06.03.24

Ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

HELLENIC TRAIN - ΤΕΜΠΗ 2023, + 57 νεκροί, ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2023, + 17 νεκροί, ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2023, + 20 νεκροί, BLUE STAR FERRIES - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 2023, + 1 νεκρός, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 2022, + 0 νεκροί, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2022, + 1 νεκρός, ΜΑΤΙ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2018, + 105 νεκροί, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2017, + 24 νεκροί, ANEK LINES - NORMAN ATLANTIC 2014 + 31 νεκροί, Τράπεζα MARFIN 2011, + 3 νεκροί, ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ "Ευάγγελος Φλωράκης" ΚΥΠΡΟΣ 2011, + 13 νεκροί, ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2007, + 63 νεκροί, MINOAN FLYING DOLPHINS - EXPRESS SAMINA 2000, + 81 νεκροί, κ.ο.κ.
Ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών  Πολιτικής Προστασίας

HELLENIC TRAIN - ΤΕΜΠΗ 2023, + 57 νεκροί, ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2023, + 17 νεκροί, ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2023, + 20 νεκροί, BLUE STAR FERRIES - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 2023, + 1 νεκρός, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 2022, + 0 νεκροί, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2022, + 1 νεκρός, ΜΑΤΙ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2018, + 105 νεκροί, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2017, + 24 νεκροί, ANEK LINES - NORMAN ATLANTIC 2014 + 31 νεκροί, ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ "Ευάγγελος Φλωράκης" ΚΥΠΡΟΣ 2011, + 13 νεκροί, Τράπεζα MARFIN 2011, + 3 νεκροί, ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2007, + 63 νεκροί, MINOAN FLYING DOLPHINS - EXPRESS SAMINA 2000, + 81 νεκροί, κ.ο.κ. 

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών – Ιδιωτικός, Ανεξάρτητος Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ανακοινώνει την υλοποίηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας – επίπεδο Ι» / "Emergence of Certified Operational Civil Protection Managers - level I, μέσω της πλατφόρμας zoom. Σκοπός του προγράμματος είναι, η ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας ως λήπτες αποφάσεων στο επίπεδο της πρόληψης καταστροφικών συμβάντων συνεπεία εκδήλωσης έντονων κλιματικών φαινομένων, τεχνολογικών ή άλλων αιτιών. Το επίπεδο Ι του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει συνολική διάρκεια 25 ώρες. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν το περιβάλλον της πολιτικής προστασίας, την σημαντικότητα του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, τις έννοιες και τους ορισμούς, πως προκαλούνται οι καταστροφές, την ισχύουσα νομοθεσία. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα τρωτά σημεία στην εφαρμογή της πολιτικής προστασίας, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς, να αναγνωρίζουν τις επικινδυνότητες και να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και προστασίας σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό επίπεδο. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πως λαμβάνονται οι αποφάσεις στην έκτακτη ανάγκη, σε περιβάλλον υψηλής επικινδυνότητας, πίεσης, φόβου και άγχους και πως να μένουν ανεπηρέαστοι.

Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος «Πιστοποιημένο Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας – Επίπεδο Ι». Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία, για την θωράκιση των τοπικών κοινωνιών έναντι των καταστροφών, δεδομένων, της συχνότητας, της έντασης, της πολυπλοκότητας και των αποτελεσμάτων των καταστροφικών συμβάντων που εκδηλώνονται στην χώρα μας και διεθνώς.

 


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, αποτελεί τον μοναδικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο φορέα, που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης Πιστοποιημένων ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για αρθρωτό πρόγραμμα εξειδίκευσης τριών επιπέδων, με προαπαιτούμενα ανά επίπεδο. Το επίπεδο Ι, αναδεικνύει Πιστοποιημένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας, το επίπεδο ΙΙ, αναδεικνύει Πιστοποιημένους Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, το επίπεδο ΙΙΙ, αναδεικνύει Πιστοποιημένους Εμπειρογνώμονες Πολιτικής Προστασίας.

Εκπαιδεύει ο κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS) Crisis Management Certified Specialist / UOM, Incident Commander / Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst Mittelhessen, Certified Disaster Manager / DRK, Certified Early Warning Mentor / Athens Chamber of Tradesmen, former Member of the National Cardiopulmonary Resuscitation Committee of the Central Board of Health, former Deputy Director of the Hellenic Red Cross, Founder and former Head of Training Department of the Hellenic Red Cross, Certified Instructor Trainers for Disaster Management, Instructor Trainers in Emergency Services Command in the field of disasters / DRK, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.

Το κόστος συμμετοχής για το επίπεδο Ι, ανέρχεται στα 95,00 € το άτομο για τα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και στα 145,00 € το άτομο για τα ΜΗ μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom (σύγχρονη τηλεκατάρτιση) από Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 (έναρξη διδασκαλίας) έως Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024 (απονομή Ψηφιακών Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης). Η διδασκαλία πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες, από 19:30 έως 22:00. 

 

Κάνε την εγγραφή σου ΣΗΜΕΡΑ – ΕΔΩ.

 


Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Ανεξάρτητος Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ