09.02.24

Ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

Υλοποιείται για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών – Ανεξάρτητος Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ και η Medical Pro Aegean, συνδιοργανώνουν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανάδειξη Πιστοποιημένων Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας – επίπεδο Ι», το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00, στο Επιμελητήριο Λέσβου. Σκοπός της υλοποίησης του προγράμματος είναι, η ανάδειξη Επιχειρησιακών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας ως λήπτες αποφάσεων στο επίπεδο της πρόληψης καταστροφικών συμβάντων, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης. Το επίπεδο Ι του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει συνολική διάρκεια 18 ώρες. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το περιβάλλον της πολιτικής προστασίας, να κατανοούν έννοιες και ορισμούς, να γνωρίζουν την νομοθεσία, να αναγνωρίζουν τα τρωτά σημεία στην εφαρμογή της πολιτικής προστασίας, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς, να αναγνωρίζουν τις επικινδυνότητες και να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και προστασίας σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό επίπεδο, τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας. Στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί ο τίτλος «Πιστοποιημένο Επιχειρησιακό Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας – Επίπεδο Ι». Η εκπαίδευση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία, για την θωράκιση της τοπικής κοινωνίας έναντι των καταστροφών.

 


Εκπαιδεύει ο κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS) Crisis Management Certified Specialist / UOM, Incident Commander / Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst Mittelhessen, Certified Disaster Manager / DRK, Certified Early Warning Mentor / Athens Chamber of Tradesmen, former Member of the National Cardiopulmonary Resuscitation Committee of the Central Board of Health, former Deputy Director of the Hellenic Red Cross, Founder and former Head of Training Department of the Hellenic Red Cross, Certified Instructor of Trainers for Disaster Management, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 140,00 € / άτομο. Παρέχεται έκπτωση 30% σε όλα τα ένστολα Στελέχη (άμυνας, ασφάλειας, υγείας, πολιτικής προστασίας) και έκπτωση 20% σε φοιτητές, πολύτεκνους, ανέργους. Δημήτρης Βολικάκης, 6944164719 Email: medicalproaegean@gmail.com Δηλώσεις Συμμετοχής : https://shorturl.at/nprA6

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Ανεξάρτητος Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ