Εκπαίδευση και Πιστοποίηση

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά και προγράμματα εξειδίκευσης, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, μέθοδο εκπαίδευσης, αξιολόγησης και χρόνο υλοποίησης. Σκοπός μας είναι η παροχή ειδικών και επικαιροποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αξιών, στους εκπαιδευόμενούς μας, επαγγελματίες, εθελοντές, πολίτες. Η αμοιβαία υπευθυνότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, ο υψηλός επαγγελματισμός, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα, η διάθεση μετάδοσης της γνώσης από τους Εκπαιδευτές και αφομοίωσης της γνώσης από τους Εκπαιδευόμενους, διέπουν αμφότερους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, ώστε τα μαθησιακά οφέλη να είναι απτά. Η πρόληψη και η διαχείριση του κινδύνου στην καθημερινότητά μας και η εργασία σε περιβάλλοντα τραυματικών συμβάντων, κρίσεων και καταστροφών, δεν δικαιολογούν προχειρότητα, ημιμάθεια, γνώσεις χωρίς αντίκρισμα. Γιατί αυτό στοιχίζει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, υποδομών, συστημάτων, μέλλοντος.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έχουμε δώσει ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, στην ποιοτική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσουμε και στην ποιοτική επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί τους Εκπαιδευτές και Επιμορφωτές μας. Για τον λόγο αυτό, τα προγράμματά μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και διατίθενται σταδιακά σε προσβασιμότητα, ώστε να περάσουν απ’ όλα τα στάδια της προβλεπόμενης αξιολόγησής τους, που έχουμε θέσει στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

Οι Εκπαιδευτές και οι Επιμορφωτές μας διακρίνονται επιπλέον, για την εξειδίκευσή τους, την επαγγελματική ηθική, την μεταδοτικότητα, την οξεία αντίληψη, την διαρκή και επίμονη ενασχόληση με το αντικείμενο, την επικαιροποίησης των γνώσεών τους, την αίσθηση του χιούμορ, την εμπιστευτικότητα, την υπομονή και τον σεβασμό σε κάθε έναν εκπαιδευόμενό μας. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δέχεται διαρκώς αιτήματα συνεργασίας, με υπάρχοντες Εκπαιδευτές και Επιμορφωτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, προκειμένου να διευρύνει το έργο του.

Η εκπαιδευτική μας διαδικασία
είναι σύγχρονη, πολύπειρη, ουδέτερη και ευέλικτη.

Η αξιολογική μας διαδικασία
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, έχουμε ασχοληθεί με ιδιαίτερη προσοχή, στην διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, τόσο για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, όσο και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικών δεξιοτήτων, την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς και στάσης και την συνεργατικότητα στον τομέα της έκτακτης ανάγκης. Προς τούτο, για τα πιστοποιημένα προγράμματα εξειδίκευσης, απαιτείται συνολική επιτυχία άνω του 75% και όριο απουσιών μικρότερο ή ίσο του 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, απαιτείται συνολική επιτυχία άνω του 65% και όριο απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Για τα πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης, απαιτείται συνολική επιτυχία άνω του 55% και όριο απουσιών, μικρότερο ή ίσο του 20% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, περιλαμβάνουν, ατομικές και ομαδικές εργασίες αυτοαξιολόγησης (σενάρια προς επίλυση, εκπόνηση μελετών και σχεδίων, έρευνα, ανάπτυξη ζητημάτων, κ.α.). Η ενασχόληση των εκπαιδευομένων είναι υποχρεωτική. Η μη συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο, στερεί το δικαίωμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η βαθμολογία στα προγράμματα εκπαίδευσης και στα προγράμματα εξειδίκευσης, διαμορφώνεται ως εξής : ενεργός συμμετοχή στην διδασκαλία και στις δεξιότητες 25%, ενεργός συμμετοχή στις ομαδικές εργασίες αυτοαξιολόγησης 25%, επιτυχής συμμετοχή στις ατομικές εργασίες αυτοαξιολόγησης 25%, επιτυχής συμμετοχή στην τελική εργασία αξιολόγησης 25%. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών για οποιονδήποτε λόγο, στερείται το δικαίωμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, παρέχουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες των συμμετεχόντων και της αγοράς εργασίας. Υλοποιούνται στον χώρο σας, οπουδήποτε και μέσω διαδικτύου. Σταδιακά, όλα τα προγράμματά μας, αναπτύσσονται ψηφιακά, ώστε να προσφέρονται εξ ολοκλήρου σε πλατφόρμα e-learning, μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η τράπεζα των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εμπλουτίζεται διαρκώς υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επιστημόνων και επαγγελματιών και εποπτεύεται από την Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

Τα προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν δεξιότητες χειρισμού, προσφέρονται εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αναλόγως της διαμόρφωσης του σχεδιασμού. Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν δεξιότητες χειρισμού, προσφέρονται δια ζώσης ή με μορφή μεικτής εκπαίδευσης, αναλόγως της διαμόρφωσης του σχεδιασμού. Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης περιλαμβάνουν διαδραστικές παρουσιάσεις, μελέτες περίπτωσης, διερευνητική προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης, αυτομελέτη, επίλυση σεναρίων, έρευνα, σχεδιασμό / εκπόνηση σχεδίων και μελετών, αυτοαξιολόγηση. Προκηρύσσονται δε, με χρονολογική σειρά ανάλογα με την ζήτηση που υπάρχει από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, εθελοντές, πολίτες, εταιρείες και οργανισμούς. Όλα τα προγράμματα εξειδίκευσης, είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Από 1ης Ιουνίου 2024, καθιερώθηκαν, οι ακόλουθες συνθήκες και διακρίσεις :   

Για την υλοποίηση προγράμματος εξειδίκευσης, απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, 25 άτομα. Για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, 30 άτομα. Για την υλοποίηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης, απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, 35 άτομα. Για την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης, απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, 40 άτομα. Πρόγραμμα, διάρκειας από 1 έως 10 ώρες, θεωρείται Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, διάρκειας από 11 έως 50 ώρες, θεωρείται Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης, διάρκειας από 51 έως 100 ώρες, θεωρείται Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, από 101 έως 250 ώρες, θεωρείται Πρόγραμμα Εξειδίκευσης.

Τα διαθέσιμα προγράμματα κατ’ αλφαβητική σειρά είναι :

ΑΣΤΙΚΗ
Έρευνα και Διάσωση

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 55 Ωρών

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
στην κάλυψη
καταστροφικών συμβάντων

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 55 Ωρών

Βασικές Αρχές
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ και
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 2,5 Ωρών

ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 5,5 Ωρών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σχεδιασμός
Εκτάκτου Ανάγκης και
Ασφάλειας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Διάρκειας 35 Ωρών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
σε Επιχειρήσεις

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Διάρκειας 15 Ωρών

Διαχείριση
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 5,5 Ωρών

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 85 Ωρών

Διοργάνωση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ακτών και Θαλασσών

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 2,5 Ωρών

Έλεγχος ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ
Αιμορραγίας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 2,5 Ωρών

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ σε
περιόδους Κρίσιμων Κρίσεων

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 5,5 Ωρών

Επιχειρήσεις
ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Ομάδας Ασφαλείας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Διάρκειας 25 Ωρών

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ της ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
Η Θέληση μετασχηματίζει
την Θέληση

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 2,5 Ωρών

Η Τέχνη
της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ,
Η Τέχνη της ΠΕΙΘΟΥΣ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 5,5 Ωρών

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ο μηχανισμός, η αβεβαιότητα,
η υλοποίηση

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 2,5 Ωρών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ Σχεδιασμός
Εκτάκτου Ανάγκης
και Ασφάλειας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Διάρκειας 35 Ωρών

Οι ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
για μια Επιτυχημένη Επιχείρηση
Έρευνας και Διάσωσης

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 7,5 Ωρών

Οργάνωση και Διαχείριση
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 5,5 Ωρών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 55 Ωρών

Πιστοποιημένος
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
Πολιτικής Προστασίας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 55 Ωρών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Επιχείρησης
Έρευνας και Διάσωσης

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 55 Ωρών

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
για Πρώτους Ανταποκριτές

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Διάρκειας 75 Ωρών

Σύνδρομο BURNOUT στα
Στελέχη Πρώτης Γραμμής,
Υγείας, Ασφάλειας,
Πολιτικής Προστασίας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Διάρκειας 7,5 Ωρών

Τεχνικές
ΕΓΓΥΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Διάρκειας 25 Ωρών

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης