Εθνικό Μητρώο Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

Η μεγαλύτερη τράπεζα Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο. Χιλιάδες επιχειρησιακοί επαγγελματίες και εθελοντές σε ένα δίκτυο.

Εγγραφείτε και Ωφεληθείτε από:

Εκπαιδεύσεις και Εξειδικεύσεις

Δράσεις και Επιχειρήσεις Πεδίου

Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Δικτύωση και Συνεργασία

Προσβασιμότητα και Ανοικτή Επικοινωνία

Εργαζόμενοι και Συνεργαζόμενοι όλοι μαζί, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και καλές πρακτικές, κάνουμε ασφαλέστερη την καθημερινότητά μας, την κοινωνία στην οποία ζούμε και το περιβάλλον γύρω μας.

Ιδιωτικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης

 • 1. Διασώστης Γενικών Καθηκόντων “Assistance Rescuer”
 • 2. Διασώστης Αστικής Διάσωσης “Urban Rescuer”
 • 3. Διασώστης Τεχνικής Διάσωσης “Technical Rescuer”
 • 4. Διασώστης Βιομηχανικής Διάσωσης “Industrial Rescuer”
 • 5. Διασώστης Ορεινής Διάσωσης “Mountain Rescuer”
 • 6. Διασώστης Θαλάσσιας Διάσωσης “Maritime Rescuer”
 • 7. Διασώστης Ορμητικών Νερών “Swiftwater Rescuer”
 • 8. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου “EMT Paramedic”
 • 9. Διασώστης – Μοτοσυκλετιστής “EMT Paramedic”
 • 10. Διασώστης – Βασικής Υποστήριξης Ζωής “EMT Basic”
 • 11. Πάροχος Πρώτων Βοηθειών “First Aider”
 • 12. Χειριστής Σκύλου Έρευνας και Διάσωσης “Search and Rescue Dog Handler”
 • 13. Σπηλαιοδιασώστης “Cave Rescuer”
 • 14. Δύτης Σπηλαιοδιάσωσης “Cave Rescue Diver”
 • 15. Δύτης Διασώστης “Rescue Diver”
 • 16. Ναυαγοσώστης Παραλίας “Beach Lifeguard”
 • 17. Ναυαγοσώστης Πισίνας “Pool Lifeguard”
 • 18. Χειριστής Πλωτού Ασθενοφόρου “Ambulance Boats Captain”
 • 19. Χειριστής Ναυαγοσωστικού Σκάφος “Rescue Boats Captain”
 • 20. Δασοπυροσβέστης “Forest Firefighter”
 • 21. Πυροσβέστης “Firefighter”
 • 22. Αεροδιασώστης “Air Rescuer”
 • 23. Τραυματιοφορέας “Stretcher Bearer”
 • 24. Οδηγός Ασθενοφόρου “Ambulance Driver”
 • 25. Νοσηλευτής “Nurse”
 • 26. Ιατρός “Medical Doctor”
 • 27. Ψυχολόγος “Psychologist”
 • 28. Μετεωρολόγος “Meteorologist”
 • 29. Πρόσκοπος “Scout”
 • 30. Ραδιοερασιτέχνης “Radio Amateur”
 • 31. Χειριστής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών “Drones Handler”
 • 32. Πρώτοι Ανταποκριτές Δυνάμεων Ασφαλείας “Security Forces First Responders” (Αστυφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες, Θηροφύλακες, Δασοφύλακες, Συνοικιοφύλακες, Συνοριοφύλακες)
 • 33. Ιδιωτικός Φύλακας Ασφάλειας “Privet Security Guard” (Ιδιωτικοί Φύλακες Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων, Ιδιωτικοί Ένοπλοι Φρουροί Ασφάλειας Εμπορικών Πλοίων, Ιδιωτικοί Φύλακες Στατικής Φύλαξης)
 • 34. Κοινωνικός Λειτουργός "Social Worker"
 • 35. Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου ‘‘Project Support Specialists’’ (εγκληματολόγοι, γεωλόγοι, σεισμολόγοι, βιολόγοι, επιδημιολόγοι)
 • 36. Στρατιωτικό προσωπικό και αξιωματικοί “military personnel and officers” (τεχνικοί, μηχανικοί, πιλότοι, διασώστες, υγειονομικοί, βατραχάνθρωποι, διαβιβαστές, υλικονόμοι, αποθηκάριοι, χειριστές μηχανημάτων έργων γης)

Η εγγραφή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στο Εθνικό Μητρώο Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας είναι εντελώς προαιρετική και εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους:

Επαγγελματίες των ως άνω ειδικοτήτων, του δημοσίου ή / και του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδος ή / και της Κύπρου

Εθελοντές των ως άνω ειδικοτήτων, μέλη ή μη, σωματείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, τοπικών ή εθνικών Μ.Κ.Ο. ή παραρτημάτων διεθνών Μ.Κ.Ο. ή αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή / και στην Κύπρο

Επαγγελματίες και Εθελοντές των ως άνω ειδικοτήτων, που κατέχουν την ελληνική ή την κυπριακή υπηκοότητα, αλλά είναι νόμιμοι κάτοικοι εξωτερικού

Για την εγγραφή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, απαιτείται μόνον η συναίνεσή του στο αντίστοιχο πεδίο, στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους. Τα στοιχεία που αντλούνται υπόκεινται με εμπιστευτικότητα σε αξιολόγηση και επαλήθευση και στην συνέχεια εκδίδεται από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ή επανεξέτασης. Η όλη διαδικασία εποπτεύεται και καθοδηγείται βήμα – βήμα από στέλεχος εμπειρογνώμονα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. προκειμένου όπου απαιτείται, να διευκολύνει στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η απόφαση από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εκδίδεται εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους.

Σκοπός της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι:

 • i. η δικτύωση φυσικών και νομικών προσώπων πολιτικής προστασίας
 • ii. η συνένωση δυνάμεων, υποδομών, μέσων και εξοπλισμού
 • iii. η διάχυση και αναβάθμιση της ποιότητας της γνώσης
 • iv. η ενοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
 • v. η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, δεδομένων και τεχνογνωσίας
 • vi. η ανάδειξη των εξειδικεύσεων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των φυσικών και των νομικών προσώπων πολιτικής προστασίας
 • vii. η υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών
 • viii. η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στην έκτακτη ανάγκη
 • ix. η χρηστή διοικητική και οικονομική διαχείριση και διαφάνεια στις επιχειρήσεις πεδίου
 • x. η ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων
 • xi. η ανεμπόδιστη κινητικότητα εξειδικευμένων φυσικών προσώπων μεταξύ των Μ.Κ.Ο. πολιτικής προστασίας
 • xii. η αναγνώριση και η ανάδειξη της αριστείας
 • xiii. η θεσμοθέτηση ενιαίων οδηγιών επιχειρησιακής λειτουργίας
 • xiv. η μείωση του κόστους λειτουργίας και δράσης των νομικών προσώπων
 • xv. η διεκδίκηση εξασφαλίσεων για την επιχειρησιακή δράση
 • xvi. η δημιουργία βάσης δεδομένων νομικών προσώπων πολιτικής προστασίας
 • xvii. η επαγγελματικού επιπέδου υποστήριξη των εντεταλμένων λειτουργών πολιτικής προστασίας
 • xviii. η εξασφάλιση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών
 • xix. η προσιτότητα σε φυσικούς και οικονομικούς πόρους και η διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • xx. η αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και νέων πρακτικών εξέλιξης
 • xxi. η εξυγίανση και ισχυροποίηση του θεσμού της πολιτικής προστασίας
 • xxii. η κοινωνική και πολιτειακή στήριξη με αμοιβαία ωφελιμότητα
 • xxiii. η ενθάρρυνση των πολιτών για μεγαλύτερη προσέλκυση και συμμετοχή στην ανθρωπιστική και κοινωνική δράση, μέσω εθελοντικής εργασίας
 • xxiv. η προώθηση του σεβασμού στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα
 • xxv. η ανάπτυξη συνεργειών με ιδρύματα, οργανισμούς και κυβερνήσεις

Με την εγγραφή, εκδίδονται από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. δύο Πιστοποιητικά, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενα από έγγραφο παραχώρησης δικαιόχρησης του λογοτύπου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, αποτελεί ισχυρή και αξιόπιστη αναγνώριση ότι ο κάτοχος είναι υπαρκτό φυσικό πρόσωπο με εξακριβωμένα στοιχεία ταυτοποίησης και διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές γνώσεων, εμπειρίας και χαρακτηριστικών, προκειμένου να:

Ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, μέσα στα πλαίσια της εξειδίκευσής του και των δυνατοτήτων του

Εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται, ώστε να διατηρεί επικαιροποιημένες και σε υψηλό επίπεδο τις γνώσεις του

Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που στόχο έχουν την εξασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών

Αιτείται και λαμβάνει μέρος σε αμειβόμενες επιχειρήσεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. σύμφωνα με τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα

Δικαιούται προτεραιότητα σε κάθε προκήρυξη αμειβόμενων θέσεων εργασίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα

Διαγραφή μέλους από το Εθνικό Μητρώο Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιείται όταν:

1. Tο μέλος έχει εμπλακεί σε παράνομες πράξεις, για την απόδειξη των οποίων δεν απαιτείται υποχρεωτικά τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αλλά αποδεικνύεται από έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής ή όταν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

2. Tο μέλος εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του έναντι του έργου ανάθεσης και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο αρμόδιας διοικητικής αρχής ή καταγγελθεί και επαληθευτεί από τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

3. Tο μέλος δεν συμμορφώνεται με τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. κατά την εκτέλεση του επιχειρησιακού του έργου και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφες και επώνυμες καταγγελίες αρμοδίων λειτουργών και υπηρεσιών.

4. Tο μέλος έχει καταθέσει αναληθή στοιχεία ή έχει παραποιήσει στοιχεία για την ένταξή του ή έχει τροποποιήσει στοιχεία μετά την ένταξή του, κ.α. που δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τις δράσεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ, και στον επανέλεγχο, οποτεδήποτε κι αν διενεργηθεί, αποδειχθεί με έγγραφα και παραστατικά, ή καταγγελθεί εγγράφως και επωνύμως και επαληθευτεί, ότι με πρόθεση παραποιήθηκαν ή τροποποιήθηκαν ή αποκρύφθηκαν πληροφορίες και δεδομένα για ευνοϊκή μεταχείριση.

5. Tο μέλος καταθέσει αίτηση διαγραφής του, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, αναγράφοντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται.

Με την διαγραφή του από το Εθνικό Μητρώο Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας, αίρεται αυτοδίκαια η πιστοποίηση που του έχει αποδοθεί.

Είστε σε ασφαλή χέρια. Εμπιστευτείτε μας

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης