19.03.21

Ανακοίνωση Νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τουρισμός 2021
Ανακοίνωση Νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Ετοιμότητα Έκτακτης Ανάγκης

για καταστροφές, κρίσεις και ατυχήματα στον ξενοδοχειακό τομέα

 

Emergency Preparedness

for disasters, crises and accidents, in the hotel industry

 

Γίνε Πιστοποιημένος Ειδικός

στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης στον ξενοδοχειακό τομέα

 

Become a Certified Emergency Preparedness Specialist in the hotel industry

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ HELLENIC CRISES and DISASTERS MANAGEMENT INSTITUTE

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πραγματοποιείται πιστοποιημένη εκπαίδευση εξειδίκευσης για όλα τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, του ξενοδοχειακού κλάδου και τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Αποκλειστικά για διευθύνοντες συμβούλους, περιφερειακούς διευθυντές, γενικούς διευθυντές, διευθυντές ασφαλείας, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, του τομέα τουρισμού και του ξενοδοχειακού τομέα. Η εκπαίδευση αφορά στην επιτελική προετοιμασία και διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

 

Ανέδειξε το ξενοδοχείο σου ως ένα από τα πιο ασφαλή διεθνώς στην ετοιμότητα καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, με την σφραγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Γίνε Πιστοποιημένος Ειδικός στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης στον ξενοδοχειακό τομέα

Become a Certified Emergency Preparedness Specialist in the hotel industry

  

Τι θα μάθεις:

 

 • Να αντιλαμβάνεσαι και να κατανοείς τις έννοιες και τις καταστάσεις των επικινδυνοτήτων, των κρίσεων και των καταστροφών
 • Να προβλέπεις επικινδυνότητες και πιθανές κρίσεις και να λαμβάνεις προληπτικά μέτρα αποφυγής ατυχημάτων και κρίσεων και μετριασμού των επιπτώσεων των καταστροφών
 • Να κατανοείς τα επίπεδα εξέλιξης μιας κρίσης ή μιας καταστροφής, να τις αξιολογείς, ανά είδος, μέγεθος, περιβάλλον και να σχεδιάζεις την αντιμετώπισή τους
 • Να προετοιμάζεις την σύνθεση και την οργάνωση ομάδας διαχείρισης κρίσεων και να αναλαμβάνεις την διοίκησή της
 • Να είσαι αποτελεσματικός στην συνεργασία σου με τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στην επικοινωνία σου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Να γνωρίζει ψυχολογία των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 • Να γνωρίζεις την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην έκτακτη ανάγκη
 • Να ηγείσαι σε καταστάσεις κρίσεων και στην αντιμετώπισή τους
 • Να λαμβάνεις αποφάσεις σε επιτελικό επίπεδο, υπό πίεση
 • Να γνωρίζεις τρόπους ανάθεσης εντολών και επιτήρησης στην έκτακτη ανάγκη
 • Να καθοδηγείς, να εποπτεύεις και να συντονίζεις όλους τους εμπλεκόμενους στην εξέλιξη ενός συμβάντος
 • Να επικοινωνείς αποτελεσματικά με τους υφισταμένους σου που αντιμετωπίζουν σε επιχειρησιακό επίπεδο ένα μεγάλο συμβάν
 • Να διαχειρίζεσαι τους διαθέσιμους πόρους, φυσικούς, τεχνικούς, οικονομικούς, κ.α. ορθολογικά
 • Να αντιστέκεσαι στον βιασμό των πρωτοκόλλων και στην εξάντληση που επιβάλλουν οι ανώτεροι ή τρίτοι
 • Να προσαρμόζεσαι στην νέα κανονικότητα

 

Μια πρωτοποριακή εκπαίδευση, δυναμική, σύγχρονη, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με αναφορές σε καλές πρακτικές, συμβουλευτική και καθοδήγηση σε προσωπικό επίπεδο για κάθε επιτελικό στέλεχος, ώστε να αναδειχθείς στον ικανότερο διαχειριστή κρίσεων, καταστροφών και ατυχημάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες και εγκαταστάσεις, διεθνώς. Αποκλειστικά για ανώτερα και ανώτατα στελέχη διοίκησης και λήψης αποφάσεων.

 

Δήλωσε συμμετοχή σήμερα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο:

Ετοιμότητα Έκτακτης Ανάγκης

για καταστροφές, κρίσεις και ατυχήματα στον ξενοδοχειακό τομέα

 

 

Emergency Preparedness for disasters, crises and accidents, in the hotel industry

 

Γίνε Πιστοποιημένος Ειδικός

στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης στον ξενοδοχειακό τομέα

 

Become a Certified Emergency Preparedness Specialist in the hotel industry

 

με το κύρος και την αξιοπιστία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Γλώσσα Εκπαίδευσης : Ελληνική

Διάρκεια Εκπαίδευσης : 55 ώρες

Έναρξη Εκπαίδευσης : Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Λήξη Εκπαίδευσης : Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Μέθοδος Εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης : Certified Emergency Preparedness Specialist in the hotel industry

Έγγραφές - Πληροφορίες : info@hellenicinstitute.gr

Έναρξη Εγγραφών : 20.03.2021

Λήξη Εγγραφών : 08.04.2021

Κόστος Συμμετοχής : 350,00 € / στέλεχος

Έγκαιρη Εγγραφή έως 31 Μαρτίου 2021 : 300,00 € / στέλεχος

Πολιτική Εκπτώσεων : 25% σε κάθε στέλεχος ομάδας πέντε ατόμων (η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με άλλη έκπτωση)

Ελάχιστη Συμμετοχή Υλοποίησης Εκπαίδευσης : 15 στελέχη

Προϋποθέσεις Εγγραφής :

 • κατάθεση αίτησης εγγραφής

 • κατάθεση κόστους συμμετοχής

 • κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών

 • 5εής επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική θέση ευθύνης

 • αποδοχή και τήρηση των όρων εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ HELLENIC CRISES and DISASTERS MANAGEMENT INSTITUTE

 

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης