειρη, ουδέτερη και ευέλικτη.

Η αξιολογική μας διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην διαδικασία αξιολόγησης, τόσο για την επίτευξη των μαθησιακών μας στόχων, όσο και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικών δεξιοτήτων και την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς και στάσης, απ’ όλους τους εκπαιδευόμενούς μας στον χώρο της έκτακτης ανάγκης.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, σας παρέχουμε σύγχρονα και προσαρμοσμένα σε κάθε σας ανάγκη προγράμματα σπουδών. Υλοποιούνται στον χώρο σας, οπουδήποτε και μέσω διαδικτύου. Σταδιακά, αναπτύσσονται ψηφιακά όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ώστε να προσφέρονται εξ ολοκλήρου σε πλατφόρμα e-learning, μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η λίστα των προγραμμάτων μας εμπλουτίζεται διαρκώς υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επιστημόνων και εποπτεύεται από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Προσωρινά, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν δεξιότητες χειρισμού, προσφέρονται εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για αυτό και προκηρύσσονται με χρονολογική σειρά ανάλογα με την ζήτηση που υπάρχει από τους ενδιαφερόμενους.

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης